Kangaste testimise protsesside parendamine Baltika AS näitel

Ojamägi, Üllerin (2020) Kangaste testimise protsesside parendamine Baltika AS näitel. [thesis] [en] Improving textile testing processes based on the example of Baltika AS.

[thumbnail of 2020_Ojamägi_Üllerin_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 11 May 2040.

Download (941kB)

Abstract

Globaliseerumisega seonduvalt on ettevõtete vaheline konkurents oluliselt suurenenud ning seetõttu on üha olulisem tagada organisatsioonis kvaliteetsed protsessid ning seeläbi ka kvaliteetne toode ja/või teenus. Kvaliteedi saavutamisel on oluline roll tervel organisatsioonil ning selle osadel, eeldusel, et kõikide töötajate vahel valitseb ka ühine arusaam kvaliteedist ning selle hindamisest ja tagamisest. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli parendada Baltika AS kangaste testimise protsesse, et seeläbi tagada parem toodete kvaliteet. Lõputöö käigus uuris autor kvaliteedi teoreetilisi materjale, et seeläbi tagada võimekus muuta testimise protsessid tõhusamaks. Lõputöö käigus sooritati testid kangastega Baltika juhendi alusel, et protsessi käigus tuvastada võimalikke kitsaskohti ning fikseerida praegune testimiste kord. Testimiseks valiti Monton meeste särgikangad, kuna ettevõttel oli ilmnenud probleeme antud brändi tootegrupi värvipüsivuse osas. Lisaks sooritatud testidele uuris autor ISO 9000 standardeid, et muuta protsessi osasid standardsemaks, ühtlasi sooritas autor kangastega värvipüsivuse testid ISO 105-X12:2016 alusel, mille tulemusena sai autor võrrelda erinevalt sooritatud meetodite kaudu saadud testi tulemusi. Lõputöös käsitleti Baltika kolme kohustuslikku kanga testi, milleks on värvipüsivuse test kuiv- ja märghõõrdumisel, kokkuminek triikimisel test ning pesu test. Lõputöö tulemusena selgusid kitsaskohad antud kangaste testimise protsessides ning vastavalt nendele ka ettepanekud parendusteks. Värvipüsivuse testi osas sai autor sooritada katsed kahe erineva meetodiga ning neid võrrelda. Kahel erineval viisil tehtud testimiste tulemused olid erinevad, seda eriti märghõõrdumisel ning töös kirjeldatud defektsed protsessi osad põhjendavad tulemuste erisust. Kokkuminek triikimise testi puhul oli autoril võimalik fikseerida protsessi kestus ning konkreetne liigutus ja suund, et võimalikud muutujad oleksid edaspidi minimaalsed. Kestuse määramiseks sooritas autor kangastega lisa testid, et tuvastada efektiivne testi kestus. Pesu testi parenduste tegemisel lähtus autor ISO 6330:2012 standardist ning sooritas ka lisa testid, et veenduda tsentrifuugimise kiiruse fikseerimises. Pesu testi parendustes olid olulised aspektid pesu kaalu, temperatuuri ning kuivatusprotsessi fikseerimisel. Lisaks tehtud ettepanekutele testide osas, on autori ettepanek ettevõttele vaadata üle kehtestatud kvaliteedinormid ning nõuded. Siinkohal tuleb rõhutada, et efektiivsetest kvaliteedi protsessidest ning määratud standarditest ei ole ettevõttele kasu kui neid ei järgita. Lõputöö tulemustest lähtuvalt oleks ettevõttel vajalik ka testimise protsessid dokumenteerida täpselt selliselt nagu neid tuleks sooritada, et ei kehtiks kirjutamata reeglid, mis kanduvad edasi vaid testi sooritajate kaudu. Autori ettepanek on uurida tulevikus ka Baltika näidiste tellimise protsessi ning sealhulgas kogu tarneahelat, sest lõputöös kirjeldatud sisseostu protsessi alusel on mitmeid ebaefektiivseid protsessi osasid nagu näiteks proovikandmine, mis võib toimuda valest kangast tootele ning mille vajalikkus tekitab seetõttu kahtlust. Soovituslik oleks uurida võimalikke tarneahela muudatusi, et näiteks kangaste ja/või toodete testimiste protsess toimuks varem, et oleks võimalik tühistada probleemsed mudelid, et seeläbi määratud kvaliteedinorme järgida. Antud lõputöö annab võimaluse ka kogutud andmeid edaspidi rakendada ning uurida muudatuste läbi viimisel nende toimimist. Lõputöö raames oli autoril nii ajaline piirang kui ka ettepanekute tegemisel piirang esitada ettepanekud, mis oleksid võimalikult minimaalsete kulutustega rakendatavad. Ettevõttega koostöös vaadatakse üle tehtud ettepanekud ning arutatakse nende rakendamist ning sätestamist ka vastavatesse dokumentidesse.

Abstract [en]

The following graduation thesis is about improving textile testing processes in Baltika AS (hereafter Baltika). Baltika has developed previously a guide to testing textiles but the company has an interest in making the processes even more effective. This bachelor’s thesi´s purpose is to improve textile testing processes in Baltika to ensure better quality for the products. In order to do that, the author used three different methods: document analysis, literature analysis and different test methods. This thesis has three main chapters. Chapter 1 defines quality and aspects that are always involved with quality like quality management, quality assurance and quality control. The aim is to understand what quality is and how to evaluate it. Also chapter 1 describes different quality management methods, that can be used in order to improve textile testing processes. Chapter 2 describes example ordering process and standards that Baltika has set previously to ensure the common understanding of qualitative product between Baltika and their suppliers. Chapter 3 examines three compulsory test methods that Baltika has developed. The aim is to compare Baltika´s test methods with ISO standards to discover defects in the processes and make suggestions for improving textile testing processes. Suggestions were made based on the analysis and consideration that they would be cost-effective and easily applicable. While making the suggestions the author tried to make the processes as standardized as possible so that the test results would not be affected by the person who performs them. The company has decided to go through the suggestions made in this thesis with the author and apply them if possible. Besides the suggestions made for each testing method, the author suggests to examine Baltika´s ordering processes for the samples and meanwhile the whole supply chain, because there are many insufficient parts in the process. For example, as it occurred in the thesi´s, the samples process is organized in a way that a sample made for fitting test can be made from a totally wrong fabric and this raises a question whether it is even necessary that way. The author suggests that improvements should be made in a way that can allow to test fabrics and products earlier, so that they can be annulled in case a problem occurs.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Beilmann
Co-advisor: Kati Viibur
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Ã�llerin Ojamägi
Date Deposited: 10 Jun 2020 10:47
Last Modified: 10 Jun 2020 10:47
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5345

Actions (login required)

View Item View Item