Projektijuhtimise parendamine ettevõttes NOTE Pärnu OÜ

Kasesalu, Meelike (2020) Projektijuhtimise parendamine ettevõttes NOTE Pärnu OÜ. [thesis] [en] Improving Project Management in Company NOTE Pärnu OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (163kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida erinevaid projektijuhtimise meetodeid ja ettevõttes kasutusel olevat projektijuhtimise protsessi ning seejärel uuritava teaduskirjanduse põhjal anda soovitusi, kuidas parendada projektijuhtimist ettevõttes NOTE Pärnu OÜ. Eesmärgi täitmiseks viis autor läbi poolstruktureeritud küsitluse ettevõtte uue toote juurutamise osakonna projektijuhtidega ning analüüsis projektide juhtimisega seotud dokumentatsioone. Töö teooria osa põhjal võib järeldada, et projektijuhtimine ja projektid on tänapäeva ühiskonnas pidevas arengus, eesmärgiga muutuda järjest paremaks ja efektiivsemaks. Ettevõtetes toimub pidev areng projektijuhtimise valdkonnas ning projektid ja hea projektijuhtimine on ettevõtte eesmärkide saavutamisel oluliseks aspektiks. Traditsioonilise projektijuhtimise puhul peetakse oluliseks projektile seatud eesmärkide täitmist ning eelarves ja ajakavas püsimist. Projektijuhtimine hõlmab endas erinevate tehnikate ja tavade rakendamist, mille põhjal saavutada projektile seatud eesmärgid ja ülesanded. Antud lõputöös keskendus autor peamiselt projektijuhtimise metoodikate uurimisele ning tõi välja peamised traditsioonilised ja agiilsed projektijuhtimise metoodikad ning nende omadused. Autori järelduste põhjal sobib elektroonikaettevõtetes rakendamiseks traditsioonilisele projektijuhtimisele omased eesmärkide püstitus, ajakava ja eelarve järgimine ning kontrollnimekirjad. Kombineerides sinna vajadusel juurde ka agiilse metoodika tehnikaid. Lõputöö empiirilises osas jõudis autor järeldusteni, et ettevõtte uute toodete juurutamise protsessi kirjeldus ja tööriistad ei toeta projektijuhtimise protsessi. Ettevõtte töötajad ei ole teadlikud erinevate projektijuhtimise metoodikate rakendamise võimaluste kohta. Ja ettevõttes puudub korralik ülevaade projektide staatuse, ajakava ja eelarve kohta. Parendusettepanekutena toob autor välja projektijuhtimise standardi kasutusele võtmise, mille alusel kehtestada projektijuhtimise kord ja luua abistavad tööriistad ning määratleda sinna juurde projekti planeerimise metoodika. Et saavutada ühtne arusaam projektijuhtimise tavadest ettevõttes, tuleb koolitada kõiki projektidega seotud töötajaid. Projekt peaks algama eesmärgi püstitusega, mis oleks konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja ajaliselt ohjatud. Veendumaks, kas liigutakse püstitatud eesmärkide suunas, tuleks kasutusele võtta tulemuslikkuse võtmemõõdikud. Projektijuhtide silmaringi laiendamiseks soovitab autor investeerida projektijuhtide koolitamisse. Töö autor loodab, et koostatud lõputöö on abiks ettevõtte projektijuhtimise efektiivsemaks muutmisel ja seeläbi suudetakse kokku hoida aega ja raha ning suurendada ka kliendi rahulolu.

Abstract [en]

The aim of my graduation thesis Improving project management in company NOTE Pärnu OÜ is to give recommendations on how to improve project management in the company NOTE Pärnu OÜ based on researched scientific literature. Project management and projects are constantly evolving with the aim of becoming better and more efficient. Companies are constantly developing and improving the project management processes since good project management is an important aspect of achieving the company’s goals. In order to achieve the subjective, the first part of thesis provides an overview of different project management methodologies. Thereupon, an analysis of documents related to the project management process was performed and online survey was carried out among the Project Managers of the company’s New Product Introduction department. Survey results revealed that project management standards and methodologies are not well known within the department, project managers are flexible in changing project plans and there is a need to update the project management process. Based on document analysis, it can be concluded that company’s New Product Implementation process and tools do not support the project management efficiently. New reporting system needs to be developed to get a better overview of the status of projects. As a result, the suggestion for improvement is the introduction of a project management standard in order to establish project management procedures, create auxiliary tools and define the project planning methodology. In order to achieve a common understanding of project management practices in the company all persons involved in the project must be trained. The project should start with a goal setting that is specific, measurable, achievable, relevant and timely. The usage of key performance indicators will help to control that targets are met. The author hopes that the final thesis will help to make the company’s project management more efficient and thus save time and money as well as increase customer satisfaction.

Item Type: thesis
Advisor: Ruslan Raid
Subjects: Economy and Management > Project Management
Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Meelike Kasesalu
Date Deposited: 04 Jun 2020 11:34
Last Modified: 04 Jun 2020 11:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5281

Actions (login required)

View Item View Item