Toodangu kvaliteedi probleemide analüüs ja parendamisvõimalused Segers Eesti OÜ näitel

Lesmet, Oksana (2020) Toodangu kvaliteedi probleemide analüüs ja parendamisvõimalused Segers Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Production Quality Problems and Possibilities for Improvement on the Example of Segers Eesti OÜ.

[thumbnail of Oksana_Lesment_2020_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Töö tulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused. Kvaliteedi mõiste on mitmetahuline ja objekti suhtes kompleksne. Kvaliteedi mõistet iseloomustatakse tavaliselt majanduse, filosoofia, õiguse, sotsioloogia ja tehnikateaduste seisukohast. Kvaliteeti käsitlevast sõnastustest lähtuvalt mõistetakse kvaliteedi all objekti omaduste kogumit, mis on suunatud erinevate tasemete vajaduste rahuldamiseks. Kvaliteedi hindamisel kasutatakse tervet hulka näitajaid ja otsustamise aluseks võetud näitaja on toote kvaliteedi määrav näitaja. Kvaliteedijuhtimise all mõistetakse ettevõtte juhtimise osa, mis on suunatud kvaliteedinõuete täitmisele. Süsteemse lähenemisviisiga kvaliteedijuhtimine täidab laiaulatuslikke ülesandeid, tagades kvaliteedikontrolli ja -juhtimise kogu toote elutsükli vältel. Ülesannete täitmiseks kasutatakse laia valikut kvaliteedijuhtimise meetodeid ja tööriistu. Käesoleval ajal püüdlevad kõik kvaliteedijuhtimissüsteemid standardiseeritud meetodite poole, mis aitab kaasa ühtsele kvaliteedi mõistmisele rahvusvahelistel turgudel. Kvaliteedijuhtimissüsteemi peamised standardid on ISO 9000 seeria rahvusvahelised standardid. Eristatakse ISO 9000-l põhinevat kvaliteedijuhtimissüsteemi, keskkonnajuhtimist, tööstuse rahvusvahelistel ja ohutusstandarditel põhinevat kvaliteedijuhtimissüsteemi, integreeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi ja TQMil põhinevevat kvaliteedijuhtimissüsteemi. Majanduse globaliseerumine suurendab nõudmisi koos kasvava konkurentsiga, mis toob suuri turuosalisi ühtse kvaliteedijuhtimissüsteemi juurde ning eelistatakse TQMil põhinevat kvaliteedijuhtimissüsteemi. Need kvaliteedisüsteemid mõjutavad mitte ainult toodangu tootmist, vaid ka kõiki ettevõttes toimuvaid protsesse, sealhulgas töötajate ja tarbijate keskkonda ja ohutust. OÜ Segers Eesti on dünaamiliselt arenev kergetööstusettevõte, mis on asutatud 1996. aastal. Ta on Rootsi valdusettevõtte Segers Fabriker AB tütarettevõte. Firma Segers Eesti toodab tööriideid, lisaks tegeleb nende müügi ja logistikaga Skandinaavias, Baltimaades ja Euroopas ning on tekstiilitööstuses tuntud kui usaldusväärne kvaliteetsete tööriiete tootja. Tehnilised ja majanduslikud näitajad kinnitavad ettevõtte stabiilsust ja tegutsemise efektiivsust kõrgel tasemel. Suurenenud turukontsentratsioon ning klientide ja seadusandlike aktide kasvavad kvaliteedinõuded määravad kvaliteedijuhtimise prioriteetsed suunad ettevõttes: 1) toodete defektide tekkimise kontrollimine ja analüüs; 2) praagi tagajärel tekkivate kahjude analüüs; 3) defektide analüüs veatüüpide kaupa diagrammi Pareto abil; 4) praaki tekkimise põhjuste analüüs Ishikawa diagrammi abil. Praagi analüüs defektide liigi järgi võimaldas tuvastada mitmeid probleeme, mis mõjutavad negatiivselt toodangu kvaliteedi taset. Nende hulgas on: tikkimisseadmete kulumine; personali ebapiisava kvalifikatsiooni ja motivatsiooni probleem. Tuvastatud probleemide lahendamiseks on ettepanek soetada uus tootlikum seade - tikkimismasin Tajima-TFMX-IIC-1504. Samuti on pakutud töötajate täiendõppe ja motivatsiooni süsteemi. Täiendõppe süsteem põhineb sisekoolitusel ja kogemuste edasiandmisel kogenumatelt töötajatelt vähem kogenud töötajatele. Pakutakse kutsejärkude kehtestamist palkade indekseerimiseks vastavalt kutsejärgu koefitsiendile. Antud muudatus peaks motiveerima personali tõstma teoreetiliste teadmiste taset ja arendama kogemusi. Motivatsiooni tõstmise raames tehakse ettepanek suurendada kvaliteedi eest makstava lisatasu osa üldises töötasus .Pakutud meetmete tõhususe hindamise tulemusel jõuti järeldusele, et tikkimisvarustuse väljavahetamine on täiesti otstarbekas (tasuvusaeg on 19,5 kuud) ja samal ajal tõuseb kvaliteedi tase 0,03%. Kutsejärgu süsteemi kasutuselevõtu tõhusus tuleneb palkade õiglasemast jaotamisest kogenud ja uute töötajate vahel. Uue motivatsioonisüsteemi juurutamise majandusliku mõju hindamisel leiti, et selle meetodi abil suudab ettevõte minimaalse trahvitaseme korral hüvitada praagi tagajärjel tekkinud kahjumist kuni 44%. Uuringu praktiline tähtsus seisneb selles, et pakutud meetmed aitavad firmal OÜ Segers Eesti säästa rahalisi vahendeid ja parandada toodete kvaliteedijuhtimist.

Abstract [en]

In today's increasingly globalised world market, competition is growing, and the main competitive advantage of companies is a high level of quality. It is unimaginable to maintain an adequate level of quality without a systematic approach. In these days, all systems of quality employed by companies are based on international standards and in order to enter the global market it is indispensable to hold an ISO 9000 certificate of compliance. Two issues have been identified in the theoretical and practical quality management, which are the quality of production and management of quality. The relevance of the topic of the Diploma thesis is the quality of production, as it is one of the criteria of a functioning business that determines the pace of scientific and technological advances and the growth of production efficiency. Furthermore, quality influences the intesification of economy, competitiveness of domestically produced goods, and standard of living of the country's population. Improving the quality of manufactured products is an important factor in increasing production efficiency. The object of research is a company OÜ Segers Eesti. The topic of research is an analysis of the quality of production at OÜ Segers Eesti. The objective of research is analysing the quality of production at OÜ Segers Eesti, identifying the main issues, and suggesting measures for improving the quality. An analysis of defective products based on types of defects helped identifying many problems that have a negative impact on the level of production quality. Some of the identified issues are obsolete embroidery equipment and insufficient qualification and low motivation of workers. In order to resolve the identified issues, it was suggested to acquire more productive equipment, such as embroidery machines Tajima-TFMX-IIC-1504. Another suggestion concerned the system of employee up-skilling and motivation. The system of improving employee qualifications is based on internal training and the transfer of experience from more experienced workers to less experienced workers. A suggestion was made to introduce categories with the aim of indexing wages subject to specific category coefficients. This measure should motivate the employees to improve their level of theoretical knowledge and gain experience. The assessment of the economic effect of introducing a new motivational system revealed that applying this method could help the company recover 44% of loss due to defective products with minimal penalties.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Co-advisor: Mare- Ann Perkmann
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Oksana Lesment
Date Deposited: 10 Jun 2020 10:41
Last Modified: 10 Jun 2020 10:41
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5502

Actions (login required)

View Item View Item