Üldine iseloomustus


Tallinna pae lasundi ehituslikult kõige olulisemaiks geoloogilisteks s.o looduslikeks iseärasusteks on:

  • kihilisus,
  • lõhelisus,
  • katkestuspinnad ja püstakud,
  • tsüklilisus,
  • kristallise püriidi esinemine mitmes kihis, mis vähendab nende kihtide ilmastikukindlust
  • dolomiidikihi esinemine lasundi alumises osas (Põhjapunane)

Vaatleme järgnevalt neid eripärasid lähemalt.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License