Defektide kaardistamine ravila silla tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit

Sarapuu, Elari (2020) Defektide kaardistamine ravila silla tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit. [thesis] [en] Mapping the Defects of Ravila Bridge and Assessing the Technical Condition Using the Building Information Model.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] Other (retsensioon - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only

Download (156kB)

Abstract

Lõputöös kajastatud teemad on praegusel ehitusmaastikul väga aktuaalsed, käsitledes endas BIM projekteerimist ja selle visualiseerimist virtuaal-,liit- ja segareaalsuses. Viimase kümnendiga on antud valdkond teinud hüppelise arengu ning saanud kättesaadavaks ka tavakasutajale. Antud töös püstitatud eesmärgi jaoks katsetati erinevaid võimalusi, et kaardistada silda fotogramm-meetrilisel viisil ning sellest moodustada rikastatud IFC mudel. Antud meetod sai valituks, sest see on võrreldes laserskannerimisega soodsam ning kiiremini teostatav. Lisaks sellele loob see võimaluse edasi arendada praegust info arhiveerimise meetodit, mida kasutatakse rajatise ülevaatus uuringutel. Töö käigus kasutati erinevaid tarkvarasid ning prooviti nende ühilduvust teiste programmidega. Esmalt loodi võrkmudel Agisoft tarkvaras, mis viidi edasi Rhiocerosesse. Kasutades tarkvara lisa Grasshopper konverteeriti mudel Tekla Structurisse. Teklas rikastati mudel silla ülevaatuse käigus kogutud andmetega ning selle tulemusel valmis IFC formaadis mudel, mida on võimalik visualiseerimisprogrammidega ja virtuaalreaalsuses vaadelda. Parima tulemuse arvutipõhisel mudeli vaatlusel andis Solibri ja virtuaalreaalusustarkvaradest Revizto programm. Mõlemad aplikatsioonid suutsid kuvada täielikult külge modelleeritud informatsiooni ning avada veeblilinki. Tuleb välja tuua, et kvaliteetse mudeli koostamiseks kasutatavad meetodid on tänapäeva tehnoloogia juures võimalikud, kuid selleks läheb vaja väga võimekat arvutit. Töö tulemusena valmis protsessi kirjeldus, mis seletab, kuidas koostada fotogramm-meetrilist mudelit ning kuidas see konverteerida IFC failiks. Kirjeldati ära ka erinevad kitsaskohad ja probleemid, mis katsetamise käigus tekkisid. Lõputöö täitis eesmärgi, kuid kvaliteetsema tulemuse saavutamiseks oleks vaja teha muudatusi Grasshopperi koodireas või kasutada võimsamat arvutit.

Abstract [en]

The topics covered in the thesis are very popular in the current construction field. Considering BIM design and its visualization in virtual, augmented and mixed reality. Over the decade, this field has made rapid progress and has become available to all users. To achieve a goal what was set in this thesis, various options were tested to map the object in a photogrammetric way and form an IFC model which has information about the bridge. This method was chosen because it is cheaper and faster to perform than laser scanning. In addition, it provides an opportunity to develop current information archiving methods. During the process different software were used and their compatibility with other programs were tested. The mesh model was first created in Agisoft software and imported to Rhioceros. Using the software plugin programming language Grasshopper model was converted to Tekla Structure. In Tekla, the model was enriched with data collected during the bridge inspection, and the result was complete IFC file format, which can be viewed with visualization programs and in virtual reality. The best results from the computer-based model observation were given by the Solibri and virtual reality software Revizto. Both applications were able to display fully modeled information and open a web link. It should be pointed out that the methods used to create a high-quality model are possible with today's technology, but this requires a high-end computer. As a result of the thesis, a description of the process was made, which explains how to compile a photogrammetric model and how to convert it into an IFC file. Various bottlenecks and problems encountered during the testing. The thesis fulfilled the goal, but in order to achieve a better result, it would be necessary to make changes to the Grasshopper code line or use a more powerful computer.

Item Type: thesis
Advisor: Martti Kiisa
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Modelling of Construction Information (BIM)
Construction > Road Construction > Construction Mechanics and Road Installations > Bridge Structures
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Elari Sarapuu
Date Deposited: 04 Jun 2020 08:03
Last Modified: 04 Jun 2020 08:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5513

Actions (login required)

View Item View Item