Tarbijate jõudmine toodeteni läbi turunduskanalite brändi River Island näitel

Zagnoiko, Anett Mari Ann (2020) Tarbijate jõudmine toodeteni läbi turunduskanalite brändi River Island näitel. [thesis] [en] Consumers Reaching To Products Through Marketing Channels By The Example of River Island.

[thumbnail of 2020_Zagnoiko_Anett_Mari_Ann_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (491kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö pealkiri on „Tarbijate jõudmine toodeteni läbi turundukanalite brändi River Island näitel.“ Lõputöö sisendiks oli autori huvi River Island’i rakendatud turunduskanalite mõjust klientidele ning milliseid turunduskanaleid läbi jõuavad kliendid reaalselt enim toodeteni. Lõputöö tulemus annab ülevaate River Island’i kasutatavate turunduskanalite kasutegurist ning bränditeadlikkusest, mille jaoks viis autor läbi kvantitatiivse küsitluse. Antud lõputöö jaguneb kaheks osaks, millest esimene andis ülevaate turunduse põhiprintsiipidest, mille alla kuuluvad turundustrateegia, turunduse roll, turundusmeetmestikud ja -kanalid. Lisaks sellele, tõi autor välja kliendisuhete tähtsuse ning brändi lojaalsuse. Kõik eelnevalt nimetatud turundustegevused on olulised, et saavutada turunduseesmärgid ning eelis konkurentide ees. Töö empiiriline osa koosneb autori loodud kvantitatiivse veebiküsitluse tulemustest ja analüüsist, mille eesmärgiks oli teada saada vastajate River Island’i bränditeadlikkus ning milliseid turunduskanaleid läbi jõuavad tarbijad toodeteni. Uuringus selgus, et tarbijate bränditeadlikkus oli kõrge ning enim teadlikkust tarbijatele River Island’i kohta on edasi andnud brändi kaupluste olemasolu kaubanduskeskustes. River Island’i sotsiaalmeedia kontode jälgitavus vastajate seas oli madal, kuid enim jälgitakse Instagrami kontot, veidi vähem Facebook’i oma. Samas sotsiaalmeedia mõjuisikutega koostöös valminud postitustes nähtud toodete kauplusesse vaatama või proovima minemise sagedus oli üle keskmise. Kuigi varasemalt tegi River Island’i Eesti frantsiis kööstööd erinevate naisteajakirjadega, siis uuringus selgus, et antud turunduskanalit läbi ei jõua paljud tarbijad toodeteni. Enim mõjutab tarbijaid kauplusesse tooteid vaatama või proovima minema River Island’i vitriikaknad, milles presenteeritakse tooteid atraktiivselt, lisades vaateakendele mannekeenidele lisaks erinevaid furnituure. Küsitluse järgselt tegi autor analüüsist tulenevad ettepanekud River Island’i Eesti frantsiisi brändijuhile: • jätkata River Island’i ja erinevate sotsiaalmeedia mõjuisikute koostööd; 39 • rohkem kaasata meessoost mõjuisikuid koostöösse River Island’iga, et suurendada meeste bränditeadlikkust; • alustada koostööd mõne uue kuid aktuaalse sotsiaalmeedia isikuga; • presenteerida sotsiaalmeedias rohkem atraktiivseid tooteid; • Facebook’i jälgitavuse suurendamiseks muuta sisu Instagramiga sarnasemaks, kuna sealne jälgitavus on suurem; • muuta kliendid rohkem teadlikumaks River Island’i kaupluste klienditeenindajate töövormist, et kliendid oskaksid seda märgata; • mitte rõhku panna koostöödele ajakirjadega, mis ei suurenda bränditeadlikkust ning tarbijate jõudmist toodeteni; • jätkata klienditeenindust samade põhimõtete alusel. Kliendiküsitlusele toetudes saab järeldada milliseid turunduskanaleid läbi jõuavad River Island’i kliendid enim toodeteni. Lõputöö eesmärk sai täidetud vastavalt uuritud küsitlusele, mis andis ülevaate River Island’i bränditeadlikkusest ning turunduskanalitest, mille läbi jõuavad tarbijad toodeteni. Antud järeldused on vajalikud River Island’i Eesti frantsiisile, kuna aitavad suurel turul saavutada eelise konkurentide ees ning äratada potentsiaalsetes klientides tähelepanu

Abstract [en]

The title of the present thesis is „Consumers Reaching To Products Through Marketing Channels By The Example of River Island.“ The input for this thesis comes from the authors interest for the used marketing channels of River Island and the impact it has to the customers. Also, author was interested to get to know which marketing channels works the best to reach customers. In order to get the knowledge, author carried out quantitative research conducted original questionnaire. The result of this Thesis gives overview about the efficiency of the used marketing channels and about brand awareness of River Island. This Thesis consists of two main parts. First part is theoretical, that disserts underlying principles of marketing, which are marketing strategy, marketing mix and -channels and the importance of marketing nowadays. For the empirical part of the Thesis Author conducted quantative questionnaire, which was targeted for the consumers of River Island. The aim for this questionnaire was to survey brand awareness of the consumers and through which marketing channels they reach for the products of River Island. It appeared that the brand awareness of the consumers is very high and most of the awareness comes from the existence of the River Island shops in malls. The cooperation with social media influencers has increased the interest of the products worn in social media posts that consumers intend to try out these products more than usual. The main influence for the products comes from shop windows of River Island, in which products are represented in attractive ways and where besides mannequins fittings are used. Relying on the results of the questionnaire, it is possible to make conclusions, which marketing channels are more efficient for the customers to reach for the products of River Island. The aim for this Thesis was completed due to results of the questionnaire, which gave the overview of brand awareness and marketing channels that help consumers reach for the products. These conclusions are necessary for the River Island Franchise because they help to obtain competitive advantage and to attract the attention of potential customers.

Item Type: thesis
Advisor: Evelin Vaab
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Anett Mari Ann Zagnoiko
Date Deposited: 04 Jun 2020 12:06
Last Modified: 10 Jun 2020 10:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5440

Actions (login required)

View Item View Item