Korkplaat kui soojustusmaterjali võrdlus tänapäevaste soojustusmaterjalidega ning korkplaadi ICB turundusplaan

Kljujev, German (2014) Korkplaat kui soojustusmaterjali võrdlus tänapäevaste soojustusmaterjalidega ning korkplaadi ICB turundusplaan. [thesis] [en] Cork board as insulation material comparison with modern insulation materials and cork boards marketing.

[thumbnail of German Kljujev Lõputöö KTI-81 .pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teemaks oli tutvustada, omavahel võrrelda ja analüüsida Eesti turul olevaid soojustusmaterjale klaasvill URSA FKP, vahtplastplaat EPS 50 ja korkplaat ICB. Näidata erinevaid kasutus- ja paigaldusviise ja tehnilisi andmeid. Koostada korkplaadi ICB soojustusmaterjali turundusplaan. Lõputöö eesmärgiks oli välja tuua võrdluse ja analüüsi käigus tekkinud tulemused ning selgitada kas, korkplaat ICB on parem kui enim kasutatud soojustusmaterjalid klaasvill URSA FKP ja vahtplastplaat EPS 50. Analüüsi käigus selgus, et klaasvill URSA FKP ja vahtplastplaat EPS 50 on ka head soojustusmaterjalid, kuid omaduste ja kasutuskohtade poolest on korkplaat ICB parem. Lisaks tuleb seinakonstruktsioonis korkplaat soojustusmaterjali kasutades õhem, kuna korkplaati ei vaja katmist tuule- ja aurutõkkega. Seega konstruktsioon on lihtsam ja töö saab tehtud kiiremini. Korkplaat ICB heaks omaduseks on tema aurudifusioonitakistustegur, mis tähendab, et materjal on hingav- soojustusmaterjali võime salvestada soojust ja reguleerida õhuniiskust. Need on materjali omadused, mis aitavad sisekliimat parandada. Lõputöö teiseks eesmärgiks oli leida parim turundusmeetmestik, millele tuginedes korkplaat soojustusmaterjali müüa. Turundusplaan koosneb toote Swot analüüsist, konkurentides, tootekirjeldusest, hinna kujundusest, sihtgrupidest ja toetuspoliitikast. Korkplaat soojustusmaterjalide sobiv turundusmeetmestik võiks olla järgmine: • Toote kirjelduse puhul on oluline see, et pakutakse täislahendust. Sellega soovitakse tagada oma klientidele parim teenindus. Tulenevalt korkplaatide soojustusmaterjalide paigalduse võimalustest. Korkplaat soojustusmaterjalide ostjale tagatakse kvaliteet ning tervislik hingav soojustusmaterjal, mis on mõeldud soojustamiseks kõikidele konstruktsioonidele. • Hinna kujundamine -hinnaarvutukseks kasutatakse kulupõhist juurdehindluse arvutust. Kulupõhises juurdehindluse hinnaarvutuses arvutatakse otsesed muutuvad kulud, mis tulevad toote sisseostmisest. Seejärel lisatakse otsesed püsikulud. Kolmandaks lisatakse kaudsete püsikulude katteks ja kasumi teenimiseks taotuslik müügikate. Taotusliku müügikattega tagatakse püsikulude katmine ja taotuslik kasum. • Sihtgruppide puhul väga oluline, et ettevõte leiaks enda jaoks kõige õigema kanali, mille kaudu jõuda oma kaubaga kliendini. Esmalt müüakse oma tooteid jaemüüjatele, kes omakorda müüvad need edasi lõpptarbijale. Ning kõik eraisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja ettevõtjad, kes on avatud uutele soojustusvõimalustele. Sihtgrupiks on seatud korkplaat soojustusmaterjalide turustamine sellistele ehitusmaterjalide edasimüügiga tegelevatele ettevõttetele üle Eesti nagu on K-Rauta, Bauhof Group AS, Bauhaus OÜ Eesti, Ehituse ABC. • Toetuspoliitika eesmärk on enamasti tuntuse ja maine loomine ning kaasaaitamine brändieelistuse kujunemisele. Oleks ka huvi saada korkplaat soojustusmaterjali tootja poolt tootjatoetust, mis tähendaks, et tootja annaks teatud koguse korkplaat soojustusmaterjale, mis oleksid kasuks toote tutvustamisel.

Abstract [en]

The aim of this thesis is to introduce, compare and analyse insulation materials that are currently available on Estonian market: glass wool (URSA FKP), polystyrene plate (EPS 50) and insulation cork board (ICB). In addition the aim is to introduce different ways of using and installing these materials. Also to give overview of their technical data and to prepare cork board (ICB) insulation material marketing plan. Main goal of this thesis was to bring out results of the comparison and analyse and to determine if ICB cork board is better than most used insulation material URSA FKP glass wool and EPS 50 polystyrene plate. Analyse showed that although URSA FKP glass wool and EPS 50 polystyrene plate are also good insulation materials, the ICB cork board has better characteristics and can be used in more places. Furthermore, while using cork board as insulation material, the wall construction will be thinner because of the fact that cork board does not need to be covered with wind and vapour barrier. Therefore construction is simpler and work can be done faster. One of the main quality features of ICB cork board is its vapour diffusion resistance factor, which means the material is breathable – insulation material ability to store heat and regulate humidity. These are all material characteristics that help to improve indoor climate. Other aim of this thesis was find the best marketing measure for selling ICB cork board insulation material. Marketing plan consist of product’s SWOT analyse, overview of competing products, product description, price management, the target group and support policy. Suitable marketing measure for cork board insulation material could be following: • It is important that the product description points out that this is full insulation solution. The aim is to ensure best service for their customers and this can be achieved thanks to cork board good installation options. Cork board customer is guaranteed with quality and healthy breathable insulation material that suits all constructions. • Price management – a cost-based margin calculation is used for price calculation. At first direct variable costs that come with buying a product in are calculated. Then direct fixed costs are added. Thirdly, intentional margin is added for covering indirect fixed expenses and for making profit. Coverage of fixed costs and intentional profit is ensured with intentional margin. • While identifying the target group it is very important that company finds the most accurate channel in order to reach their product to the customer. First the product is sold to retailers, who sell it to the end-users and to all private persons, the self-employed and enterprisers who are open to new insulation opportunities. The target group of cork board insulation material is set for this kind of building material distribution companies over Estonia like K-Rauta, Bauhof Group AS, Bauhaus OÜ Eesti, Ehituse ABC. • Support Policy is mostly designed for creating awareness and reputation and to contribute to the development of brand preference. There should be interest of getting the manufacturer’s support for cork board insulation material, meaning that manufacturer gives certain amount of cork board insulation material for demonstrational use.

Item Type: thesis
Advisor: Koitmäe Annika
Subjects: Mechanical Engineering > Engineering Materials > Materials Science
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: German Kljujev
Date Deposited: 19 Jun 2014 10:20
Last Modified: 04 Sep 2019 06:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/530

Actions (login required)

View Item View Item