Atmosfääri saastekoormus Lääne-Virumaal

Allandi, Arlene (2014) Atmosfääri saastekoormus Lääne-Virumaal. [thesis] [en] Atmospheric Pollution Load in West-Viru County.

[thumbnail of Arlene_Allandi_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Arlene_Allandi_tiitelleht+pööre.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (89kB)

Abstract

Lääne-Virumaal asus 2013. aasta seisuga 140 käitist, mis on reguleeritud keskkonnalubadega, ning millest 107 omas kitsama hõlmatusega välisõhu saasteluba, ning ülejäänud ettevõtted kandsid endas keskkonnakompleksloa kohustust. Maakonnas ei asu ühtegi riikliku seirejaama, kuid Lahemaalt tulevad andmed õhufooni kohta, ning suurettevõte Kunda Nordic Tsement omab maakonnas ainukesena seriekohustust selliselt, et omab pidevseirejaama. Lääne-Viru maakonna atmosfääriõhu seisukord on valdavalt hea, kui võrrelda olemust välisõhu suursaastajatega (VKG, Eesti Energia SEJ jt), kes asuvad suures osas Ida-Virumaal. Samuti on tööstus koondunud ka Harjumaale, mistõttu ka Harju maakond on saastatuim kui Lääne-Virumaa. Kuid ülejäänud 12 maakonda võivad tunda suuremat uhkust puhta õhu üle, kui Lääne-Virulased. Maakonna saastatuim paik on Kunda linn, kus asub tsemenditehas Kunda Nordic Tsement, ning haavapuitmassi tehas Estonian Cell. Mõlemad ettevõtted jäävad saastetasude laekumise pingereas maakonna esikümnesse. Kõige vähem saastetasusid laekub maakonnas Euro Oil tanklast, ning samuti mitmest väikettevõtte lokaalsest katlamajast. Süsinikoksiid on maakonna õhus saasteainetest ülakaalukaim, kuid langevas trendis. Tõusvas trendis on maakonna atmosfääriõhu koostises tahked osakesed, mis on pärit mitmetest töötleva tööstuse ettevõttest (Kunda Nordic Tsement, Stora Enso Eesti AS ja mitmed teised puidutööstused) ning samuti katlamajadest, kes toodavad soojust tahkekütusest. Kuigi põlevkivi on kasutusel vaid Tapa linna soojavarustajal, siis puitmass on populaarsust kogumas väga mitmete kohalikes toasooja allikates. Kuid samas peab tõdema, et biomassi kasutamine on pigem laiem suund, kui teiste kütuste keeld. Samuti on võimalik PM osakeste konsentratsioone vähendada, lisades kateldele püüdeseadmeid. Saastetasudelt laekuva KIK rahastusena on see üks võimalik varjant saada makstud tulu kaudselt tagasi. Samuti võimaldab iga investeering õhutasusid asendada, mis on ka keskkonnahoidlikkuse ja säästva arengu üks suundadest.

Abstract [en]

West-Viru County had 140 establishments regulated by environmental permits, of which 107 had a narrow coverage air pollution permits, and the remaining companies are regulated by integrated environmental commitment (larger permits). The county has two air monitoring stations: the background data is coming from Lahemaa (state) monitoring station and Kunda Nordic Cement owns in the county only monitoring commitment in a way that has a monitoring stations. The composition of atmosphere in West-Viru County is mostly good, especially if we compare it with the big polluters like Viru Keemia Grupp and Eesti Energia, which situated in the neighbouring Ida-Viru County. West-Viru County pollutest place is the town of Kunda , where the cement plant Kunda Nordic Cement and Estonian Cell pulp mill are in operation. Carbon monoxide is a county’s dominating air pollutant, but in the downward trend. Rising trends in the composition of the county´s atmospherics are solid particles, which is derived from a variety of manufacturing enterprises (Kunda Nordic Cement, Stora Enso Eesti AS and several other wood industries) , as well as boiler houses, which produce heat from solid fuels. But it must be admitted that the use of biomass (wood fuel) is increasing as the other fuels are somehow restricted or even prohibited. It is also possible to reduce the concentration of solid particles, for adding cyclon.

Item Type: thesis
Advisor: A Tõnisson
Subjects: Environmental Technology > Environmental Protection > Environmental Monitoring
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Arlene Allandi
Date Deposited: 19 Jun 2014 07:28
Last Modified: 04 Sep 2019 06:27
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/547

Actions (login required)

View Item View Item