Autotehnikute rahulolu uuring Eurostauto OÜ näitel

Kulp, Karel (2020) Autotehnikute rahulolu uuring Eurostauto OÜ näitel. [thesis] [en] Car Technicians Satisfaction Reasearch in Eurostauto OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli läbi viia rahulolu-uuring, tehnikute vaatlus ja müüdud tundide analüüs, leidmaks töökoja efektiivsust ning seeläbi uurida lukkseppade motivatsiooni ja rahulolu ettevõttega. Antud töös analüüsiti rahulolu-uuringu ning vaatluse tulemusi ning koostati ettepanekud, mis aitaks tõsta tehnikute motivatsiooni ja rahulolu ning seeläbi muuta tööprotsesse efektiivsemaks. Ettevõtte üheksal tehnikul paluti vastata 47-st küsimusest koosnevale rahuloluküsitlusele, kus analüüsi käigu selgus, et keskmiseks rahulolu hinnanguks tuli 3,76. teisisõnu tehnikud on pigem rahul ettevõtte töökeskkonnaga, kuid lisaks näitasid tehnikud välja ka mõningat rahulolematust. Kõige madalam oli rahulolu tehnikutel seoses arenguvestlustega, kuna neid lihtsalt ei toimu. Tehnikute arvates võiksid sellised asjad korra aastas toimuda. Analüüsides rahulolu uuringut, selgus, et tehnikud ei ole rahul töötasu suurusega ja liiga aeglase suurenemisega, mistõttu võib väita, et üks osa tehnikute rahulolematuses on kindlasti töötasul. Teostatud vaatluse käigus selgus, et broneeritud töödest jääb tehnikutel aega üle keskmiselt 105 minutit olukorras, kus päeva jooksul on vajalik teostada kolm hooldust ning üks pidurite remont. Vaatluse käigus selgus ka, et keskmiselt on iga suitsetav töötaja suitsupausidel keskmiselt 40 minutit päevas. Müüdud tundide analüüsist selgub, et keskmine töökoja efektiivsus kolme kuu jooksul oli 114% ning ühe kuu kõige kõrgem keskmine efektiivsus oli 123%. Selleks et viia efektiivsus 140% ni, peaks esmalt tõstma rahulolu töökeskkonnaga. Esiteks tuleks hakata korraldama kooskolekuid ja arenguvestluseid, et iga tehniku mured ja ideed saaks teada ning samuti informatsiooni liikumiseks tuleks korraldada koosolekuid. Samuti tuleks vaadata üle tehnikute tööajad, kas on liiga palju broneeritud töid, või luua kindel pauside aeg, vältimaks tehnikute tühja istumist. Tehnikute raisku mineva aja vähendamiseks tuleks luua lattu riiul, kuhu pannakse järgmise päeva töödeks vajalikud varuosad valmis ning samuti luua ettevõtte poolt kasutatavasse programmi hoolduspaketid, mis vähendaks tunduvalt hooldusnõunike ajakulu ja seeläbi annaks neile rohkem aega suhelda klientide ja tehnikutega ilma, et informatsioon kaduma läheks. Lõputööks esitatud ülesanded said täidetud, viidi läbi vaatlus ja rahulolu uuring. Hüpotees, et autotehnikud on alamotiveeritud ei pea paika. Töö käigus selgus, et kõikide tehnikute efektiivsus on üle 100%. Samas rahulolu uuringust selgus, et tehnikute jaoks on palk väike ning see võib mõjutada nende motivatsiooni. Ettevõte efektiivsuse tõstmise eesmärgiga on vaja pidevalt tegelema hakata, samuti ka hetkeseisu protsessidega uurimisega. Tänapäeva konkurentsirohkes ühiskonnas on oluline mitte ainult säilitada võimekust väärikalt teenindada kliente, vaid pidevalt kasvatada varjatud potentsiaali, tugevdada arenemise ja parendamise võimekust. Edaspidiselt peab saama loa uurida tehnikute palgasüsteemi ning vaatama üle tööaegade broneerimise. Kui palgasüsteemi ei ole uuendatud siis peaks leidma süsteemi, kuidas uuendada palgasüsteemi nii, et see motiveeriks tehnikuid ning oleks ka kasumlik firmale. Tööaegade broneerimine tuleks vaadata üle, kas praegusel hetkel on piisav või tänu vahepealsele uute autode müügi kasvule saab teatud tööd kiiremini tehtud.

Abstract [en]

The purpose of this research was to analyze worker satisfaction, mechanic observation, and the labor hours sold to find a way to increase the effectiveness of the workshop. Besides, it was a way of learning the worker's motive and contentment within the business. nine mechanics in the workshop were asked to answer a 47 question satisfaction questionnaire. Where workers were given a scale between one to five on how they were satisfied with different work aspects, and the average score of the results was 3,76, in other words, the mechanics were rather content than dissatisfied with the workplace environment but there were some exceptions. The lowest satisfaction included job development interviews because these have never taken place. Mechanics thought that these should occur at least once in a year. Besides, the mechanics were not satisfied with the current pay and the pace of wages gradually increasing over time. During the observation, it was noted that if the mechanics were given three maintenance tasks and one brake repair for the day, the average time left would be around 105 minutes. It was also noticed that on average every smoking mechanic would spend 40 minutes during smoking brakes. The analysis shows that average efficiency in the workshop during a three month period was 114% and the maximum average efficiency during one month was 123%. For the work efficiency to reach 140% the job satisfaction should be increased between the workplace and the mechanics. Firstly meetings and job development interviews should be held. Job development interviews for getting to know the worries, problems, and ideas of the mechanics. Meetings to discuss and provide information more easily. Furthermore, the working hours should be looked at, and whether there are too many booked jobs. A possible solution is to create specified break times, and all the previous for saving workers from idling away the office hours. To reduce the wasted working hours a shelf should be added to the storage room that could hold important repairment parts for the next day. In addition maintenance packages should be added in the program used by the company, which would reduce time spent by service advisers and thereby give them more time to consult with clients and mechanics without information getting lost in the process. Tasks that were set for the research were accomplished. Observation and satisfaction questionnaire were carried out . Hypothesis that technicians are undermotivated was not right. All technicians had their efficiency 100% or more . In satisfaction questionnaire technicians referred to small salary. For further reasearch permission for the company salary system is needed to clarify how technicians are getting paid and to innovate salary system. Also should investigate booking of working hours are they up to date or after the sales went up for new cars they may need some changes.

Item Type: thesis
Advisor: Inna Gorislavskaja
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Karel Kulp
Date Deposited: 05 Jun 2020 11:11
Last Modified: 05 Jun 2020 11:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5382

Actions (login required)

View Item View Item