Keskpinge jaotusseadme releekaitse ja automaatika testimise optimeerimine

Rooso, Raul (2020) Keskpinge jaotusseadme releekaitse ja automaatika testimise optimeerimine. [thesis] [en] The Optimisation of Medium-Voltage Switchgear Relay Protection and Automation.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lisa 1] PDF (lisa 1) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (20MB)
[thumbnail of lisa 2] PDF (lisa 2) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (128kB)

Abstract

Antud lõputöö eesmärgiks oli lihtsustada ja kiirendada releekaitse testimist Siemens Energy OY Eesti filiaali näitel. Releekaitse automaatika testimise optimeerimise teostamiseks uuriti erinevaid releekaitse meetodeid ja tööpõhimõtteid, et mõista testimiseks vajalike signaalide genereerimist ja töötlemist. Kuna testimiseks kasutati sekundaartestseadet CMC 356, siis uuriti selle seadistamist ja ettevalmistamist testimiseks. Tutvudes eelneva testimisprotsessiga antud ettevõttes selgus, et testimist viidi läbi üksikute testjuhtmetega, mis nõudis testimistarkvaras seadistusi, mis peatavad testimisprotsessi juhtmete ümberühendamise ajaks. Ümberühendamine nõuab testimistehnikult aega ja lisanduvat tähelepanu ning selle probleemi kõige optimaalsem lahendus on luua testimiskaablite komplekt ja ettevalmistada tarkvaraline testimispõhi, mis ei nõua testimisprotsessi peatamist ümberühenduste tegemist. Lõputöö raames loodud lahendus loob ühtselt arusaadava baasi testimisprotsessile, millele tuginedes saavad madalama pädevusega testijad teostada töid ning vajadusel küsida peaspetsialistilt abi. Antud lahendus võimaldab testimist läbi viia ilma ümberühenduste ja pausimooduliteta, mis kiirendavad oluliselt testimisprotsessi ja võimaldavad testimistehnikul testimisega samaaegselt tegeleda teiste tööalaste kohustustega. Sedasi on saavutatud ettevõtte jaoks küllaltki suur majanduslik võit, kuna töötajate tööülesanded on jaotatud vastavalt nende oskustele ja osasid protseduure saab teostada samaaegselt.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to simplify and quicken the testing of relay protection on the example of the Estonian branch of Siemens Energy OY. In order to optimize the testing of relay protection automation, various relay protection methods and operating principles were studied to understand the generation and processing of the signals required for testing. Since the Omicron CMC 356 secondary test device was used for testing, its setup and preparation for testing were investigated. Examination of the previously used testing process at the company revealed that the testing was performed with individual test leads, which required specific settings in the test software that would pause the test process for the time period when test leads were reassigned. Reassignment requires time and additional attention from the technician, and the most optimal solution to this problem is to create a set of test cables and prepare a software test model that does not require pausing the test process to make reassignments of the test leads. The solution created as a part of this thesis creates a uniformly clear basis for the testing process, so lower-competence testers can perform the testing and, if necessary, ask for help from the chief testing specialist. This solution allows testing to be performed without reassignments of test leads and pause modules, which significantly speeds up the testing process and allows the test technician to attend simultaneously to other work responsibilities. In this way, a considerable economic advantage has been achieved for the company, as the tasks of the employees are divided according to their skills and even some procedures can be performed simultaneously.

Item Type: thesis
Advisor: Eduard Brindfeldt
Co-advisor: Margus Plaser
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment > Energy Technology and Automation
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Raul Rooso
Date Deposited: 05 Jun 2020 08:18
Last Modified: 05 Jun 2020 08:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5176

Actions (login required)

View Item View Item