Rõivabrändide valiku mitmekesistamine ettevõtte WAB OÜ näitel

Parbus, Brenda (2020) Rõivabrändide valiku mitmekesistamine ettevõtte WAB OÜ näitel. [thesis] [en] Diversification of Clothing Brand Options in the Example of the Company WAB OÜ.

[thumbnail of 2020_Brenda_Parbus_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (501kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja võimalikud lahendused rõivabrändide valiku mitmekesistamiseks ettevõttes WAB OÜ. Teemavalik sai alguse probleemist, et uusi ja huvitavaid Skandinaavia rõivabrände, mida võis varem leida vaid rõivakauplusest WAB, saab nüüdseks soetada ka konkureerivatest kauplustest. Uued brändid ja mitmekesisem brändivalik motiveeriks olemasolevaid ja ka uusi kliente külastama moe- ja elustiilikauplust WAB edaspidi ja veel tihedamini ning annaks ettevõttele konkurentsieelise. Lähtudes lõputöö eesmärgist viis autor empiirilises osas esmalt läbi müügianalüüsi, kus analüüsiti WAB-is müügil olevate rõivabrändide ja toodete müügiedu, tootevalikut, hinnaklassi ja brändide erinevusi. Analüüs viidi läbi perioodil august-november 2019, mil kaupluses müüdi sügiskollektsiooni. Selgus, et rõivaste kogumüügist moodustab naiste toodete müük 74,57% ning meeste oma vaid 25,43%. See näitab millisest tendentsist lähtudes tuleb brändivalikut mitmekesistada. Enimmüüdud brändiks osutus Minimum 261 tootega, talle järgnes Samsoe & Samsoe 223 rõivaesemega. Pärast müügianalüüsi viidi WAB-i püsiklientide hulgas läbi tarbijaküsitlus, mille eesmärk oli selgitada välja klientide ostukäitumist ja brändieelistusi mõjutavad tegurid; milliseid Skandinaavia brändide omadusi kliendid hindavad ning kas ja millistest uutest rõivabrändidest vastajad huvitatud on. Kokku osales uuringus 117 rõivakaupluse WAB klienti, kellest 105 olid naised ning 12 mehed. Küsitlusega saadi vastus probleemile ehk uurimisküsimusele „Kuidas mitmekesistada rõivakaupluse WAB skandinaaviapärast brändivalikut?”, mis aitas saavutada lõputöö eesmärki. Küsimustiku vastuseid analüüsides selgus, et lausa 40 vastajat sooviks näha kaupluses WAB senisest mitmekesisemat rõivabrändide valikut. Uusi brände näha soovivatest püsiklientidest on 21 olnud kaupluse kliendid üle 3 aasta ning 15 üle 2 aasta, mis tähendab, et kauem ettevõttele lojaalsed olnud kliendid tunnevad puudust uuest huvitavast. Müügianalüüsi jooksul kahe enim müüdud brändide omadused ühtivad küsitlusest selgunud klientide hinnatuimate Skandinaavia brändidele omaste omadustega, milleks on kvaliteet ja minimalistlik „less is more“ lähenemisviis. Vastusest selgus ka, et enim soovitakse WAB-i valikus näha kaubamärke nagu COS, Acne Studios, Flippa K, Selected Femme ja Ganni, Nudie Jeans ja by Malene Birger. Toetudes müügianalüüsi ja tarbijauuringu tulemustele on ettepanekud rõivabrändide valiku mitmekesistamise võimalikud lahendused ettevõttes WAB OÜ järgmised: • rõivaste sisseostmisel lähtuda välja kujunenud tendentsist, milleks on meeste ja naiste toodete ebavõrdne tarbitavus; • lähtuda jätkuvalt Skandinaavia brändidest, mis pakuvad laia sortimendivalikuga tooteid nii naistele kui meestele; • kaupluse valikusse võib tuua eraldisesiva naistele mõeldud rõivabrändi, kuid eraldisesival meestebrändil ei ole hetkel valikus ruumi ega suurt klientuuri • naisterõivaste mitmekesistamisel võib lähtuda kallima hinnaklassiga brändidest ja toodetest kuni 300€ või enamgi; • meesterõivaste valikul tuleb lähtuda hetkel müügil olevate brändide hinnaklassist; • uued Skandinaavia brändid peaksid pakkuma kvaliteetseid, minimalistlikke, lihtsa disainiga rõivaid, mis oleksid ajatud ega jälgiks kiiresti moodi ja moest välja trendi; • uued brändid peaksid väärtustama nii keskkonnasõbralikku tootmist kui ka materjale; • turule tuleb tuua uusi huvitavaid kaubamärke, mida Eesti turul veel ei ole - see tagab konkurentsieelise; • valikusse sobivad klientide poolt soovitud brändid nii naistele kui meestele Selected Femme/Homme, Flippa K, COS; • naiste rõivabrändide valikusse sobib kallima hinnaklassiga Taani bränd Ganni. Lähtudes uuringute tulemustest saab järeldada, et lisaks konkurentsis eristumiseks oli lõputöö eesmärk ka vajalik ettevõtte WAB püsiklientide seisukohalt. Lõputöö eesmärk leidis uuringute tulemuste analüüsi ja ettepanekute näol mitu erinevat lahendust rõivabrändide mitmekesistamiseks ettevõttes WAB OÜ. Lisaks sai ettevõte läbi viidud küsimustikust uut mõtteainet poe külastatavuse ja ostusooritamise sageduse edasise uuringu näol.

Abstract [en]

The title of the thesis is “Diversification of Clothing Brand Options in the Example of the Company WAB OÜ“. It is necessary to keep up with the time – the once interesting and new Scandinavian brands which only could be found in the clothing store WAB can now be acquired from other competitive stores. Thinking of loyal customers a more diverse brand selection and an expanded product range will motivate customers to visit WAB more often and hereinafter. The aim of the graduation thesis is to find out possible solutions to diversify the choice of clothing brands at the company WAB OÜ. In order to achieve the goal of the thesis the following tasks have been set: • To analyse the difference of brands and products currently on sale at WAB, also their sales performance, product selection, price range. • To conduct a consumer survey among the regular costumers of WAB – to determine the factors and brand preferences of the customers, which influence their purchasing behaviour; to examine which features of the Scandinavian brands the clients value. • To conclude and make suggestions for the diversification of Scandinavian clothing brands for the company WAB OÜ. The subtotal of the participants who answered the survey was 117, what composed of WAB clothing store clients of which 105 were women and 12 were men. By analysing the results of the survey, it turned out that 40 clients would like to see more diverse selection of clothing brands at WAB. Of the 40 clients, 21 have been clients for over 3 years and 15 of them over 2 years, which means that customers who have been loyal to the company for longer wish for something new and interesting.   The author's suggestions based on the results of the sales analysis and consumer survey to diversify the clothing brand selection for the company WAB are as follows: • To keep following Scandinavian brands which offer a wide range of products for women as well as men; • A separate clothing brand for women can be added to the store's selection but same thing for men would be impractical; • The diversification of women's clothing can be based on brands and products with a higher price range up to 300 € or more • The diversification of men's clothing must be based on the price range of the brands currently on sale; • New Scandinavian brands should offer high-quality, minimalist clothes with a simple design that are timeless and do not follow fast fashion and trends; • New interesting brands should be introduced to the Estonian market to ensure a competitive advantage; • Out of the clothing brands that were recommended by the customers the following are suitable for the selection of WAB Selected Femme/Homme, Flippa K, COS.

Item Type: thesis
Advisor: Evelin Vaab
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Brenda Parbus
Date Deposited: 04 Jun 2020 12:04
Last Modified: 10 Jun 2020 10:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5314

Actions (login required)

View Item View Item