AS Viking Motors töökoja reorganiseerimine

Alp, Rauno (2020) AS Viking Motors töökoja reorganiseerimine. [thesis] [en] Reorganizing Viking Motors AS Workshop.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (695kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (524kB)

Abstract

Antud töös oli püstitatud 3 uurimusküsimust, millele oli vaja leida vastused. Andmed analüüsi jaoks saadi ettevõttelt, kus võeti arvesse viimase 16 kuu töötajate müüdud töötunnid. Esimeses uurimusküsimuses käsitles autor ettevõtte AS Viking Motors sõidukite hooldus- ja remondiala laiendamise paigutust. Vaba pind laiendamiseks vabaneb keretööde kolimise tulemusena uuele aadressile. Töö käigus analüüsiti ettevõttes müüdud töötundide arvu, lukkseppade individuaalset ja töökoja üldist efektiivsust. Käsitletud andmete põhjal võib väita, et reorganiseerimise käigus tehtavad muudatused töökojas prognoosivad müüdavate töötundide kasvu. Uurimuse käigus vaadeldi, milline oleks parim viis tõstukite paigutuseks nii, et töökotta sissesõit oleks lihtne. Samuti tuli vaadelda, kui palju ruumi jätta tõstukite vahele, et kogu vaba pind saaks kasutatud. Töökoja laienemine ettevõttes oli ainuõige otsus, kuna vaba pinda ei ole otstarbekas tühjalt seisma jätta. Teiseks uurimisülesandeks oli välja selgitada elektrisõidukite hooldusala. Varem ei olnud Viking Motorsil kindlat remonditsooni, kus elektrisõidukeid hooldada, kuid reorganiseerimise käigus oli võimalik leida selleks kindel koht, kus on arvestatud tehase poolsete nõuetega. Lahenduse leidmisel oli oluline paika panna kindlate mõõtmetega ala, kus töötavad koolitatud tehnikud ning olemas on eritööriistad elektriautode hooldamiseks. Kolmanda järeldusena leidis autor, et mootoriõlidest, millest eelnevalt oli kasutusel kuus erinevat toodet, on võimalik edaspidi kasutada ainult nelja. Selleks tuli võrrelda sõidukite mootoritüüpe ja jälgida, milliseid spetsifikatsioone on tehas kehtestanud. Antud töö oli ettevõttele väga kasulik. Välja tuli mitmed kulusäästmise kohad ning optimaalne ruumiplaneering. Samas tuleb välja tuua, et reorganiseerimise käigus tuleb arvesse võtta tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid, et töötajad saaksid parima töökeskkonna ja pakkuda klientidele kõrge kvaliteedilist teenust.

Abstract [en]

In this paper there was 3 research questions on which author wanted to find answers. The data for this research was taken into account the hours sold by locksmiths in the last 16 months. On the first research task author was looking into the process of expanding the company Viking Motors AS vehicle maintenance and repair area. The surface for expansion is freed from moving the bodywork to a new address. In the course of the work, the number of working hours sold in the company, the individual efficiency of the locksmiths and the general efficiency of the workshop were analyzed. Based on the data discussed, it can be stated that the changes made in the company during the reorganization forecast an increase in the number of working hours sold. The study looked at the best way to position the lifts so that the workshop was easy to enter. It was also necessary to look at how much space should be left between the lifts so that all the free space could be used. The expansion of the workshop in the company is the only right decision, because it is not expedient to leave the free space empty. The purpose for second research task was to find out the maintenance area of electric vehicles, as the company is also reselling Peugeot and Kia electric vehicles. Previously, Viking Motors did not have a specific repair zone to maintain electric vehicles, but during the reorganization it was possible to find a secure place for this, where the requirements of the factory have been taken into account. In order to find a solution, it was important to set up an area with fixed dimensions, where trained technicians work and there are special tools for the maintenance of electric cars. For the third research task the author found that only four of the motor oils are needed during maintenance work. Before the research the company Viking Motors AS used 6 different types of motor oils. To find this out it was necessary to compare the engine types of the vehicles and to observe the specifications set by the factory. This work was useful for the company. Several cost-saving places and an optimal spatial plan were identified. At the same time, it must be emphasized that the reorganization must take into account the requirements of occupational safety and health in order for employees to have the best working environment and provide customers with a high quality service.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Rauno Alp
Date Deposited: 05 Jun 2020 12:28
Last Modified: 05 Jun 2020 12:28
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5387

Actions (login required)

View Item View Item