Kasutatud allikad, soovituslik lisalugemine

Kasutatud kirjandus

  • Einasto, R. 2002. Lasnamäe ehituspaekivi ajaloolised murdmiskihid Tallinna ümbruses. Tallinna Tehnikakõrgkooli Toimetised nr 1, lk 56–69.
  • Einasto, R. 2013. Vaadates kivi sisse. Püstakute dolomiidistumisest Tallinna paes. Keskkonnatehnika 1/13, lk 42-43.
  • Einasto, R., Rähni, A. 2006. Väo kihistu digitaalselt töödeldud kiht-kihiline tüüpläbilõige. Keskkonnatehnika, 3/06, lk 51-55.
  • Orviku, K. 1940. Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I. Acta et comm. Univ. Tartuensis, A, 36, 1–249.
  • Saadre, T. 1993. Middle and Upper Ordovician discontinuity surfaces in northern Estonia (zonality based on their impregnation type). Bull. Geol. Surv. Estonia, 3/1, 33–39.

 Autori loal kasutatud fotod õppematerjalis:

  • Pankranniku läbilõige Pakri neemel, Tõnis Saadre
  • Joonis (Kujunemise eripära) Ralf Männil, 1966

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License