Kordamisküsimused

Järgnevad küsimused aitavad Sul kontrollida, kas oled eelpool loetust õigesti aru saanud. Pane tähele! Lünktestide roheline taustvärv tähistab sisestatud õiget vastust, punane valet. Valikvastusega küsimsute puhul tagasiside annab hinnangu Sinu poolt antud vastustele. Punase värviga kuvatakse Sinu antud valed vastused. Must värv tähistab õigeid vastuseid.

iDevide ikoon Täida lüngad!

Lisa puuduvad sõnad!

Paekivi on kivimeile:

  • lubjakivi,
  • dolokivi,
  • merkivi,
  • domekivi
  
iDevide ikoon Täida lüngad!

Paekivi on looduses väga harva lubja- või dolokivi. Tavalised on .

  

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License