Klinkerkivi sillutise sobivuse analüüs

Kuurmann, Madis (2020) Klinkerkivi sillutise sobivuse analüüs. [thesis] [en] Suitability Analysis of Laying Clinker Stone Pavement.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (24kB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] Other (retsensioon - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (2MB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli saada aru põhjustest, miks klinkerkivi laguneb ning välja pakkuda lahendus, mis hoiaks ära edasist lagunemisprotsessi ning aitaks sarnaseid platse säilitada. Lõputöö raames teostati pidevaid klinkerkivi jälgimisprotsesse. Selleks ehitati katselõik, mida seirati, dokumenteeriti ning fotografeeriti kahe aasta jooksul. Teostati võrdluskatsed klinkerkivi ja betoonkivi vahel, saamaks aru kuidas erinevast materjalist kivid katsetele vastu peavad. Otsiti ning inspekteeriti sarnaseid platse mujal Euroopas. Katselõigu kaheaastase jälgimise käigus tuvastati, et klinkerkivi laguneb teatava seaduspärasuse alusel. Iga eelnevalt sängituskihi küljest lahti murdunud kivi nõrgestab järgnevaid kõrval asetsevaid kivisid ning seetõttu tekib korrelatsiooniline lagunemise protsess. Kivide murenemisele, pragunemisele ja üldisele lagunemisele aitavad kaasa jäik sängituskiht, pidev liigniiske keskkond kivi ümber, kivi gabariidilised eripärad ning sõidukite ratastelt laskuvad suured koormused. Olulisema põhjusena klinkerkivisillutise lagunemisel, märgati vale vuugitäite kasutamist, mille tõttu vuugid tühjenesid ning aitasid kaasa kompleks lagunemisprotsesside juhtumisele. Lõputöö täitis autori arvates oma eesmärki. Jõuti järeldusele, miks klinkerkivi laguneb ning leiti lahendused selle lagunemise protsessi peatamiseks. Saadi teada, et sellise paigaldusviisi juures ei sobi klinkerkivisillutis teedele ja platsidele laotamiseks. Lõputöö autor on veendunud, et kui kasutada välja pakutud lahendusi, mõnda peatükis 5.2. nimetatud vuugitäidet, siis võimaldab see platsil tervemana säilida veel pikka aega. Projektdokumentatsioonis tuleks kasutada rangelt tootjapoolseid juhendeid. Iga tehtavat muudatust tuleks kooskõlastada tellijaga. Tellija peab suhtuma muudatustesse äärmiselt skeptiliselt ning toetuma vaid tõendatud ja töötavatele lahendustele. Sellisel viisil käitudes on võimalik projekti realiseerudes tagada platside võimalikult pikk ekspluatatsioon.

Abstract [en]

The aim of the given thesis is to understand reasons of decomposition of clinker stone and offer solutions to prevent the decomposition process for the purpose of similar construction sites to last longer. As part of the thesis, observation process was carried out frequently. For this reason, a test site was built, analysed, documented and photographed within two years. Various experiments were conducted comparing clinker stone and concrete stone to assess how materials withstand different tests. Similar sites were searched and observed across Europe. During the two-year observing process of the test site it was established there are similar signs of decomposition in clinker stones. Each stone that has previously been detached from the bedding layer weakens subsequent adjacent stones and therefore a correlative decomposition process occurs. The rigid bedding layer, continuous excessively humid environment, dimensional characteristics of the stone and the heavy loads from the wheels of vehicles contribute to the crumbling, cracking and general decomposition of the stones. An important reason for the decomposition of clinker stone paving was the use of the wrong joint filler, due to which the joints emptied rapidly and contributed to the complex decomposition processes of the clicker stone. According to the author, the aim of the given thesis was achieved. The reasons for decomposition of clinker stone and the solutions for slowing down the process have been found. It has been concluded that using such method of laying clinker stone paving is not suitable for carriageways and construction sites. The author of the given thesis is convinced that considering the proposed solutions and using any of the joint fillers, suggested in section 5.2, the construction site is far more durable. The instructions of the manufacturer should be used in the project documentation. The client should always approve changes made to the project, be careful before agreeing to any changes and only depend on solutions that work and can be proven. Implementing these suggestions will ensure the longest possible function of construction sites.

Item Type: thesis
Advisor: Priit Viira
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Road Construction Materials
Construction > Road Construction
Construction > Road Construction > Road Building > Road Building Work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Madis Kuurmann
Date Deposited: 21 May 2020 12:31
Last Modified: 04 Jun 2020 09:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5477

Actions (login required)

View Item View Item