Plastikjäätmete kasutamise võimalikkus asfaltbetoonsegu täiendava sideainena

Rebane, Egle (2020) Plastikjäätmete kasutamise võimalikkus asfaltbetoonsegu täiendava sideainena. [thesis] [en] Possibilities of Using Waste Plastic as an Additional Binder in the Asphalt Mix.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] PDF (retsensioon - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (20kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli uurida, kuidas mõjutab plastikjäätmete lisamine asfaltbetoonsegu, kui see on täiendav sideaine. Samuti sai uurida, milline mõju on plastiku kasutamisel teedeehituses looduskeskkonnale, arvestades, et kliimaprobleemid on praegusel ajal ülemaailma väga tähtsal kohal. Toodi välja ka plastikjäätmete eelised ja puudused üldiselt. Mainitud sai ka, kuidas on kasutanud teised riigid plastikut teedeehituses. Lõputöö kirjutamisel oli materjaliks ainult ingliskeelsed artiklid ja teadusuuringud veebikeskkondades. Kogu materjal oli ingliskeelne ja mitte eestikeelne, kuna plastikjäätmete kasutamine teedeehituses täiendava sideainena või mõnel muul vormil pole Eestis levinud. Lõputöö kirjutamisel oli üheks probleemiks see, et plastikjäätmete kasutamine teedeehituses pole laialdaselt veel levinud. Võib öelda, et see on suhteliselt uus tehnoloogia. See tähendab, et ei ole selget pilti, kuidas uuendusliku tehnoloogiaga tee vastupeab. Sellegipoolest otsides ja lugedes erinevaid teadusuuringuid, tuli välja, et on tehtud üksjagu katseid. Modifitseeritud bituumeni kasutamine, kus on lisatud umbes 5%-10% plastikjäätmeid aitab märkimisväärselt parandada bituumenbetoonsegu stabiilsust, tee väsimust ja muid omadusi, mis parandavad tee vastupidavust ja katendi jõudlust ning hoiavad kokku ka bituumeni kasutamist. Samuti on uus tehnoloogia keskkonnasõbralik. Katses, mida käsitles lõputöö autor, tuli välja, et 8% lisatud plastikut annab nende katsete puhul suurima ja optimaalsema väärtuse. Lisatud on katsete joonised. Kuid tuleb meelespidada, et see ei pruugi kõikidel asfaltitel sama olla. Näiteks MacReburil on optimaalne plastiku kasutamise protsent 6%. MacReburi väljatöötatud toodete kohta uuriti, kuna nende tehnoloogiaga pandi maha Eestis kõnnitee katselõik, mis on osa Reidi tee projektist. Paraku ei olnud katselõiguga talve perioodil tegeletud, või vähemalt mitte nii palju,et oleks saanud informatsiooni, kuidas antud kõnnitee on oma omaduste poolest vastupidanud. Visuaalsel vaatamamisel ei olnud teega midagi juhtunud ja ühtegi pragu või muud deformatsiooni ei täheldatud. Eesti tingimustes võiks katsetada rohkem plastikjäätmetest tehtud teid. Siinne kliima peaks olema plastiktee omadustele sobilik ja tooma need eriti hästi välja. Plastikjäätmeid sisaldav asfalt on paindlikum ja talub erinevaid ilmastikumuutuseid. Üks põhjustest, miks ei ole võib olla ka siin veel nii palju plastikteid, on vähene kogemus ülemaailma. Ei olda kindlad kõiges ja on palju tundmatuid aspekte plastiku lisamises sideainele. Ei ole näiteks pikaajalisi uuringuid selle kohta, kuidas võib temperatuuri muutus mõjutada tee vastupidavust. Samas on plastikjäätmeid sisaldavad teed maha pandud näiteks Suurbritannias ja Saudi Araabias, kus on erinevad kliimad ja siiani on need teed mõlemas olustikus hästi hakkama saanud. Tavalisest asfaldist tehtud teede kasutusiga on enamasti 20-25 aastat. Nii kaua pole maailmas veel ühtegi plastikteed olnud. Selle tõttu ei ole plastikjäätmetest tee oma suutlikust saanud näidata. Selle pärast tuleb seniks neid teid jälgida ja katsetada ning kui plastikteid hakatakse lõpuks rohkem ehitama, on see võit nii halbade teede üle kui ka kliimapobleemide vastu.

Abstract [en]

Possibilities of Using Waste Plastic as an Additional Binder in the Asphalt Mix. Purpose of the thesis was to study how the addition of plastic waste affects asphalt mix when it is additional binder. Also, to evaluate, impact of the use of plastic to the environment in road construction, given the climate issues tha are currently a major global problem. The advantages and disadvantages of plastic waste in general were also pointed out. It was also mentioned how other countries have used plastic in road construction. Only articles and different researches in english were used to write the thesis. There were no researches in estonia, as the use of plastic waste in road construction as an additional binder or in some other form is not common in Estonia. One of the problems in writing the thesis was that the use of plastic waste in road construction is not yet widespread. It can be said that this is a relatively new technology. This means that there is no clear understanding of how the road with innovative technology resists. Searching and reading different scientific studies, it turned out that some experiments have been performed. The use of modified bitumen with the addition of about 5% -10% plastic waste significantly improves the stability of the bitumen mix, the fatigue of the road and other properties that improve the durability of the road and the performance of the pavement and also save the use of bitumen. The new technology is also environmentally friendly. In the study considered by the author of the thesis, it turned out that 8% of the added plastic gives the highest ja most optimal value. However, it must be remembered that this may not be the same on all asphalts. For example, MacRebur has an optimal plastic usage value of 6%. The products developed by MacRebur were studied because their technology was used to complete the first road section that contains plastic waste in Estonia which is part of the Reidi tee project. In Estonian climate conditions more roads containing plastic waste could be made. The climate here should be suitable for the properties of plastic road and perform at their best. Asphalt containing plastic waste is more flexible and can tolerate different weather conditions. One of the reasons why in Estonia may not be so many plastic roads is the lack of experience in the world. There are many unknows like no long-term researches how changes in temperature can effect road durability. At the same time, roads containing plastic waste have been laid down in Saudi Arabia and the U.K., which have different climates and those roads have performed very well. Conventional asphalt roads have usually a lifespan of 20-25 years. But plastic roads have only tested just over six years. As a result plastic roads has not been able to show its capacity. That is why these roads will have to be monitored and tested in the meantime. And if there is time when more plastic roads are finally built, it will be a victory, both over bad roads and against climate problems.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Egle Rebane
Date Deposited: 21 May 2020 12:31
Last Modified: 04 Jun 2020 09:51
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5485

Actions (login required)

View Item View Item