KeyAqua programmi kasutuselevõtt AS Saku Maja näitel

Parri, Silver (2020) KeyAqua programmi kasutuselevõtt AS Saku Maja näitel. [thesis] [en] Implement of the KeyAqua Program Based on the Example of AS Saku Maja.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (442kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (11kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö raames korrastati AS Saku Maja-lt saadud Saku aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjooniseid, et need oleks sobilikud geoinfosüsteemi KeyAqua sisse kandmiseks ja seeläbi oleks võimalik AS Saku Maja-l KeyAqua rakendus kasutusele võtta. Kokku korrastas autor 88 Saku aleviku teostusjoonist, mis viidi KeyAqua rakendusse sisse. Töö käigus andis autor ülevaate geoinfosüsteemide olemusest ja vajalikkusest, KeyAqua rakenduse funktsioonidest, teostusjoonistest ning hindas teostusjooniste kvaliteeti ja vastavust majandus- ja taristuministri määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” ja Eesti Vee-ettevõtjate Liidu (EVEL) poolt koostatud täiendavatele nõuetele “EVEL-i täpsustavad nõuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistamisele”. Lõputöö eesmärgiks oli hinnata teostusjooniste kvaliteeti, kaardistada nende murekohad, parandada teostusjoonistel olevad vead ja leida lahendusi vigade vältimiseks tulevikus. Eesmärgi saavutamiseks korrastas esmalt autor vastavalt Geospatial OÜ koostatud korrastamise reeglitele kõik teostusjoonised, kaardistas nendel olevad vead ja määras vigadele esinemise sagedused. Teostusjoonistel leidis autor kaheksa erinevat viga: • torustikud (sh elemendid) olid vales kihis; • torustikud (sh elemendid) olid vale värviga; • isevoolsed torustikud olid joonestatud vastupidiselt voolusuunale; • torustikud (sh elemendid) olid joonisel mitmekordselt; • torustiku otspunktid omavahel kokku ühendamata; • veetorustikud katkestatud vales kohas; • torustiku läbimõõdud kujutatud torustiku all või kohal, mitte selle peal; • veetorustikud katkestamata. Kaardistatud vigade kajastamist võrreldi majandus- ja taristuministri määrusega nr 34 ja EVEL-i poolt koostatud täpsustavate nõuetega teostusmõõdistamisele. Analüüsist selgus, et viis viga kaheksast olid vead, mis kvalifitseeruvad veaks ka määruse järgi, mitte pole vaid pelgalt vead, mis tulenevad KeyAquasse jooniste sissekandmise eripärast. Ükski teostusjoonisel olnud vigadest ei leidnud otsest kajastust Eesti Vee-ettevõtjate Liidu poolt koostatud täpsustavatest nõuetest. Tulevikus teostusjooniste kvaliteedi parandamiseks, pakkus autor välja kolm lahendust: • täiendada majandus- ja taristuministri määrust nr 34 või EVEL-i täpsustavate nõuete dokumenti sellega, et ära määrata paremini torustike läbimõõtude kujutamise asukoht; • lisada tulevikus korraldavatesse hangetesse nõuded esitatavate teostusjooniste kohta, mis võimaldaksid sõltuvalt kasutatava geoinfosüsteemi eripärast jooniseid kergemini sisse kanda; • luua vee-ettevõtetele lihtne kontrollnimekiri, mida tuleks teostusjoonistel vaadata. Eeltoodud lahendused aitavad autori arvamusel oluliselt vähendada teostusjooniste korrastamisele kuluvat aega ning muudaksid teostusjooniste üleüldise kvaliteedi märkimisväärselt paremaks. Lahenduste rakendamisel oleks samuti teostusjooniste sobivuse kontrollimine vee-ettevõtete jaoks märgatavalt kergem. Lõputöö tulemusena saab AS Saku Maja Saku aleviku piires hakata kasutama KeyAqua rakendust.

Abstract [en]

The subject of the thesis “Implement of the KeyAqua program based on the example of AS Saku Maja” was to fix as-built drawings to make them suitable for taking into the KeyAqua application. The author fixed 88 Saku parish as-built drawings. Nowadays, geoinfosystems are being used in many different fields, for example in logistics, aviation, and science. Geoinfosystems popularity has been growing constantly, which means a lot of companies are interested in using geoinfosystems. AS Saku Maja has followed the trend and started using KeyAqua geoinfosystem, which is meant for water companies to manage their property. In the course of the work, the author gave an overview of usage of geoinfosystems and functions of KeyAqua application. Author described the application as-built drawings for water network companies and measured the quality and of the drawings used in Saku Maja. The quality was assessed in accordance with the regulation number 34, given out at 14.04.2016 by Minister of Economy and Infrastructure and with specified requirements for as-built survey, which is made by Estonian Association of Water Companies. The aim of this work was to study the quality of as-built drawings, to map and fix their problems and also to make recommendations to prevent mistakes from happening. To accomplish the aim of the work, the author first mapped the problems according to the guide made by Geospatial OÜ. After that, the author determined frequency to the problems. There were eight different mistakes in the as-built drawings: • pipes (including their elements) were in the wrong layer; • pipes (including their elements) were drawn with wrong colour; • self-flowing pipes were drawn inversely to their flow direction; • pipes (including their elements) were drawn multiple times; • self-flowing pipes were not connected to each other in their respective manholes; • water pipes were interrupted in the wrong place; • signs that show pipes diameter were not drawn on the pipe; • water pipes were not interrupted, where they should have been. The author analyzed mistakes with regulation number 34 and with specified requirements made by Estonian Association of Water Companies. The result was that five out of eight mistakes were reflected in the regulation, which means they are not only mistakes that come from KeyAqua´s peculiarity, but are reflected as well in the regulation. None of the mistakes were reflected in the specified requirement document made by Estonian Association of Water Companies. To prevent mistakes from happening in the future, the author made three recommendations: • the regulation number 34 should be complemented with guidelines stating where exactly the pipe diameter sign must be placed; • water companies should add additional requirements to the procurements, that regulate how as-built drawings should be made and formalized; • a checklist of the things that must be checked before accepting the drawing should be compiled for water companies. The author believes that those recommendations will drastically reduce the time spent on fixing the as-built drawings. Furthermore, these changes would also increase the overall quality of as-built drawings. If water companies will apply those recommendations, the quality control will be much more easier to them. As the result of this bachelor thesis, AS Saku Maja can use the KeyAqua geoinfosystem.

Item Type: thesis
Advisor: Oliver Kalda
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management > Geographic Information Science
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Silver Parri
Date Deposited: 04 Jun 2020 10:21
Last Modified: 04 Jun 2020 10:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5282

Actions (login required)

View Item View Item