Sõidukite esiklaasi vigastuste analüüs ja tekketingimuste tuvastamise juhend kindlustusseltsidele

Hindrichson, Fred (2020) Sõidukite esiklaasi vigastuste analüüs ja tekketingimuste tuvastamise juhend kindlustusseltsidele. [thesis] [en] Analysis of Vehicle Windscreen Damage and Guidelines for Determining Conditions for Insurance Companies.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Töö eesmärk oli uurida sõidukite esiklaaside vigastuste tekke iseloomu. Samuti tutvuda esiklaaside valmistamise ja vahetamise protsessiga, seletada lahti markeeringute tähised ning välja tuua kindlustuste tüüptingimused. Võrreldi klaaside omaduste muutmist ajas. Koostati ka kasutajate seas küsitlus. Erinevaid vigastusi uurides tuli välja, et testimisel kasutatud tööriistade poolt tekitatud vigastuste iseloom on tihtipeale sarname kahjudega, mis esitakse kindlustustele kui ettenägematu kahju. Teostatud katsed näitasid, et enamus tööriistadega on võimalik esiklaasile vigastusi tekitada. Kasutusel oli 13 erinevat vahendit, millest 9 tekitas esiklaasile nähtava vigastuse. Vigastust ei tekkinud kruvi, betoonipuuri, ristpea kruvikeeraja ja haamri kasutamisel. Täkkest võib tekkida mõra olenemata selle asukohast ning suurusest. Seetõttu oli oluline teada saada täkke tekke põhjused ja mõju esiklaaasil. Täkke mõraks muutumise põhiliseks teguriks on temperatuur, mis on kahe klaasi pinnal erinev. Lisaks on veel põhjuseks teede halb kvaliteet ja välised pinged sõiduki kerel. Olenevalt täkke asukohast ja suurusest on täket võimalik paranda. Selleks kasutatakse spetsiaalseid tööriistu, mis surve all puhastavad täkke põhja ja parandavad augu vaiguga. Täkke parandamise põhjuseks on kiirus ja hind. Tutvuti esiklaasi ehitamise protsessiga külastades Saint Gobaini Elva tehast. Kohapeal viidi läbi klaasi kile tugevust testivaid katseid ning autor tutvus protsessi ahelaga alates klaasi väja lõikamisest kuni tarneni. Samuti seletati lahti klaaside markeeringute tähendus ja tehnonõuded. Tehnonõuded on välja toodud manteeameti poolt väljastatud dokumendis, kus liigitatakse klaasil olevad puudused vähe ohtlikeks, ohtlikeks ja väga ohtlikeks. Võrreldi ka klaaside omaduste muutumist ajas. Esiklaasid on muutunud õhemaks ning nendest on saanud koht lisaseadmetele, näiteks antennid, sensorid, head-up display. Töös toodi välja erinevate kindlustuste tüüptingimused, mis kehtivad klaasivahetuse korral. Tuli esile, et enamus kindlustusseltsid ei hüvita kahju, mis on tekkinud loomulikust kulumisest. Kogutud materjalidest selgus, et keskmine klaasivahetuse hind on 315-325 eurot. Kõige rohkem juhtub esiklaasi juhtumeid 4-6 aasta vanuste sõidukite seas. Kasutajate seas koostatud küsitluse vastusest võib järeldada, et suurem osa inimesi ei ole teadlikud, mida korvatakse klaasikahjude puhul kasko olemasolul. Samuti tuli välja, et enamik kasutajaid eelistavad pöörduda klaasikahjude puhul enamasti klaasiesinduse või kindlustusseltsi poole. Pooled vastanutest olid teadlikud, et täket on võimalik parandada. Antud töö võiks olla juhendiks kindlustusseltsidele, sest see annab põhjaliku ülevaate esiklaasidega seonduvast. Ettepanek on kasutada antud dokumenti abivahendina kindlustusseltsis tööle asuval inimesel saamaks uusi teadmisi klaasikahjude käsitlemisel. Lõputöö eesmärgid said täidetud, kuna püstitatud küsimustele saadi vastused ning samuti saadi juurde uusi põhjalikke teadmisi esiklaaside osas.

Abstract [en]

The purpose of the thesis was to investigate the reasons for windscreen damage as well as to understand the processes for manufacturing and substitution. Also the goal was to explain the symbols of the markings and indicate the terms and conditions of the insurance. Changes in the glass characteristics were compared. A user survey was also conducted. Examination of the various damages proved that the nature of the damages caused by the tools used in the testing is often similar to the damage presented to insurance as unforeseen damage. Tests have shown that most tools can damage the windscreen. There were 13 different tools in use, nine of which caused visible damage to the windshield. No damage was caused by using a screw, concrete drill, screwdriver and hammer. A crack can occur from the dent regardless of its location and size. Therefore, it was important to understand the causes and effects of the crack on the windshield. The main factor in turning a dent into a crack is the temperature, which can be different on the surface of the two panes. In addition, reasons can be also a poor road quality and external stresses on the vehicle. Depending on the location and size of the crack, the crack can be repaired. For this purpose, special tools are used, which clean the bottom of the crack under pressure and repair the hole with resin. The reason for repairing the crack is speed and price. The process of building the windshield was introduced during a visit to Saint Gobain's factory in Elva. On site, the tests on the strength of the glass were carried out and the author introduced the process from cutting the glass to the delivery phase. The technical requirements and the glass markings were also explained. The technical requirements are presented in the document issued by the Road Administration, where the defects in the windshield are classified as low-risk, dangerous and very dangerous. The changes in the glass characteristics over time were also compared. The windshields have become thinner and have become a place for accessories such as antennas, sensors, head-up display. The standard conditions of different insurances, which are valid in case of windshield replacement, were pointed out in the work. It turned out that most insurance companies do not compensate for damage caused by natural wear and tear. The collected information revealed that the average cost of windshield replacement is in the range of 315-325 euros. The biggest number windshield damages happen among 4-6 year old vehicles. It can be concluded from the survey that most people are not aware of what is compensated for windshield damage in the presence of casco insurance. It also turned out that most users prefer to contact a glass agency or insurance company for the damage. Half of the respondents were aware that the cracks could be repaired. This thesis could be a guide for insurance companies, as it provides a comprehensive overview of windshields. It is possible to use this document as a manual for a person working for an insurance company to gain new knowledge in managing windshield damage. The goals of the thesis were achieved as the questions raised in the beginning of the thesis got answered as well as the new in-depth knowledge about windshields was gained.

Item Type: thesis
Advisor: Janek Luppin
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Fred Hindrichson
Date Deposited: 05 Jun 2020 11:19
Last Modified: 05 Jun 2020 11:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5388

Actions (login required)

View Item View Item