Erinevate foorijuhtimissüsteemide mõju liiklusohutusele ja läbilaskvusele

Dejev, Erik (2020) Erinevate foorijuhtimissüsteemide mõju liiklusohutusele ja läbilaskvusele. [thesis] [en] Impact of Different Traffic Light Control Systems on Safety and Permeability.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnikainstituudi autotehnika teeliikluse korralduse kõrvaleriala lõputöö pealkiri on „Erinevate foorijuhtimissüsteemide mõju liiklusohutusele ja läbilaskvusele“. Lõputöö kirjutamine põhines Toompuiestee-Tehnika tänava ristmiku näitel, kuna 2019. aasta detsembri teisel poolel vahetati lisasektsiooniga foorijuhtimissüsteem nooltuledega foorijuhtimissüsteemi vastu välja. Põhjus, miks vana foorijuhtimissüsteem vahetati välja uue vastu, tulenes ristmikul olevast probleemsest liikluskorraldusest, mistõttu lubas fooriprogramm osade tsüklite puhul sooritada samal ajal Toompuiestee Kaarli kiriku suunalt vasakpööret ning Toompuiestee Balti jaama suunalt parempööret Tehnika tänavale. Probleemse liikluslahenduse tõttu kehtis ristmikul LS § 58 lg 4, millest vaatluse alusel neljandik sõidukijuhte ei olnud teadlikud. Samuti oli ristmikul kehtinud liikluskorralduse tõttu liiklejate ohutus osaliselt ohus. Lõputöös püstitatud eesmärkide saavutamiseks teostas autor liiklusuuringu mõlema foorijuhtimissüsteemi korral. Liiklusuuringuid teostas ta nii hommikusel kui ka õhtusel tippajal. Autor teostas täiendava välisvaatluse antud ristmikul ning Toompuiestee-Sügise tänava ristmikul. Liikluuringute teostamisel saadud andmete põhjal ning lõputöö raames antud andmete analüüsimisel selgus, et tänu nooltuledega foorijuhtimissüsteemile paranes liiklejate ohutus ristmikul erinevate liiklusohtlike olukordade vähenemise arvelt arv 3,3 korda. Põhjuseks asjaolu, et uus fooriprogramm ei lase samal ajal sooritada vasak-ja parempööret Tehnika tänavale, mistõttu ristmiku liikluskorraldus muutus liiklejatele arusaadavamaks. Nooltuledega foorijuhtimissüsteemi rakendamisel eeldati, et ristmiku läbilaskevõime väheneb märgatavalt uue fooriprogrammiga, kuna enamikel foorigruppidel vähendati rohelise tule pikkust. Liiklusloendustelt pärinevate andmete analüüsimisel selgus, et ristmiku läbilaskevõime jäi üldjoontes samaks, kuid lubava tule kasutamine muutus efektiivsemaks. Liiklusuuringute käigus selgus, et Toompuiestee-Tehnika tänava ristmikku on võimalik muuta liiklejate jaoks veelgi ohutumaks. Ettepanekutena toob autor välja: • Tehnika tänava ülekäiguraja asukoha muutmist Toompuiesteele lähemale ning sellega seoses kõnnitee laienduse ehitamist; • 3. foorigrupi kaotamist; • kummipostide monteerimist Toompuiestee Balti jaama suunalt sõiduradade eraldamiseks; • teekattemärgise 923a lisamist vasakpöördel Tehnika tänavale; [8] • fooriprogrammide kalibreerimist lähtudes liiklussagedusest ning sõidukite järjekorrast. Kuna liiklusuuringute teostamisel selgus, et Toompuiestee-Tehnika tänava ristmiku liiklusohutus ja -sagedus sõltub Toompuiestee-Sügise tänava ristmiku liikluskorraldusest, tegi autor omapoolsed ettepanekud muutmaks liikluskorraldust antud ristmikul: • Sügise tänava ülekäiguraja asukoha muutmist Toompuiesteele lähemale ning sellega seoses kõnnitee laienduse ehitamist; • liikluskorralduse muutmist puuduolevate liiklusmärkide lisamise ning olemasolevate märkide asukoha muutmise näol; • vasakpöörde keelamist Toompuiesteele ajavahemikul 7.00–19.00. Kokkuvõttes on lõputöö autor veendunud, et antud ettepanekute elluviimine parandaks liiklusohutust veelgi. Autor on seisukohal, et antud lõputööd on võimalik tulevaste liiklusprojektide kavandamisel võtta alusena lähtudes foorijuhtimissüsteemi valikust liiklusohutuse tagamisel ning efektiivsest liikluskorraldusest. Antud lõputöö teemat saaks edasi arendada juhul kui autori poolt välja pakutud ettepanekud realiseeruvad lähiajal.

Abstract [en]

The title of the dissertation in the minor field of study of automotive road traffic management in the Institute of Technology of the Tallinn University of Applied Sciences is Impact of Different Traffic Light Control Systems on Safety and Permeability. The writing of the graduation thesis was based on the example of the Toompuiestee-Tehnika Street intersection, where the additional section traffic light control system was replaced by the arrow traffic light control system in the second half of December of 2019. The reason for the change in traffic light systems resulted from the problem in traffic management, the additional section traffic light system allowed taking a left turn on Toompuiestee Street from the side of Charles’ Church, as well as taking a right turn on Toompuiestee Street from the opposite side of Balti Station to Tehnika Street. Due to the problematic traffic, the intersection was subject to LS § 58 LG 4, of which a quarter of drivers were not aware of on the basis of a survey. Similarly, the safety of road users was also partially in danger due to the traffic management at the intersection. In order to achieve the objectives of the thesis, the author carried out a traffic survey for both traffic light control systems. The traffic survey was carried out in the morning and evening peak periods of activity. The author conducted an additional observation at the previously mentioned intersection as well as the Toompuiestee-Sügise Street intersection. Based on the data obtained during the traffic surveys and the analysis in the dissertation, it became clear that the arrow traffic light control system improved the drivers safety by 3.3 times at the intersection due to the reduction of various traffic hazards. This is due to the fact that the new traffic light program does not allow left and right turns to be made on Tehnika Street at the same time, consequently making the traffic management of the intersection comprehensible to road users. When implementing the arrow traffic light control system, it was assumed that the permeability of the intersection would be significantly reduced, as the length of the green light was reduced in most traffic light groups. The analysis of the data from the traffic censuses revealed a more efficient use of permissive light and the fact that the permeability of the intersection remained mostly the same. During the traffic survey, it became clear that the intersection of Toompuiestee-Tehnika Street could be even safer for road users. The author suggests the following: • change of location of the pedestrian crossing on Tehnika Street closer to Toompuiestee as well as construction of sidewalk extension; • removal of the 3rd traffic light group; • construction of rubber posts to separate lanes on Toompuiestee Street from Balti Station; • addition of a road surface marking 923a to the left turn towards Tehnika Street; [8] • calibration of traffic light programs based on traffic frequency and vehicle sequence. Traffic research revealed that the traffic safety and frequency of Toompuiestee-Tehnika Street intersection is dependent on the traffic management of Toompuiestee-Sügise Street intersection, thus the author made his own proposals to change the traffic management at this intersection: • change of location of the pedestrian crossing on Sügise Street closer to Toompuiestee as well as construction of sidewalk extension; • modification of traffic organization by adding missing traffic signs and changing the location of existing signs; • prohibition of left turn to Toompuiestee Street between 7.00–19.00. In conclusion, the author of the dissertation is convinced that the implementation of these proposals would further improve road safety. The author is of the opinion that this thesis can be taken as a basis for planning future traffic projects based on the choice of traffic light control system to ensure traffic safety and efficient traffic management. The topic of this dissertation could be further developed if the author’s proposed suggestions are realized in the near future.

Item Type: thesis
Advisor: Sulev Sannik
Subjects: Transport > Traffic Management
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Erik Dejev
Date Deposited: 05 Jun 2020 11:27
Last Modified: 05 Jun 2020 11:27
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5418

Actions (login required)

View Item View Item