Sündmuste negatiivsed mõjud keskkonnale ning nende vähendamise viisid

Leemets, Mairit (2020) Sündmuste negatiivsed mõjud keskkonnale ning nende vähendamise viisid. [thesis] [en] Negative Effects of Events on the Environment and Ways to Reduce these Effects.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (428kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (62kB)

Abstract

Käesolev uurimustöö keskendub sündmustest tulenevatele negatiivsetele keskkonnamõjudele ning nende vähendamise viisidele. Seoses negatiivsete keskkonnamõjude tekkimisega sündmuskorralduse valdkonnas, soovib autor saada teada, milline on Eesti vabaõhusündmuste teadmine negatiivsetest keskkonnamõjudest ning milliseid meetodeid nende vähendamise jaoks rakendatakse. Uurimustöös kasutatud teooria ning andmete kogumismeetod aitasid täita autori poolt püstitatud töö eesmärgid. Antud töös on andmete kogumiseks valitud veebipõhine ankeetküsitlus, mis on koostatud vastavalt teooriaosas käsitletud teemadega. Uurimistöö tulemusena sai autor arvestataval määral erinevaid uusi teadmisi sündmustest tulenevate keskkonnamõjude ning nende vähendamise meetodite kohta. Lisaks saadi teada, kuidas Eesti sündmuste korraldajad pööravad tähelepanu oma sündmuse keskkonnaalalise jalajälje vähendamiseks. Lähtudes teooriast saab sündmuste korraldamisega kaasnevad keskkonnamõjud jagada nelja suuremasse valdkonda. Nendeks on: jäätmete tekkimine, õhusaaste, veereostus ja taimestiku tallamine. Iga valdkonna kohta on autor toonud välja erinevad meetodid, kuidas saab antud probleemi vähendada. Uurimustöös kogutud andmete ja tulemuste põhjal on üldiseid järeldusi teha ennatlik, sest antud uurimuses osales kokku kuus festivali, mis pole üldistuste tegemiseks piisav. Uurimuses osalenud sündmuste vastuste põhjal saab väita et enim pööratakse tähelepanu jäätmevaldkonnale ning teised keskkonda mõjutavad tegurid on jäänud tagaplaanile. Sellest lähtuvalt saab järeldada, et Eestis toimuvate sündmuste keskkonnamõjude kaardistamine jääb puudulikuks. Uurimusest saadud tulemuste põhjal võib väita, et kõige rohkem tegeletakse jäätmetest tulenevate negatiivsete mõjude vältimise ja vähendamisega. Kõige populaarsemaks jäätmete vähendamise meetoditeks osutusid jäätmete sorteerimine ning korduvkasutatavate nõude kasutamine, täpsemalt panditopside süsteem. Samuti pööratakse palju tähelepanu õhusaaste tekke vähendamise tegevustele. Kõige vähem kasutatakse erinevaid mõjude vähendamise meetodeid maapinna kinni tallamise ja veekasutuse valdkonnas. Eestis toimuvate sündmuste keskkonnamõjude vähendamiseks annab autor lähtudes eelnevale teooriale omapoolseid soovitusi. Üheks tõhusaimaks keskkonnamõjude vähendamise viisiks on spetsialistide kaasamine sündmuse korraldusmeeskonda. Spetsialistid oskavad juhtida keskkonnaga seotud probleeme ning luua erinevad süsteeme nende mõjude vähendamiseks. Sellise inimese kaasamine aitab märgata pisikesi detaile, millele tavaline inimene tähelepanu pöörata ei oskaks. Kõik ürituste korraldajad peaksid peale jäätmetekke piiramisele mõtlema ka õhusaaste vähendamisele. Selleks, et õhusaastet vähendada peaksid ürituste korraldajad võimaldama külastajatel liikuda sündmusele jalgsi, rattaga või ühistranspordiga. Teiseks tuleks jälgida sündmuse energiatootmise viise, et vältida fossiilkütuste rohket kasutamist. Selleks, et vähendada energia tootmisest tulenevaid heiteid võib siduda diiselgeneraatorite kasutamise taastuvenergia allikate kasutamisega (nt biodiisel). Lisaks tuleks jälgida ka veekasutust, sest magevesi ei ole maailmas piiramatu ressurss ning selle paremaks kasutamiseks tuleb leida tõhusamaid lahendusi. Näiteks on võimalik kasutada spetsiaalseid limiteeritud survega joogiveekraane ning kuivkäimlaid. Viimaseks, et vältida inimeste poolt pinnase kinni tallamist, tuleks kasutada kummimatte, mis vähendavad erisurve suurust maapinnale.

Abstract [en]

The topics of modern society’s discussions include global warming and other environmental issues. Nowadays, almost any human activity has some kind of impact on the environment, the appearance of the impact may be both positive and negative, but in most cases human activity has a negative impact on the environment. Negative effects may occur in various ways, such as air pollution, ozone reduction, global warming, soil and water pollution. One of the biggest causes of negative environmental impacts is tourism and the activities related to tourism, which generate large amounts of municipal waste, various pollutants and greenhouse gases. One of the biggest attractions of tourism in today’s society has become the events that occur in almost all countries and communities, they can be cultural events, political events, sports events and private events. The most popular events are considered to be festivals. Events may have a number of positive effects on the living conditions of the community, for example, they revive the local economy. But inevitably, they also have many negative environmental impacts. The first aim of this research is to give an overview of the negative environmental impacts of events and their reduction methods. The second aim of the research is to give an overview of the environmental impact reduction measures implemented in outdoor events in Estonia. According to the theory, the environmental impacts of organizing events can be divided into four major areas. These include: waste generation, air pollution, water pollution, and vegetation trampling. For each impact category, the author has highlighted different methods of reducing the impacts. The author carried out a study among different types of Estonian summer festivals to find out ways they implement the reduction of environmental impacts. On the basis of the data obtained from the study, it is premature to draw general conclusions. This is because only six festivals took part in this study, which are not enough to make generalizations. Based on the responses of the events that have participated in the study, it can be said that the most attention is paid to the waste generation and other factors affecting the environment have remained in the background. On this basis, it can be concluded that monitoring of the environmental impact of events taking place in Estonia remains inadequate. Based on the results of the study, it can be said that the most important concern is to prevent and reduce the negative effects of waste. The most popular methods for reducing waste proved to be waste sorting and use of recycle requirements, specifically the system of drinking cups that can be rented out. Much attention is also paid to actions to reduce air pollution. The least attention is paid to the reduction of various effects in the fields of vegetation trampling and water consumption. In order to reduce the environmental impact of Estonian events, the author makes recommendations on the basis of the theory. One of the most effective ways to reduce environmental impacts is the involvement of specialists of the event organization team. Specialist are able to manage environmental problems and create different systems to reduce their effects. The involvement of these kind of people, helps to notice small details that the ordinary person would not be able to pay attention to. All organizers of the events should not only limit waste production, but also consider reducing air pollution, vegetation trampling and water consumption. All these reduction methods are addressed in this research.

Item Type: thesis
Advisor: Oliver Kalda
Subjects: Environmental Technology > Environmental Protection > Environmental Impact Assessment
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Mairit Leemets
Date Deposited: 04 Jun 2020 10:18
Last Modified: 04 Jun 2020 10:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5229

Actions (login required)

View Item View Item