Mobiilse rehvivahetuspunkti tasuvusanalüüs Tallinnas ja selle lähiümbruses

Kallaste, Valter Erik (2020) Mobiilse rehvivahetuspunkti tasuvusanalüüs Tallinnas ja selle lähiümbruses. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of a Mobile Tire Change Point in Tallinn and its Vicinity.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (715kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (100kB)

Abstract

Lõputöö teema valik tulenes seoses autori isikliku sooviga luua ettevõte, mis pakuks rehvivahetust kliendile sobivas kohas. Äriideena on plaanitud eelkõige teenindada suure autopargiga ettevõtteid ja nende töötajaid, sest nii on suur hulk sõidukeid korraga ühes kohas. Töö kirjutamisel alustati eelkõige turu uuringust, et välja selgitada, kas sellise teenuse järele on Tallinnas ja selle lähiümbruses üldse vajadust. Selleks viidi läbi tarbijaküsitlus potentsiaalsete klientidega, kelleks olid suurte autoparkidega ettevõtted. Intervjuudest selgus, et vastajad on nõus oma praegust rehvivahetuskohta mobiilse rehvivahetuspunkti vastu välja vahetama ehk teisisõnu on sellisele teenusele klientuur olemas. Potentsiaalsed kliendid tõid rehvivahetusprotsessi muutmise tingimuseks välja selle, et hinnatase peaks jääma praeguse teenusepakkujaga samale tasemele ning elukorraldus rehvivahetushooajal peaks muutuma mugavamaks. Lisaks uuriti turu-uuringu käigus konkureerivaid ettevõtteid ja nende hindu. Järgnevalt uuriti antud ettevõtte loomisega seotud kulutusi. Alustati stardikuludest, milleks olid töösõiduki ja seadmete soetamine. Sellele lisandusid püsikulud, milleks olid seadmete amortisatsioonikulu, sõidukiga seotud kulud, pisitarvikute soetamine ja muud püsikulud. Viimase kuluna sai paika pandud tööjõukulu. Lõputöö viimases osas määrati tarbijaküsitluse ja konkurentide hinnavõrdluse põhjal teenuste hinnad ning prognoositi ära müüdavate rehvivahetuste hulk. Sellest tulenevalt saadi teada ettevõtte prognoositav aastane tulu. Peale tulu välja selgitamist oli võimalik välja selgitada ettevõtte tasuvusaeg. Arvutuslik tasuvusaeg antud ettevõttele on 4 aastat, mis on autori arvates reaalselt tehtav.

Abstract [en]

The topic of the thesis was chosen due to the author’s personal desire to create a company that would offer a tire change service in a suitable place for the customer. The business idea is primarly to serve companies with a large car fleet whose vehicles are in one place at the same time and also the companies employees. The purpose of the research was to find out if there is a need for such service in Tallinn and its vicinity. For that, the market research was conducted with potential clients - companies with a large car fleet. The interviews revealed that the respondents are willing to change their current tire change service to a mobile tire change point if the price remains at the same level with the current service provider. The potential customers also pointed out that the service during the tire change season should become more convenient. In addition to that, competing companies and their prices were also examined. Next, the costs associated with setting up a company were researched. Company start-up costs include the purchase of a work vehicle and equipment. In addition to that, there are fixed costs, such as amortization, vehicle related costs, purchase of small equipments and other business costs. Last but not least there are the cost of labour. In the last part of the thesis, the price of services was determined by the market research and a price comparison of competitors. Also the estimated number of tire changes was predicted. According to this, the company’s estimated annual income was obtained. After calculating the income, it was possible to find out the company’s payback period. The calculated payback period for this company is four years, which in the author’s opinion is realistically achievable.

Item Type: thesis
Advisor: Sten Soomlais
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Valter Erik Kallaste
Date Deposited: 05 Jun 2020 10:50
Last Modified: 05 Jun 2020 10:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5248

Actions (login required)

View Item View Item