Biolagunevate köögijäätmete sorteerimise väikelahendus kodus kogumiseks

Kätlin, Muug (2020) Biolagunevate köögijäätmete sorteerimise väikelahendus kodus kogumiseks. [thesis] [en] Biodegradable Waste Bin for Kitchen Waste-Collecting at Home.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2023.

Download (1MB)
[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2023.

Download (1MB)

Abstract

Käesolevas töös uuriti elanike biolagunevate köögijäätmete kogumisharjumusi ning sooviti teada saada milline oleks mugav mahuti biojäätmete kogumiseks kodus. Selleks, et koguda vajalik informatsioon mahuti kavandi loomiseks koostas töö autor küsitluse veebikeskkonnas. Küsitlus koosnes neljateistkümnest küsimusest ning ühest vabas vormis lahtrist, kuhu said vastajad lisada teemakohaseid mõtteid ning soovitusi. Küsitluse esimesed kuus küsimust keskendusid elanike praegustele kogumisharjumustele ning kuus viimast küsimust esitati selleks, et teada saada milline võiks olla mugav ning meeldiv mahuti, kuhu koguda biolagunevaid köögijäätmeid kodus. Uuringust selgus, et läbivaks põhjuseks, miks on biolagunevate köögijäätmete kogumine tülikas vastanutele on kogumisel tekkiv ebameeldiv lõhn, ruumipuudus ning piisavalt mugava mahuti puudumine. Teisalt leidus vastajaid, kes on leidnud enda jaoks piisavalt mugava mahuti biolagunevate jäätmete kogumiseks ning ei pidanud eelnimetatud faktoreid kogumisel probleemiks. Lisaks oli üheks põhjuseks, miks ei saa koguda biolagunevaid köögijäätmeid eraldi segaolmejäätmetest, biolagunevate jäätmete konteineri puudumine korteri/maja vahetusläheduses. Küsitluse käigus selgus, et mugav mahuti võiks olla kompaktne, ebameeldivat lõhna mitte eritav ning materjali kasutuse poolest ringmajanduspõhimõtteid järgiv. Töö koostamise käigus leiti, et mugav ning keskkonnasõbralik mahuti võiks olla ehitatud puidujääkidest ning ümbertöödeldud plastist. Biolagunevate köögijäätmete kogumisel ebameeldiva lõhna tekke vältimise probleemile leiti üheks võimalikuks lahenduseks aktiivsöefiltri kasutamine mahutis. Töö koostamise käigus loodi esialgsed mahuti kavandid, et näha milline võiks keskkonnasõbralik mahuti oma disaini poolest välja näha. Mahuti kavandi loomisel arvestati küsitluses saadud vastuseid, nagu mahuti kuju, suurus ning ringmajanduspõhimõtteid järgivad materjalid. Antud töös otsiti küll reaalseid materjale ja loodi mahuti kavand ning tutvustati neid töös, kuid reaalset tootmisprotsessi ning kulukalkulatsioone käesolevas töös ei käsitletud. Töö tulemused põhinevad väikese osa elanike vastustest, kuid antud töö eesmärkide täitmiseks sellest piisas. Küsitlusest saadud vastused olid suureks abiks ning toetasid autori ideed mahuti kavandi väljatöötamisel. Käesolev töö vajaks kindlasti veel uurimist materjali kasutuse ning tootmise ning tootmisel kaasnevate kulude arvestamisel. Koostatud töö annab aluse luua uus küsitlus või uuring teada saamaks, kas mahuti kavand ning kasutusmugavus vajaks täiendamist. Tulevikus plaanib töö autor käesolevat lõputööd edasi arendada ning tegeleda toote prototüübi väljatöötamisega.

Abstract [en]

The given thesis is about using already existing materials to create new product and use circular economy principles. The main topic in this thesis is materials like plastic and wood what are used to create a waste bin for biodegradable kitchen waste. The author of the given thesis introduces some possible designs of the waste bin and materials choices that can be used to build an actual product. The purpose of the thesis is to inspire people to collect biodegradable kitchen waste through a convenient waste bin. Because many people think it is inconvenient to collect biodegradable kitchen waste because of the bad odor. Author of the given thesis points out possible solution to solve the odor problem like using carbon filter what works an absorbent. Another purpose is the design of the bin which is made of recycled wood and plastic and it is practical and also has a minimalist Scandinavian look. The main source of what was used to do the research for theses was the questionnaire what had some general questions and some of them were more specific to find out what should be the handy waste bin. There were 14 questions and 112 answers and whoever was interested in this specific had a chance to answer. The research through the questionnaire came out with many reasons why people do not collect biodegradable kitchen waste and the main problems were the odor and the lack of convenient waste bins on the market. Although the author of the thesis introduces some of the bins that are on the market it was essential for the author that the materials that are used to produce the bin should be recycled. On the basis of the results of this research, it can be concluded that there is a need for a more convenient solution to collect biodegradable waste at home. On the other hand, collecting waste at home should be a normal everyday habit. The author of the thesis believes that if the product is made with environmental materials then it adds value and hopefully inspires people to separate biodegradable kitchen waste from municipal waste. The results of the questionnaire were based on a small fraction of the population and were adequate for the current thesis purpose. In the future, there should be another questionnaire abut waste bin where respondents can share their ideas about the product. Author of the thesis is planning to do more research about the materials and where to get them, estimated cost of production, and develop a prototype.

Item Type: thesis
Advisor: Vilms Monica
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Kätlin Muug
Date Deposited: 10 Jun 2020 10:55
Last Modified: 10 Jun 2020 10:55
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5204

Actions (login required)

View Item View Item