Tekstiiletikettide ja etiketimaterjalide e-kataloogi koostamine ettevõttele ACG-NYSTRÖM EESTI OÜ

Väljaste, Annika (2020) Tekstiiletikettide ja etiketimaterjalide e-kataloogi koostamine ettevõttele ACG-NYSTRÖM EESTI OÜ. [thesis] [en] Compilation of e-catalog of textile labels and label materials for ACG-NYSTRÖM EESTI OÜ.

[thumbnail of 2020_Väljaste_Annika_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks seati koostada e-tootekataloog ettevõttele ACG-Nyström Eesti OÜ, kus oleksid välja toodud tellitavate etikettide võimalused. Lõputöö teoreetilise osa koostamisel on käsitletud lühidalt etikettide ajalugu, erinevaid identifitseerimise võimalusi ja tekstiil- ning rõivaste hooldusmärgistuse nõudeid. Kogutud informatsiooni käigus saadi teada, milliseid märgistussüsteeme on olemas ning mida võiks lisada tulevikus tarbijatele koduleheküljele. Teoreetilises osas keskenduti infootsingule internetis, kuidas üks kodulehekülg võiks välja näha ja mida tuleks teha, et alustada e-kataloogi loomist. Kuna põhiliselt kasutatakse otsingumootorites erinevaid märksõnu, siis keskenduti erinevatele märksõnade kategooriatele. Internetis on võimalik otsida erinevalt, kas ühesõna, lause või küsimuse vormis otsingut. Samuti on juba võimalik ka pildiotsing, kus leitakse sarnaseid tooteid. Tänapäeval, kui suurenenud on internetikasutus ning tooteid ja teenuseid müüakse internetis järjest rohkem, oleks vajalik ka informatiivne kodulehekülg. Selle töö käigus sai uuritud, milline võiks üks hea kodulehekülg ja e-kataloog välja näha. Samuti sai võrreldud hetke olukorda ACG-Nyström Eesti OÜ koduleheküljel. Lähtuvalt teoorias väljatoodud punktidele informatiivse kodulehe ja ekataloogide koostamiseks, toodi ettepanekud, mis lähtuvad allikate [38], [39] ja [40] toodust ja võimaldavad luua informatiivset ja kliendisõbralikku tootekataloogi. Empiirilises osas keskenduti soovituslikule e-kataloogi loomisele ettevõtte poolt toodetavatele erinevatele etikettidele. Kataloogid koostati vastavalt erinevat tüüpi tooteartiklite lõikes. Selle käigus küsiti erinevatelt partneritelt täpsemat infot nende poolt teostatavatest toodetest ja teenustest ning tutvuti erinevate tootetele peale kandmise tehnoloogiatega ja materjali struktuuridega. Koduleheküljele lisatakse eraldi failidena ka lõikamismeetodid, voltimismeetodid, tehnikad, koostise kirjeldused ja hooldusjuhised. Kogu informatsioon lisatakse koduleheküljele, et suunata kliente läbi mõtlema oma soove ja vajadusi. Samas annaks see rohkem aega töötajal tegeleda tellimuste täitmisega, kui tullakse juba konkreetsete soovidega. 41 Käesoleva töö tulemusel valmisid erinevad e-tootekataloogid, mida plaanitakse paigutada ACGNyström Eesti OÜ koduleheküljele. Kodulehekülje kujundus on ette antud ja seega tuleks luua vertikaalselt alamkataloogid, mis aitab kergemalt navigeerida ja liikuda erinevate kataloogide vahel. Kodulehekülje nähtavaks tegemiseks internetis tuleks keskenduda teksti sisule ning märksõnadele, mis kergendab otsingut erinevates otsingumootorites. Vastavalt lõputöö tulemustele on võimalik väita, et eesmärk sai täidetud ja e-tootekataloogid lisatakse ACG-Nyström Eesti OÜ koduleheküljele. Selle tulemusena saab ettevõte kaasajastada kodulehekülge ning tagada klientide rahulolu ka läbi internetikeskkonna. ACG-Nyström Eesti koduleht on kahekeelne, andes võimalust ka teiste keelte esindajatele ning seeläbi on võimalik suurendada ka ettevõtte müügitulemusi.

Abstract [en]

The goal of this assignment is to compile an e-catalogue for ACG-Nystrom East OU, where different clothing tag options are highlighted. Clothing tag history, different identification methods and textile and clothing tag requirements are all mentioned in this assignment. During the research it was found out what tag systems exist and what could be added to the website for customers in the future. The theoretical part concentrated mostly on research done by online, how a website should look like and what are the steps needed to establish an e-catalogue. Since it’s usually different keywords that are used in search engines it was the keyword categories that was mostly concentrated on. There are multiple ways to do an internet search; single keyword search, sentence or phrase search. Image search is also now available to identify similar products. Nowadays, due to increased internet usage and the product availability online, an informative website is a must. One of the goals of this assignment was to find out what a good website and ecatalogue might look like. Also, that was compared to the current situation with ACG-Nystrom Eesti OU current website. Referring back to points made in the theory of compiling a successful website and e-catalogue, recommendations were made which refer back to references [38], [39] and [40] that can be used to compile a good product catalogue. Regarding the empirical part different clothing tags were taken into account whilst compiling an ecatalogue. The catalogues were compiled based on the products the business produces. During this process the partners were asked in detail about the products they produce, the different methods of producing tags and the different textile structures. The website also got a separate files for different cutting methods, folding methods, techniques, product description and care instructions. All of this information is to be added to the website in order to help the customer make a decision regarding their needs and wants in a faster, more efficient manner. This also ensures more time for the employees to fill those orders, when the customer approaches with set wishes. As a result of this research different e-catalogues were compiled which will be added to the ACg 43 Nystrom Eesti OU website. The layout of the website is already determined and therefore a design for vertical sub catalogues is needed. This helps the customer navigate better and switch between different catalogues easily. In order to make the website search friendly the text needs to include certain keywords which are optimal for different search engines. It is safe to say that the goal of this research assignment was met and the compiled e-catalogues will be added to the ACG Nystrom Eesti OÜ website. This results in a modern website and happy and satisfied customers through their online community. ACG-Nystrom Eesti OÜ website is bilingual affording representatives from other countries to access it successfully and thus increasing the company’s sales even further.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Textile Science
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Production of Textile Materials
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Annika Väljaste
Date Deposited: 10 Jun 2020 10:44
Last Modified: 10 Jun 2020 10:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5512

Actions (login required)

View Item View Item