Nõukogude arhitektuuri taaskasutamine ja avaliku ruumi uuendus Paide vanalinnas

Siilak, Toomas (2020) Nõukogude arhitektuuri taaskasutamine ja avaliku ruumi uuendus Paide vanalinnas. [thesis] [en] The adaptive reuse of Soviet architecture and public space renewal in Paide Old town.

[thumbnail of lõputöö] PDF (lõputöö) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of planšetid] Archive (ZIP) (planšetid) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1GB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (227kB)

Abstract

Autor on valinud lõputöö teemaks – Nõukogude arhitektuuri taaskasutamine ja avaliku ruumi uuendus Paide vanalinnas. Eskiisi tasemel on tehtud Rüütli tn 9 kinnistul paiknevale nõukogudeaegsele endise apteegi laole rekonstrueerimisprojekt, mille kontseptsiooniks on osaliselt säilitada olemasolevad kon-struktsioonid, mis omakorda võrreldes täieliku lammutamisega mõjutab keskkonda vähem. Projektiga säilub olemasolev tänavajoon, kuid konstruktsioonide osalise eemaldamise tulemu-sena muutub hoone õhulisemaks ning uus lahendus sobitub tänavapilti visuaalselt paremini. Olemasolev hoonemaht on jagatud kaheks ning ruumiprogramm on lahendatud nii, et põhja-poolsesse hoonemahtu jääb restoran, apteek, kaubanduspinnad ning büroopinnad. Lõunapool-sesse mahtu jääb esimesele korrusele olemasolev hästi toimiv taaskasutuskeskuse funktsioon ning lisanduvad kaubanduspinnad. Teisel korrusel on tantsustuudio ning kolmandal sünnipäe-vade või teiste sarnaste ürituste korraldamiseks mõeldud üüripind. Hoone lõunaküljel paikneb 3 korterit. Hoone originaalset mahtu on osaliselt vähendatud idaküljel, mille tulemusena teki-vad teisele ja kolmandale korrusele suured rõdupinnad, kus jätkub Paide vanalinnale omane aedlinlik rohelus. Piiritletud sisehoovi lahendus annab võimaluse korraldada erinevaid atrak-tiivseid üritusi igale vanuserühmale. Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse võidutöö „Paas“ kohaselt sillutatakse väljak betoonplaatidega. Ka käesolevas töös kavandatud liikumisteed keskväljakust kuni Rüütli täna-vani on sillutatud betoonkatendiga, mis ühendab keskväljaku ja Rüütli tänava uuenenud komp-leksi, mille eest omakorda avaneb vaade ajaloolisele koolihoonele, Paide riigigümnaasiumile Posti tänavas. Autor seadis oma lõputöö eesmärgiks rikastada Paide ajaloolist piirkonda ja elavdada linna elukeskkonda, mille tulemusena paraneks ka linna majanduslik olukord. Rekonstrueeritava hoone uued funktsioonid pakuvad linlastele uusi töökohti, eluasemeid ning teenindus- ja kaubanduspindu. Kaubanduspindade ning restorani paiknemine ajaloolisel tänaval on ideaalne turistidele suunatud vahepunkt. Rekonstrueeritud, atraktiivne ja turvaline elukesk-kond tõstab linna väärtust, ühendab kohalikku kogukonda ühiste sündmuste elluviimisel, mis omakorda annab põhjust kunagi lahkunud elanikel kodulinna naasta ja uutel kodanikel sisse elada. Lõputöö autor on arvamusel, et pakutav linnaruumi lahendus täiustab Paide elanike elukvali-teeti, pakub meeldivat keskkonda linna külastajatele ning kaugemas perspektiivis võib säärane keskkonnamuutus mängida olulist rolli Paide linna elanike rahvaarvu suurenemises.

Abstract [en]

The author has chosen “The adaptive reuse of Soviet architecture and public space renewal in Paide Old town“ for the topic of their final project. A reconstruction project has been created for the warehouse of a former Soviet-style apotheca-ry, situated in the premises of Rüütli tn 9, which conceptualises to partly preserve the already existing structures, which compared to a complete demolition of the building, would be a more environmentally friendly option. The streetline, which is currently existing, will be preserved with the project, but with the partial removal of some of the composition elements, the building will transform to be lighter and the new design would visually fit better into the street view. The existing building space has been divided into two parts. The area has been distributed so the northern side of the building will have a restaurant, a pharmacy, and commercial and busi-ness spaces. The first floor of the South side will have a well-functioning reuse centre purpose and additional commercial spaces. The second story hosts a dance studio and the third floor has an entertainment space, which could be rented out to individuals for the purpose of organising events et cetera. Additionally, the South side of the building has three apartments, which are owned by Paide’s residents. The original space of the building has been partially reduced on the East side of the structure, so the second and third floor have vast balconial spaces, which will preserve the urban greenery that is intrinsic to the town of Paide. The localised indoor cour-tyard provides an opportunity to host various events that are attractive to all age groups. According to the victorying project of the architectural competition for the centre of Paide cal-led “Paas”, the town square will be covered with concrete plates. In this project as well, the planned paths, that connect the town square and the renewed complex situated on Rüütli street that provides a view to the historic educational building, the National High School of Paide in Posti street, have been covered with concrete. The author has set the aim for their thesis to enrich the historical domain of Paide and to en-lighten the town’s milieu, which additionally would advance the economic situation of the town as well. The new functions of the building offer several new occupations, living areas, service and commercial areas, and entertainment to the residents of Paide. The accommodation of a restaurant and commercial spaces in a historical street will offer lots of entertainment for tou-rists. A reconstructed, attractive and safe neighbourhood will increase the value of the town, it will bring the community together whilst carrying out different events, and which furthermore would give a reason for the former young residents to return to their home town and give the new residents a way to grow accustomed to their life in their new home. The author additional-ly holds an opinion that the solution for the town’s centre would increase the quality of life of its current residents, it would offer a pleasant environment for visitors, and in a longer perspec-tive, the drastic change in the town’s layout could play a large role in the upsurge of the amount of the town’s citizens.

Item Type: thesis
Advisor: Tomomi Hayashi
Co-advisor: Kaur Talpsep
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Toomas Siilak
Date Deposited: 11 Jun 2020 07:32
Last Modified: 15 Jun 2020 12:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5534

Actions (login required)

View Item View Item