Lihatööstuse valgustuslahenduse analüüs ja parendusettepanekud

Kitsingi, Gert-Kardo (2020) Lihatööstuse valgustuslahenduse analüüs ja parendusettepanekud. [thesis] [en] Analysis of the Meat Factory's Lighting Solution and Proposals for Improvements.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Tänapäeval, kui toimub valgustite järjepidev arendusprotsess, on valgustuspaigaldise projekteerimine ja töös hoidmine keerulisem, kui varem kasutuses olnud tehnoloogiate puhul. Kaasaegsetele leedvalgustitele on tootjad omistanud oluliselt paremad toimivusnäitajad, kui varem kasutusel olnud valgustitele. Saamaks kauakestva ja toimiva valgustuspaigaldise, on oluline arvestada mitmete kriteeriumitega. Kõige olulisem on välja arvutada hooldetegur sõltuvalt valgustite töökeskkonna tingimustest. Nõuetekohase valgustuspaigaldise projekteerimine saab alguse tellija esitatud täpsest lähteülesandest ja olukorra tundmisest, mis sisaldab eelkõige informatsiooni sellest, millisesse keskkonda tulevane valgustuspaigaldis projekteeritakse. Kui puudub tellija poolt informatsioon, millises keskkonnas hakatakse valgusteid kasutama, võivad valgustid oodatust oluliselt kiiremini muutuda töökõlbmatuks ja sellega langeb töökoha valgustuspaigaldise kogukvaliteet. Lõputöö raames analüüsiti lihatööstuse näitel nii projekteeritud kui ka väljaehitatud valgustuspaigaldist ning selles esinevaid puuduseid. Projekteerija lahenduse korral oli valitud lihatööstuse tootmisruumide tarbeks valgustid, mis on heakskiidetud toiduainetetööstuses kasutamiseks, kuid mille konstruktsioonis kasutatud materjalid ei talu kõiki puhastusmetoodikaid, mida lihatööstuse tootmisruumide kõrgete hügieeninõuete täitmiseks teostatakse. Valgustusarvutused, mis projekteerija oli teostanud lihatööstuse tootmisruumidele, olid tehtud tühjale, seadmeteta ruumidele. Kontrollarvutuste tulemusena, mis teostati seadmetega täidetud ruumidele selgus, et tühja ruumi arvutused ei vasta reaalses elus nõuetele, kuna töökohtade valgustustihedus on ebapiisav, see toob kaasa alavalgustatud valgustuspaigaldise, mille korral kannatab nii töötaja kui ka toodangu kvaliteet. Ebapiisav valgustustihedus töökohal toob endaga kaasa riski tööõnnetuste tekkimiseks. Sellise lahenduse väljaehitamine oleks kaasa toonud alavalgustatud töökohad, mille korral on töötaja sunnitud tegema sundasendis tööd, millega kaasnevad erinevad tervisehädad. Tellija erimeelsusest tingituna ei võetud lihatööstuse valgustuspaigaldise väljaehitamisel kasutusse projekteerija lahendust. Projekti mittejärgimise tulemusena asendati kogu projekteeritud valgustuspaigaldis, võttes aluseks valgustite hankehinna, pööramata seejuures tähelepanu toiduainetetööstuses kehtivatele hügieeninõuetele ja ruumikeskkonna tingimustele, kuhu valgustid olid planeeritud. Sellest tulenevalt ehitati välja valgustuspaigaldis, mis ei talu puhastusvahenditega töötlemist ja seetõttu on hügieeninõuete täitmine välistatud. Hankehinnale suunitletud valgustuspaigaldis on kümne aastase kasutusaja jooksul kokkuvõttes teiste lahendustega võrreldes oluliselt kallim ja sellega kaasnevad ka ettearvamatud kulutused, mille tulemusena on valgustuspaigaldise töökindlus ebamäärane. Antud lihatööstuse puhul ei pöörata tähelepanu valgustite puhastamisele, hügieeninõuete mitte täitmise tulemusena saavad valgustite pinnal ja õõnsustes areneda bakterite kolooniad. Sellest tulenevalt on lihatööstuse toodangu puhtus kahtluse all, kuna raske on hinnata, millal võivad bakterid sattuda valgustite pinnalt toodangu sisse. Seda kahju tunneb lõpptarbija, kes võib bakteritest tingituna saada tervisekahjustuse, mis võib omakorda lõppeda surmaga. Lõputöö eesmärk oli välja pakkuda nõuetekohane valgustuspaigaldis, mis vastaks kõikidele toiduainetetööstuses kehtivatele hügieeninõuetele. Lahenduse välja pakkumisel võeti arvesse kõige keerulisemad puhastusmetoodikad, mida valgusti peab taluma kasutusaja jooksul. Valgustuspaigaldise kasutuseaks valiti majanduslikel põhjustel kümme aastat ning 40 000 tundi. Pikemaks ajaks ei ole mõistlik lahendust planeerida, oluliselt kallima hinna, kuid ka efektiivsemate valgustite turule tuleku tõttu, millega võib tekkida vajadus kümne aasta pärast kogu valgustuspaigaldist välja vahetada. Arvestades toodete põhihindu on kolme vaadeldava lahenduse korral kõige soodsam lahendus kümne aastase kasutusaja jooksul rekonstrueerimiseks pakutav lahendus. Rekonstrueeritavas lahenduses kasutatakse valgustite juhtimist, mis tagab nõutud valgustustiheduse töökohtadel, samas säästes elektrienergiale kaasnevaid kulutusi. Välja pakutud lahenduse tasuvusaeg võrreldes olemasoleva lahendusega on väga lühike, jäädes alla 2,5 aasta. Toiduainetetööstuses on kasutusel ranged hügieeninõuded ning keerulised puhastusmetoodikad. Valgustuspaigaldise projekteerimisel sellisesse keskkonda on oluline lähtuda kõikidest nõutest, mis on seatud nii keskkonnale kui ka valgustitele. Paigaldise loomisel ei saa keskenduda vaid hankehinnale, kuna odava lahendusega paigaldise rajamine võib hilisemalt kaasa tuua ettearvamatud tagajärjed ja planeerimatud kulutused valgustuspaigaldise nõuetekohaselt töös hoidmiseks. Lähtudes nõuetest, mis tulenevad nii kehtivatest hügieeninõuetest kui ka standarditest tuleks antud lõputöö raames käsitletud lihatööstuse näitel asendada kõik kasutuses olevad valgustid. Valgustuspaigaldise rekonstrueerimine ei too ainult elektrienergia olulist kokkuhoidu, vaid sellega on võimalik tagada ka töötajatele elutervemat, mugavamat ja ohutumat töökeskkonda. Rekonstrueerimise tulemusena väheneksid lõputöös analüüsitud nelja tootmisruumi valgustuspaigaldise püsikulud.

Abstract [en]

Nowadays, when lighting fittings are continually being developed, it is more difficult to design a lighting installation and keep it in operation than with previously used technologies. In the case of the designer’s solution, the lighting fittings selected for the production facilities of a meat plant are approved for use in the food industry, but the materials used in their construction do not withstand all cleaning methods. The lighting calculations that the designer had made for the production facilities of the meat plant were done for rooms without equipment. In real life, the calculations do not meet the requirements because the illuminance of the workstations is insufficient, resulting in poorly lit workstations. Insufficient illuminance in the workplace carries the risk of accidents at work. Due to a disagreement with the customer, the designed solution was not used for the lighting installation; instead, replacement lighting fittings were utilised, which do not meet any hygiene requirements. The selection of the replacement lighting fittings was focused on the purchase price only and did not take into account the fixed costs associated with the lighting fittings. The purchase price-oriented lighting installation will be significantly more expensive to maintain than the other solutions over the service life period of ten years and will involve unforeseen costs, as a result of which the reliability of the lighting installation is uncertain. The purpose of the dissertation was to provide a proper lighting installation that would meet all the hygiene requirements applicable in the food industry. The solution was proposed, taking into account the most complex cleaning methods that the lighting fitting has to withstand in the course of a service life of ten years and 40,000 hours. It is not reasonable to plan a solution for a longer period of time due to the significantly increasing price of such a solution. In the case of the reconstructible solution, the purchase price of the lighting fittings is notably higher than in other solutions, but ends up being cheaper throughout the ten-year service life. The reconstructible solution utilises the lighting fittings control which ensures the required illuminance at the workstations while saving electricity costs. Strict hygiene requirements and sophisticated cleaning methods are implemented in the food industry. When designing a lighting installation for such an environment, it is important to consider all requirements for both the environment and the lighting fittings. The installation cannot be created solely on the basis of the purchase price, as the construction of a low-cost installation can later lead to unforeseen consequences and unplanned costs to keep the lighting installation in proper working order. In accordance with the requirements arising from both applicable hygiene requirements and standards, all existing lighting fittings should be replaced in the example of the meat plant covered in this dissertation. The reconstruction of a lighting installation will not only result in electricity cost savings, but also in the healthier, more comfortable, and safer working environment for the employees.

Item Type: thesis
Advisor: Andres Jagomägi
Co-advisor: Andres Mandre
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment > Energy Technology and Automation
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Gert-Kardo Kitsingi
Date Deposited: 05 Jun 2020 08:11
Last Modified: 05 Jun 2020 08:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5321

Actions (login required)

View Item View Item