Tekstiilijäätmete ümbertöötlemise ja taaskasutamise võimalused BonBon Lingerie OÜ näitel

Kask, Kirsti/KK (2020) Tekstiilijäätmete ümbertöötlemise ja taaskasutamise võimalused BonBon Lingerie OÜ näitel. [thesis] [en] Possibilities to recycle and reuse textile waste based on BonBon Lingerie OÜ.

[thumbnail of 2020_kask_kirsti_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli leida pesutootmis ettevõttele BonBon Lingerie OÜ tootmisel tekkinud tekstiilijäätmetele ümbertöötlemise ja taaskasutamise võimalusi Eestis. Hetkel enamus rõivatootmis ettevõtetel puudub ülevaade tootmises tekkinud jäätmete kogusest, nii on ka BonBon Lingerie OÜ, kellel ei olnud teada palju tekib tootmisel jäätmeid, mis lõpetavad prügimäel. Suuremat tähelepanu on hakatud pöörama ka sellele, millist mõju rõivatööstus keskkonnale avaldab, sealjuures ka palju tekib tekstiilijäätmeid. Lõputöö jagunes neljaks osaks, kus esimeses peatükis uuriti, millised tekstiilijäätmed tekivad rõivatööstuses ning, millised võimalused on nende ümbertöötlemiseks ja selle vajalikkusest. Teises peatükis uuriti lõputöö eesmärgi saavutamiseks erinevaid tekstiilijäätmete käitlemise viise Eestis kui ka mujal maailmas. Lisaks tutvuti tekstiilijäätmete käitlemisega seotud regulatsioone. Kolmandas peatükis tutvustati juhtumiuuringut, mille käigus tehtud vaatluse põhjal selgitati välja tekstiilijäätmete hulk pesutootmis ettevõtte BonBon Lingerie OÜ-s. Vaatluse põhjal saadud andmed kaardistati. Neljandas peatükis analüüsiti uuringu käigus saadud andmeid ning tehti järeldused tekstiilijäätmete ümbertöötlemise ja taaskasutamise kohta. Uuringust selgub, et Eestis puuduvad andmed selle kohta palju rõivatootmisel tekib tekstiilijäätmeid, sellega seoses ei osata näha ka probleemi suurust. Selleks tuleks rõivatööstusele teha teavitustööd keskkonnamõjust ning jäätmete tekkest. Lisaks leida lahendusi, kuidas vähendada jäätmete teket või, kuidas taaskasutada neid. Euroopa Liidus rõiva-ja tekstiilitööstusele regulatsioonid on alles tulemas 2021. aastal, mis näitab, et mõeldakse probleemi tõsiduse peale. Vaatluse käigus selgus, et BonBon Lingerie OÜ tootmise käigus jääb aastas keskmiselt alles 300kg tekstiilijäätmeid. Materjalidest kõige rohkem kasutakse pitsi ning, mida jääb ka kõige rohkem tekstiilijäätmena alles. Pitsi koostis on sünteetilisest segakiust, mille ümbertöötlemiseks on võimalik ainult keemiline, kuid Eestis võimalus puudub. Välismaal olevaid ümbertöötlus tehastesse on võimalik saata läbi vahendajatega, kuid puudub teadmine, kui palju see maksma läheks. 34 Teooriast selgub, et on olemas ka väärtustava taaskasutamise kui ka null jäätmete disaini meetodid olemas, kuid pesutootmis ettevõttele on raske neid rakendada. Väärtustava taaskasutamise puhul kangatükid on väga väikesed, millest uusi tooteid teha. Null jäätmetega disaini on pitsi kasutamise pärast raske rakendada, kuna lekaal paigutatakse pitsi äärde. Lisaks tuleks konstrueerida täiesti uued lõiked, mis oleks ajamahukas. Mõlemad meetodi rakendamiseks tuleks disainis teha põhjalik muudatus. Lõputöö uuringust selgub, et tekstiilijäätmete käitlemiseks on võimalusi, kuid Eestis rõivatööstuses tekkinud tekstiilijäätmete ümbertöötlemine puudub ning koheselt rakendavad lahendused tekstiilijäätmete taaskasutamiseks või vähendamiseks puuduvad.

Abstract [en]

The following graduation thesis is Possibilities to recycle and reuse textile waste based on BonBon Lingerie OÜ. Consumption, production and the amount of waste from production has increased over the years due to the population growth. In the last 15 years clothing consumption has doubled and because of that there is more textile waste. Therefore waste recycling and reuse has become a vital topic in todays society. Related to that topic the aim of this thesis is to know what possibilities BonBon Lingerie OÜ has in Estonia to recycle or reuse their fabric waste. BonBon Lingerie OÜ is an Estonian lingerie brand, whose production takes place in Tallinn. At present, there is no collection of fabric waste in the company’s production. Any fabric residue from the production will end up in the trash. From production orders, the ends of the fabric rolls will also remain in material warehouse. The company would like to find out the actual amount of fabric waste left over from the production process and find a rational solution for how to reuse it. The graduation thesis consists of four chapters: 1. The first part gives an overview about environmental impact of the clothing industry and what kind of textile waste is generated in the clothing production. The second part gives an explanation about why textile waste should be recycled and what kind of methods there are to do it; 2. An example about what kind of opportunities there are in Estonia and in the world to recycle and reuse textile waste. Also there is an overview about regulations about textile waste management; 3. Author has done a case study with an observation to collect textile waste from BonBon Lingerie OÜ and mapping the results; 4. Proposals to BonBon Lingerie OÜ for recycling and reusing textile waste. 36 The study shows that there is no data in Estonia on how much textile waste is generated from clothing production, that is why it is possible to see the magnitude of the problem. The clothing industry should be informed about the environmental impact and the generation of waste. In addition to find solution to reduce waste or how to reuse it. In the European Union, regulations for the clothing and textile industry are coming in 2021, which shows that the seriousness of the problem is being considered. Proposals to reduce textile waste from manufacturing: • Using the upcycling method; • Implement zero waist design; • Put textile waste up to FlashLab or The Reverses Resource software. Unfortunately recycling solutions are incomplete in Estonia for textile waste from clothing manufacturing. Also there are no immediately applicable solutions to reuse or reduce textile waste.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Co-advisor: Kaili Mäesepp
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kirsti Kask
Date Deposited: 04 Jun 2020 12:01
Last Modified: 10 Jun 2020 10:35
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5392

Actions (login required)

View Item View Item