Loksa linna liiklusohutuse probleemide analüüs ja arenguvõimalused

Rohtla, Anton (2020) Loksa linna liiklusohutuse probleemide analüüs ja arenguvõimalused. [thesis] [en] Analysis of Loksa City Traffic Safety Problems and Development Opportunities.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (18MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö “Loksa linna liiklusohutuse probleemide analüüs ja arenguvõimalused” eesmärgiks on analüüsida Loksa linna tänavate liiklusohutuse taset, leida ja kaardistada liiklusohtlikud kohad linna liikluses. Samuti pakub autor välja linna keskkonda sobivaid lahendusi liiklusohutuse taseme tõstmiseks. Lõputöö koosneb viiest peatükist ja mitmetest väiksematest alapeatükkidest. Esimeses peatükis annab autor ülevaate liiklusohutuse põhimõtetest. Töö teises peatükis on esitatud ülevaade Loksa linna ajaloost, Loksa linna ja selle ümbritsevast piirkonnast, olemasolevast olukorrast linna liikluskorralduses, infrastruktuuris ning lahti kirjutatud ka Loksa linna tulevikuvisioon lähtudes linna ametnike poolt koostatud arengukavast. Töö kolmandas peatükis on toodud välja Loksa linna liikluse ja liikluskorraldusega seotud probleemid, liiklusohtlikud kohad linnas ning esitatud ka linnas läbiviidud kiirusmõõtmise uuringu tulemused. Lõputöö neljandas peatükis arutleb autor uurimistöö käigus saadud tulemuste üle ning teeb järeldusi. Töö viies peatükk on lõputöö autori eskiisprojekt Loksa linna tänavate liiklusohutuse tõstmiseks ning ettepanekud liikluskorralduse parendamiseks. Töö läbiviimiseks on autor uurinud linna ja liikluskorralduse kujunemise ajalugu linnas, hinnanud ja analüüsinud 24 linnatänavat, kaardistanud liiklusohtlikke kohti linnatänavatel ning koostanud saadud tulemuste põhjal oma ettepanekud ja lahendusjoonised eskiisprojektina. Tulemuste alusel soovib autor juhtida tähelepanu kõnni- ja kergliiklusteede vajadusele Loksa linnas sõltuvalt olemasolevast ja arendatavast tänavavõrgustikust. Autori teada ei ole varasemalt taolist uuringu Loksa linna kohta tehtud ning see annab hea ülevaate puudustest ja kitsaskohtadest linna liikluskorralduses. Lõputöö on kasulik Loksa Linnavalitsusele arenguvisiooni täiendamisel ning rekonstrueerimisplaanide koostamisel. Töö annab ka ülevaate, mida on linnas liikluskorralduse parandamiseks ära tehtud ning millistele kohtadele liikluskorra arendamisel veel tähelepanu pöörata. Tulemuste esitamisega panustab autor linnatänavate arengusse ning ohutuse kasvamisse.

Abstract [en]

The purpose of the thesis “Analysis of Loksa city traffic safety problems and development opportunities” is to evaluate the level of traffic safety on the streets of Loksa, to identify and map dangerous places in the city traffic. The author also proposes solutions suitable for the urban environment to increase the level of traffic safety. The graduation thesis is composed of five chapters and number of smaller subchapters. In the first chapter the author gives an outline of the principles of road safety. The second chapter presents an overview of the history of the city, the surrounding area of the city, the current situation in the city's traffic management and infrastructure, and a vision of the future of Loksa based on the development plan prepared by city officials. The third chapter investigates the problems related to the traffic and its management in the city of Loksa, dangerous places in the city and diplays the results of a speed measurement conducted in the city. In the fourth chapter the author discusses the results obtained during the research and draws conclusions. The fifth chapter is the author’s sketch project to increase the traffic safety on the streets of Loksa and the proposals for the improvement of traffic management. In order to carry out the research, the author previously studied the history of the city and the development of city’s traffic management, assessed and analyzed 24 streets, defined dangerous places in traffic on the streets and formed his proposals and solution drawings in a sketch project based on the results. Based on the results of the research, it can be concluded that the city is in need for pedestrian and light traffic roads in Loksa based on the existing and developing street network. To the author's knowledge, no such study has been conducted about Loksa before and it would provide an overview of the shortcomings in the city's traffic management. The thesis is useful for Loksa City Government supplementing its development vision and reconstruction plans. Thesis provides a synopsis of what has been done to improve traffic management in the city and what places need attention when developing traffic regulations. By presenting the results, the author contributes to development and increased traffic safety on the streets.

Item Type: thesis
Advisor: Sulev Sannik
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Rules
Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Anton Rohtla
Date Deposited: 05 Jun 2020 11:11
Last Modified: 05 Jun 2020 11:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5329

Actions (login required)

View Item View Item