Team Eco Race Estonia võistlussõiduki ülekandesüsteemi projekteerimine

Pärtel, Mart (2020) Team Eco Race Estonia võistlussõiduki ülekandesüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] The Design of Team Eco Race Estonia Competition Vehicle Transmission System.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida Team ERE võistlussõidukile ülekandesüsteem. Ülekandesüsteem pidi olema kooskõlas võistlussarja reeglitega, omama väikest massi, vabajooksu võimalust ja ühtima mootori karakteristikaga parimal viisil. Lisaks pidi projekteeritav ülekandesüsteem kõrvaldama varasema ülekande puudused ning olema seadistatav. Järgnevalt uuriti Honda GX35 mootori võimsuse ja kütuseefektiivsuse parameetreid. Veel uuriti erinevate võistlusradade pikkust, ajalimiiti ning reljeefi leidmaks sobilik ülekandesuhe. Peale esialgse ülekandesuhte arvutamist teostati kontrollarvutused kontrollimaks, kas valitud ülekandesuhtega suudab auto sõita ekstreemsetes rajatingimustes. Järgnevalt võrreldi erinevaid ülekandetüüpe, kus valituks osutus kettülekanne. Seejärel võrreldi erinevaid kette, kus valituks osutus DIN 04B-1 tüüpi kett, mis läbis edukalt kontrollarvutused. Tulenevalt keti valikust arvutati lõplik ülekandesuhe, milleks oli 1:15,82. Neljandas peatükis loodi esmane ülekandesüsteemi mudel, mida seejärel hakati täiustama. Detaile modifitseeriti ja kriitilisematele sõlmedele teostati tugevusanalüüsid ning arvutused saamaks ülevaade, milliste detailide disaini on tarvilik muuta või mille massi saab optimeerida. Valitud materjalideks osutusid EN AW-7075 T6 ja EN AW-6060 alumiiniumsulamid. Kuna üheks peamiseks eesmärgiks oli alandada ülekandesüsteemi massi, koostati koondtabel, kuhu koondati kõigi koostus olevate detailide mass. Selgus, et projekteeritud ülekandesüsteemi kogumass on 1946,39 g, mis on 2683,61 g vähem kui eelneva ülekandesüsteemi kogumass. Teostatud majanduslikest arvutustest kujunes ülekandesüsteemi omahinnaks 7870,45 €.

Abstract [en]

The aim of the thesis was to design a transmission system for the Team ERE competition vehicle. The transmission system had to comply with the rules of the competition series, have a low weight, the possibility of free rolling system and match the characteristics of the engine in the best way. In addition, the designed transmission system had to eliminate the shortcomings of the previous transmission and be adjustable. Next, the power and fuel efficiency parameters of the Honda GX35 engine were studied. In addition, the length, time limit and relief of the different competition tracks were studied to find a suitable transmission ratio. After calculating the initial gear ratio, control calculations were performed to check whether the car can drive in extreme track conditions with the selected gear ratio. After calculating the initial transmission ratio, different transmission types were compared, where chain transmission was selected. In the next step, different chains were compared, where a DIN 04B-1 type chain was selected, which successfully passed the control calculations. Depending on the choice of chain, the final gear ratio was calculated to be 1:15,82. In the fourth chapter, an initial model of the transmission system was created, which was then modified. The details were modified and strength analyzes and calculations were performed on the most critical assemblies to get an overview of which details need to be redesigned or which details mass can be optimized. The selected materials were EN AW-7075 T6 and EN AW-6060 aluminium alloys. As one of the main goals was to reduce the weight of the transmission system, a summary table was compiled, which summarized the weight of all the components used in the assembly. It was found that the total weight of the designed transmission system is 1946.39 g, which is 2683.61 g less than the total weight of the previous transmission system. From the economic calculations made, the cost price of the transmission system summed up to 7870,45 €.

Item Type: thesis
Advisor: Madis Moor
Subjects: Mechanical Engineering > Product Development
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Mart Pärtel
Date Deposited: 05 Jun 2020 07:18
Last Modified: 05 Jun 2020 07:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5294

Actions (login required)

View Item View Item