Lk 2

Leia õige vastus/vastused

Püriitne impregnatsioon väljendub ...  vahetult katkestuspinna all.

beeži ebatasase horisontaaljoonena

jämeda musta ebatasase horisontaaljoonenaIDevice küsimuse ikoon Vali õige vastus/vastused

Jätka lauset! Kaasaegses paetöötluses saab ilmastikukindlaid katteplaate jm valmistada ainult ...

???

kihisüdamete kõvast paest.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License