Kristallilise püriidi esinemine


Viiendana iseloomustab Tallinna paekivi kristallilise püriidi esinemine.

Kristalliline püriit esineb 1-3 cm läbimõõduga kogumikena terves reas kihtides eriti "tulikordadest" (tahumisel sädemeid löövas kivis: kihid 16, 41, samuti Tigedas seitsmeses - kiht 28, Hallis arssinas - kiht 38 jt), mis porsumise käigus oksüdeerumisel tekitab kivimis rahvakeeles "roostepesad" ja vähendab ilmastikukindlust.

Roostepesad on mahult kristallilisest püriidist suuremad, seega niiskuse pideva juurdepääsu korral paisumisel lõhuvad ehitusdetaili. Sellest tuleneb vanadele paeehitusmeistritele hästi tuntud nõue pöörata katte- ja kõnniteeplaatide puhul püriidikogumikega kiviosa allapoole. Seda nõuet on viimaste aastate paekasutuspraktikas kahjuks täiesti eiratud.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License