Tootegrupi planeerimiseprotsessi parendamine tootmisettevõttes

Truumees, Mari (2020) Tootegrupi planeerimiseprotsessi parendamine tootmisettevõttes. [thesis] [en] Improving the Planning Process of a Product Group in a Manufacturing Company.

[thumbnail of lõputöö, lihtlitsents - digidoc] Other (lõputöö, lihtlitsents - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Tänapäeva ettevõtluskeskonnas peavad tootmisettevõted olema järjest paindlikumad ja kohanemisvõimelisemad. Seda tänu pidevalt lüheneva toodete elutsükli, suureneva toote mitmekesisuse, ebastabiilse nõudluse, turu globaliseerumise ja paljude muude tegurite tõttu. Konkurentsieelise saavutamiseks ja säilitamiseks on ettevõtetel seetõttu vaja tooteid ja tootmisprotsesse pidevalt parendada ja ümber hinnata. Samuti kipub enamike protsesside jõudluse tase aja jooksul vähenema, kui sellele ei pöörata tähelepanu. Antud bakalaureuse töö käsitleb ühe tootmisettevõtte planeerimisprotsessi ja selle parendamise võimalusi. Töö eesmärgiks on ühe tootegrupi põhjal ettevõtte planeerimisprotsessi kitsaskohtade välja selgitamine, võimalike protsessi parendusettepanekute esitamine ning seejärel ühe ettevõttega kooskõlastatud protsessiparenduse läbiviimine. Töö teooria osas anti ülevaade tootmise planeerimise põhiprintsiipidest ning enam levinud protsessiparendusmetoodikatest nagu TQM, Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma. Samuti toodi välja protsesside kaardistamise rolli olulisus protsessi tõhustamise võimaluste välja selgitamisel. Uurimustöö empiirilises osas tutvustati analüüsitavat objekti ning kaardistati tootegrupi tootmis- ja planeerimisprotsess. Tootegrupi planeerimiseprotsessi lähemalt uurides toodi välja järgmised kitsaskohad: • osade materjalide ostmata jätmine õigel ajal tänu ostuprotsesside erinevusele ettevõttes; • tellimuse tarnekuupäevadega manipuleerimine MRP-süsteemis, selleks et materjalide saadavus ajastada planeeritud tootmise alguseks; • manuaalne ja väheefektiivne materjalide analüüsimise meetod; • toote testimisaegade varieeruvus ning puuduv info olemasoleva testimisressursi (inimesed ja seadmed) kohta; • vähe taktikalist proaktiivset planeerimist, peamiselt tegeletakse operatiivse planeerimise ja n-ö tulekahju kustutamisega. Järgnevalt arutleti võimalike protsessiparenduste üle, selleks et tarnetäpsust tõsta. Tulenevalt ettevõtte vajadustest ning olemasolevatest resurssidest, otsustati lõputöös järgnevalt keskenduda ühele protsessiparendusettepanekule, milleks oli tootmistsükli aegade lisamine MRP-süsteemi, selleks, et vähendada inimfaktorist tulenevaid eksimusi ning suurendada planeerimisesüsteemi läbipaistvust. Lõputöö tulemusena rakendati välja töötatud parendus ka ettevõtte MRP-süsteemi. Loodud parendust näeb töö autor esimese faasina terve uuritava osakonna planeerimissüsteemi uuendamisel ning lähitulevikus on ettevõttel plaanis seda ka rakendada teistele tootegruppidele, et viia MRP-süsteem ühele põhimõttele.

Abstract [en]

The following graduation thesis Improving the Planning Process of a Product Group in a Manufacturing Company focuses on the planning process of one production plant and the possibilities of its improvement. The aim of this thesis is to idenitify bottlenecks in the company's planning process on the basis of one product group, submit possible proposals for process improvement, and then carry out one process improvement inside the company. This bachelor's thesis consists of four chapters. The first three chapters provide theorethical overview of operations and supply chain management, different levels of planning, aggregate planning, material requirements planning, planning process efficiency measures, planning dilemma and efficiency paradox, and the most common process improvement methodologies like TQM, Lean and Six Sigma. The last chapter is empirical and demonstrates research conducted in the company. The research strategy was to use combined case study to map the planning process and identify bottlenecks, and an action study to improve the process. For both studies different qualitative and quantitative approaches were used to obtain a complete picture of the research object. Firstly, the planning process of the product group is mapped using swim lane diagram. Secondly, the results of statistical data analysis about the delivery precision and the leadtime of the product group is shown. Next the bottlenecks in the planning process are highlighted with a cause and effect diagram. In addition, author's suggestions for process improvement are presented. A closer look at the product group planning process revealed the following bottlenecks: • failure to purchase some materials on time due to differences in purchasing processes in the company; • manipulating order delivery dates in the MRP system to schedule the availability of materials for the planned start of production; • manual and inefficient method of materials analysis; • fluctuation of product testing times and lack of information on available testing resources (people and equipment); • little tactical planning, mainly dealing with operational planning and so-called fire fighting. Depending on the company's needs and available resources, it was decided to focus on one process improvement proposal, which was to add production cycle times to the MRP system in order to reduce human error and increase the transparency of the planning system. As a result of the dissertation, the developed improvement was also implemented in the company's MRP system. In addition, the company has plans to apply the same improvement to other product groups as well, in order to operate the MRP system in same logic. Also author recommends and sees the possibility to further develop this work in order to provide solutions to the other planning challenges mentioned in the paper.

Item Type: thesis
Advisor: Lea Murumaa
Co-advisor: Rasmus Ristmäe
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Mari Truumees
Date Deposited: 12 Jun 2020 12:40
Last Modified: 12 Jun 2020 12:40
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5232

Actions (login required)

View Item View Item