Väärismetallid elektroonikajäätmetes

Viira, Kunnar (2014) Väärismetallid elektroonikajäätmetes. [thesis] [en] Precious Metals in Electronic Waste.

[thumbnail of Väärismetallid_elektroonikajäätmetes_Precious_metals_in_electronic_waste_Kunnar_Viira_TÖ-81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Töös esitati olulised seisukohad, mis puudutavad elektroonikaseadmeid ja nende koguseid Eestis. Seadusandluses kirjeldatud elektri- ja elektroonikaseadmete grupeeringust keskenduti käesolevas töös IT- ja telekommunikatsiooniseadmetele ning tavatarbijale määratud seadmetele. Kõigist 10 valdkonnast, mis seaduses on välja toodud, on eelnimetatud just need, kus on kõige rohkem väärismetalle sisaldavaid trükkplaate. Elektroonikajäätmete liikumise jälgimiseks loodud registrid on andmemahukad ja suudavad anda hea ülevaate Eestis toimuvast. Olemasolevate registrite võrdluses selgus, et PROTO´s ei kajastu terviklik pilt tekkivatest jäätmetest. Põhjuseks on see, et elektroonikaromusid võivad koguda ka jäätmekäitlejad iseseisvalt. PROTO annab ülevaate ainult tootjate või tootjateühenduste poolt turule lastud ja väljaveetavate seadmete kohta. Elektroonikaromude kogumisel üle Eesti probleeme ei leitud. Tootja ühendused on loonud kindla logistikavõrgustiku, kuhu kuulub suur hulk ettevõtteid. Lisaks erinevatele transpordi- ja logistilisi lahendusi pakkuvatele ettevõtetele on Eestis ka elektroonikaromude töötlemisega tegelevaid ettevõtteid. Üks elektroonikaromusid töötlevaid ettevõtteid on AS WeeRec, kus seadmed demonteeritakse, sorteeritakse ja pressitakse edasiseks töötluseks välismaal. Teine elektroonikaromusid töötlev ettevõte on OÜ Kesto. Kesto OÜ tegeleb lisaks seadmete demonteerimisele ja saadud toorme sorteerimisele ka trükkplaatide purustamisega enne järeltöötlusesse saatmist. Uurides erinevaid statistilisi andmeid leiti, et Eesti-sisene jäätmeteke ületab selgelt importi. Peale selle puuduvad Eestis otsesed teised väljundid elektroonikajäätmetest vabanemiseks. Töötlemine ja teised töös kirjeldatud väljundid on märgatavalt väiksemad, kuid nende suurenemise osakaalu on märgata. Hetkel ületavad Eestist eksporditavate elektroonikajäätmete kogused selgelt imporditavaid koguseid. Trükkplaatide liigitamine toimub peamiselt seadme demonteerija eelistuste alusel. Peamine, mille järgi plaatide liigitamine toimub, on plaadis olevate väärismetallide kogused. Kirjandust uurides selgus, et kõrgeima väärismetallide hulgaga tavatarbijale määratud seadmetest on mobiiltelefonide trükkplaadid. Seetõttu on nende kokkuostu hinnad ka teistest tunduvalt kõrgemad. Töös kirjeldati trükkplaatidest väärismetallide kättesaamiseks nii sulatus- kui keemilisi protsesse, millest enam keskenduti just viimastele. Keemilistes ehk hüdrometallurgilistes protsessides leostatakse tahke materjal mõne söövitava lahustiga, jaotatakse saadud lahus komponentideks ja puhastatakse ning lõpuks eraldatakse väärismetallid tekkinud lahusest. Sobivate kemikaalide ja võtete valikul tuleb lähtuda nende hinnast, protsessi keerukusest ja vajalikest tingimustest ning loomulikult ohusest tervisele ja keskkonnale. Sulatus- ehk pürometallurgilised protsessid põhinevad metallide keemilistel ja metallurgilistel omadustel. Parima tulemuse saamiseks tuleb omavahel kombineerida erinevaid meetodeid. Näiteks Belgias asuv väärismetallide rafineerimistehas Umicore kasutab peale metallide sulatusprotsessi läbimist väärmistallide eraldamiseks leostamist ja elektrolüüsi.

Abstract [en]

Nowadays it is becoming increasingly bigger problem how to get rid of rapidly growing electronic wastes. Large quantities of electronic waste originate from households. Home electronics get outdated faster than they used do. Depending on the age and use of the device it can contain different plastics, glasses, metals and printed circuit boards. Most of the parts contain hazardous compounds that are harmful for the environment. Big advantages are that electronic wastes contain printed circuit boards what have precious metals in them. This graduation thesis “Precious metals in electronic waste” encompasses Estonian legislations, how old electronics are categorized in the law. Additionally witch sort of categorized wastes contain the most precious metals in circuit boards. Also how data is collected, processed and presented to monitor the flow of electronic waste in Estonia. In Estonia polluter pays principle is used. To handle the accumulating electronic wastes there are manufacturers association to handle the collection and logistics of waste. Processing is left for specialized companies that dismantle the devices and sort the certain components into groups. Statistical data was analyzed to find difference in import and export. Presently it is easily seen that export passes import. In export other means of getting rid of electronic waste is seen, like processing. In this thesis it is researched how printed circuit boards are classified, and on what basis. Classifying in usually done by the person who dismantles the devices and is grouped by the basis of gold in the circuit boards. Highest precious metals concentration is in mobile phone circuit boards. That is why mobile phone circuit boards are valued higher in companies. In thesis smelting (pyrometallurgical process) and chemical processes are explained for recovery of precious metals. Lastly named chemical process gets more attention. In chemical process also known as hydrometallurgical process precious metals are leached out by some strong solutions and recovered. Choosing the best method is determined by the cost of solutions, complexity of the process and safety. To get better result smelting and chemical processes must be used.

Item Type: thesis
Advisor: Viiu Sillaste
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management > Waste Treatment Equipment and Waste Processing
Environmental Technology > Technology and Waste Management > Treatment of Hazardous Waste
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Kunnar Viira
Date Deposited: 19 Jun 2014 08:15
Last Modified: 04 Sep 2019 09:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/529

Actions (login required)

View Item View Item