Tööriistade markeerimine tööriistade jälgimise korraldamiseks

Mölder, Lauri (2020) Tööriistade markeerimine tööriistade jälgimise korraldamiseks. [thesis] [en] The Marking of Tools for Organizing the Tools Tracking.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö teemaks oli tööriistade markeerimine tööriistade jälgimise korraldamiseks. Esmalt anti ülevaade ettevõttest Scanbro OÜ, mis pakub skaneerimise lahendust tööriistade haldamiseks ning millega koostöös on valminud käesolev töö. Seejärel teostati teoreetiline arusaam tööstusinventari halduse kohta. Kolmandas peatükis käsitleti markeeringute vastupidavuse katseid, mille viis läbi lõputöö autor. Järgnevalt kirjeldati tööriistade ja seadmete markeerimise süsteemi rakendamist Tallinna Tehnikakõrgkooli metallide lõiketöötlemise laboratooriumi näitel. Kõige lõpuks teostati kuluanalüüs. Töö käigus sooviti leida kõige parem viis tööriistade markeerimiseks. Töö käigus võrreldi erinevaid markeerimise võimalusi, milleks olid paberkleeps, kilekleeps ja lasergraveering. Metallist katsekehad märgiti etiketiga ning testiti nende vastupidavust vastavalt kulumisele, temperatuurile, emulsioonile, niiskusele ja suruõhule. Vöötkoodide loetavust testiti laser- ja pildilugejaga. Tulemuste põhjal selgus, et paberkleeps muutus kulumise, niiskuse ja emulsiooni tagajärjel. Etiketi kulumisel ja niiskuse käes viibimisel muutus paberkleepsu algne kuju ning loetavus muutus raskesti tuvastavaks nii laser- kui ka pildilugejaga. Emulsioonilahuses viibides kaotas paberkleeps täielikult loetavuse peale 48 tunni möödumist, kleepsule tekkis peale korrosioon. Kilekleeps ja lasergraveering on ühesugusel määral vastupidavad markeeringud. Nende loetavus säilis kõikide katsete tagajärjel. Tulenedes kuluanalüüsile ja katsete tulemustele on kõige ratsionaalsem otsus võtta kasutusele Tallinna Tehnikakõrgkooli metallide lõiketöötlemise laboratooriumisse tööriistade markeerimiseks kilekleeps. Kleepsu paigaldamine on küllaltki odav, lihtne ning asendatav. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on olemas vajalikud seadmed kleepsude programeerimiseks ning printimiseks. Katsete põhjal saadud järeldustele ei ole soovituslik kasutusele võtta paberkleepsu, kuna see ei pea kõikidele välistingimustest mõjutatud teguritele vastu. Lasergraveeringu teostamine nõuab täpsust, suuremat vastutust ning on kordades kulukam. Seetõttu on graveeringu kasutamine soovituslik ainult väiksematele metallist tööriistadele, mis on tihedalt kasutuses. Koostöös ettevõttega Scanbro OÜ on võimalik edasi arendada tööriistade markeerimise süsteemi loomist Tallinna Tehnikakõrgkooli. Ettevõttel on võimalik näidata In&Out tarkvara toimimist antud töö näitel ning võimalik on edasi rakendada oma tarkvara süsteemi lõiketöötlemise laboratooriumi põhjal. Rakendades tööriistade markeerimise süsteemi on eelnevalt vaja uurida lisaks laosüsteem, kuidas hakkab töötama seadmete sisestamine ja väljastamine. Vajalik on otsustada, kas võtta kasutusele laser- või pildilugeja või rakendada mõlemat. Kaalutleda tuleks, milline tööriistakapp on oma suuruselt ja töövõimekuselt kõige parem lahendus. Kõige lõpuks on veel vajalik koostada vastavad juhised uutele kasutajatele.

Abstract [en]

The topic of the thesis was the marking of tools for organizing the tools tracking. First, an overview was given of the company Scanbro OÜ, which offers a scanning solution for tool management and with whom this work has been completed. A theoretical understanding of industrial inventory management was then developed. The third chapter dealt with the durability tests of markings carried out by the author of the thesis. The following describes the application of the marking system for tools and equipment on the example of the metal cutting laboratory of TTK University of Applied Sciences. Finally, a cost analysis was performed. The aim of the work was to find the best ways of marking the tools. In the course of the work, different marking options were compared: paper sticker, film sticker, and laser engraving. Sample tools from metal were labeled and tested for resistance to wear, temperature, emulsion, humidity, and compressed air. The readability of the barcodes was tested with a laser and image reader. The results showed that the paper sticker changed due to wear, moisture, and emulsion. Worn label and exposure to moisture changed the original shape of the paper sticker and made it difficult to read with both the laser and the image reader. Once in the emulsion solution, the paper label completely lost its readability after 48 hours, and the label was corroded. Plastic labeling and laser engraving are equally durable markings. Their readability was maintained as a result of all experiments. Based on the cost analysis and the results of the tests, the most rational decision is to introduce a plastic sticker for marking tools in the metal cutting processing laboratory of TTK University of Applied Sciences. The sticker is quite cheap, easy, and replaceable. TTK University of Applied Sciences has the necessary equipment for programming and printing stickers. As of the test results, it is not recommended to use the paper sticker, because it does not withstand all factors affected by external conditions. Performing laser engraving requires precision, greater responsibility, and is many times more expensive. Therefore, the use of engraving is only recommended for smaller metal tools that are frequently used. In cooperation with the company Scanbro OÜ, it is possible to further develop the tool marking system for TTK University of Applied Sciences. The company can show the operation of the In & Out software on the example of this work and it is possible to implement its software system based on the cutting processing laboratory. When implementing a tool marking system, it is necessary to review in advance the warehouse system, how the insertion and delivery of equipment will work. It is necessary to decide whether to use the laser or the image reader, or both. Consideration should be given to which tool cabinet is the best solution in terms of size and performance. Finally, it is necessary to create appropriate instructions for new users.

Item Type: thesis
Advisor: Tavo Kangru
Co-advisor: Paul Lumi
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Metal Cutting Tools and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Lauri Mölder
Date Deposited: 05 Jun 2020 07:17
Last Modified: 05 Jun 2020 07:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5258

Actions (login required)

View Item View Item