Tootmise planeerimise protsessi parendus ettevõtte X näitel

Ott, Mariella (2020) Tootmise planeerimise protsessi parendus ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Improvement of Production Planning Process Based on Company X.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (520kB)

Abstract

Lõputöö on kirjutatud tootmise planeerimise protsessist. Töö teoreetiline osa annab ülevaate tootmise planeerimise teoreetilistest alustest, tuginedes asjakohasele õppe- ja teaduskirjandusele. Käsitletud on nii planeerimist kui protsessi kui ka planeerimisotsuste mõju ülejäänud ettevõtte tööle ja tulemustele, samuti on puudutatud antud teemakohaseid digilahendusi. Teine osa kirjeldab empiirilist osa: läbi viidi arendusuurimus, mis tugineb vaatluse teel kogutud info põhjal kaardistatud hetkeolukorrale. Töö uurimisobjekt oli ühe konkreetse ettevõtte tänane tootmise planeerimise protsess, kuid ettevõtte enda taust ei ole töös kirjeldatud, sest tulemuste osas ei ole see oluline. Vaatluse tulemusel selgus, et tänane protsess on üles ehitatud paralleelselt kahte süsteemi. Planeerimisülesanded on jagatud kolme erineva ametikoha vahel, kes omavahel peamiselt e-kirjade teel infot vahetavad. See toob kaasa tükeldatud töö ühtse sujuva protsessi asemel, lisaks kahes süsteemis laiali olevale plaanile on kasutusel ka mitu erinevat tabelit, mis üldiselt on ka erinevatel töötajatel omamoodi paika sätitud. Hetkeolukorrast joonistus välja 23 tegevussammuga protsessikaart. Vaatluse ja hetkeolukorra tulemuste analüüsist järeldub, et ettevõtte tootmise planeerimise protsessi keerulisus tuleneb paralleelselt paljude tabelite ja kahe süsteemi kasutamisest. Sisulise töö ja planeerimisega ettevõtte tulemuslikkuse parandamise asemel tehakse palju tööd, et tabelites olevat infot korrigeerida ja hallata. Manuaalsest lisatööst tuleb ka palju inimlikke eksimusi. Töö praktiline väärtus seisneb analüüsi põhjal koostatud parandusettepanekutes. Autor esitab neid kaks tükki. Suurima panuse tootmisplaani arusaadavamaks muutmisel ja selle koostamisel eksimuste vähendamisel annaks kogu tootmise planeerimise olemasolevasse majandustarkvarasse üleviimine. Sobiv süsteem on täna juba kasutusel, kuid ainult osalises mahus. Üleminek vajab laiendatud teadmisi süsteemi toimimise osas ning ka lisakoolitusi, samuti ühekordset planeerimisandmete analüüsi ja korrigeerimist, kuid see lahendaks suurema osa probleemidest, mis täna tootmise planeerimisega seotud on. Muuhulgas väheneks läbiviidavate tegevuste arv, mis tootmise planeerimisega seotud on, kahekümne kolmelt üheteistkümnele. Teine ettepanek on koostada ja juurutada üldine planeerimisstrateegia. Tootmise planeerimisega saab mõjutada erinevaid aspekte, nagu efektiivsus, ressursikasutus, kvaliteet, läbiminekuaeg. Ettevõtte jaoks parima mõju tagamiseks on oluline, et kõik osakonnad suhtuksid planeerimisülesannete lahendamise küsimustesse ühte moodi ning lähtuksid samadest eesmärkidest. Selle tagamiseks on oluline ettevõtteülese strateegia loomine, millest igapäevatöös juhinduda saab. Samuti on vajalik, et planeerimisega seotud töötajatel oleks strateegia elluviimiseks piisavalt aega, et vajaliku andmeanalüüsiga tegeleda. See aeg tekiks tootmise planeerimise majandustarkvarasse üleviimise tulemusena vähenenud dokumendihalduse arvelt. Töö edasiarenduse võimalusena näeb autor tootmise planeerimise ja ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamise omavaheliste seoste uurimist. Samuti on võimalik uurida töötajate hoiakuid ja motivatsiooni väljapakutud suuremahuliste muudatustega sarnaste uuendustega kaasaminekuks.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis is to simplify one of the main processes in a manufacturing company, the production planning process. Compared to common belief, that production planning is a simple task of creating a schedule for tasks, it can have a significant effect to financial success of a company. It defines, how good will be the results of customer satisfaction, how effectively are all available resources used, it helps to keep stock value under control and influences employee satisfaction. It can support all these goals only if it is strategically done. Graduation thesis is based on an existing problem in a company, where the production planning is set up in a complicated way. It causes difficulties in following the plan, because it is confusing to understand and takes a lot of effort to be handled. Especially time-consuming is making necessary changes to the plan. The situation has been documented in a specific company, but the overall approach and theoretical material will be usable also in other manufacturing firms. The first chapter of the graduation thesis will give a theoretical overview of production planning, based on a literature review and analysis. This confirmed that production planning must be carried out based on the overall strategy of the company. Planning can affect many areas of a company’s results, so there is a need for a planning strategy, which can be followed by all people connected to the process, to keep them aligned at daily decision-making. State of production plan compared to actual situation must be possible to be monitored and measured. Due to large amounts of necessary data, it is beneficial to use modern technological solutions, such as ERP-systems, to support effective work for the whole company. In order to improve the process, its current state had to be mapped. This was done by observation. Created process map was used for analysis and for finding ways to simplify the process. It was found that complexity of current process is caused by using two parallel systems and many different charts, which made the process into a set of separate actions instead of one smooth process. It causes significant amount of manual work to handle and gives room for human errors to occur. Necessary document management is time-consuming and keeps the focus of work on handling different tables instead of strategic planning. As a solution to the problem, author of this thesis suggests transferring production planning fully into the ERP-system which is already being used for part of the work. This will help simplify the process, as was the original goal, and add time for value-adding planning. Second suggestion is to implement an overall production planning strategy. If planners have more time, they can be more focused on planning, so it improves profitability of the whole company.

Item Type: thesis
Advisor: Lea Murumaa
Subjects: Economy and Management > Process Modelling
Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Mariella Ott
Date Deposited: 12 Jun 2020 12:40
Last Modified: 12 Jun 2020 12:40
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5199

Actions (login required)

View Item View Item