Lux Expressi sisenemine Peterburi-Helsingi reisijateveo turule

Mehik, Kristiina (2014) Lux Expressi sisenemine Peterburi-Helsingi reisijateveo turule. [thesis] [en] The Entering of Lux Express into the St.Petersburg-Helsinki Passenger Transport Market.

[thumbnail of Kristiina Mehik lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, kas bussitransporti pakkuval ettevõttel, Lux Expressil, on majanduslikult tasuv alustada tegevust Helsingi-Peterburi liinil. Antud teema valis töö autor, kuna Soome on lähim turg, kus Lux Express täna veel ei tegutse, kuid mis võiks ettevõttele huvi pakkuda. Ühistransport, eriti bussitransport, on antud turul pigem ebapopulaarne valik, kuid samas puudub bussitranspordi puhul hetkel klientide jaoks ka kvaliteetne valik. Lux Express on täna edukas Tallinn-Peterburi ja Riia-Peterburi liinidel ning kuna Soome turg on elanike arvult oluliselt suurem kui Eesti või Läti, on suure tõenäosusega Helsingi-Peterburi vaheline liiklus samuti tihedam kui eelnimetatud liinidel. Kuna nii Balti riikides kui ka Peterburis on Lux Expressi teenus kõrgelt hinnatud, on eeldus olemas ka eduks Soome turul. Turu suurust ja trende analüüsides Soome Statistikaameti andmete põhjal leidis töö autor, et suurimaks välisturistide grupiks, kes Soomet külastab on venelased. Aastas reisib Soome ligikaudu 3,6 miljonit vene turisti ja nendest umbes 70% on samapäeva reisid, seega vähemalt ühe öö veedab Soomes 1,1 miljonit venelast. Helsingis ja Uusimaa regioonis veetis vähemalt ühe öö hinnanguliselt 381 443 vene turisti, siinhulgas on arvesse võetud ka sugulaste ja tuttavate juures ööbijad. Statistiliste andmete põhjal hindas töö autor, et kuna enamasti tehakse edasi-tagasi reis, siis venelaste poolt tehakse Helsingi ja Peterburi vahel ligikaudu 762 886 reisi aastas. Soomlased tegid 2013. aastal 481 000 reisi Venemaale, millest töö koostaja hinnangul ligikaudu 50% tehti Peterburi. Diplomand prognoosis, et selle 240 500 reisi lähtepunktiks on 85% kordadest Helsingi, seega võttes arvesse, et enamik teeb edasi-tagasi reisi, võib väita, et soomlaste poolt tehakse antud liinil ligikaudu 409 000 reisi aastas. Kogu liiklus Peterburi-Helsingi vahel on aastas ligikaudu 1,2 miljonit reisi. Soome ja Peterburi vahel on võimalik reisida rongi, lennuki, laeva, bussi, isikliku auto või illegaalsete reisijateveoteenust pakkuvate mikrobussidega. Kõige suurema turuosa täna moodustab isikliku auto kasutamine, moodustades 55% turust, sealhulgas on arvestatud ka illegaalsed vedajad, kes ei kuulu ühegi teise ametliku transporditeenuse alla. Seejärel on populaarsuselt teine rongi kasutamine, võttes 35% turust, mille moodustab peamiselt rong Allegro teenus ning marginaalse osa ka rong Tolstoi teenus. Kolmandal kohal on täna lennuk, moodustades 6% turuosast ning 2% on nii laeval kui bussidel. Võrreldes erinevate vedajate teenuste omadusi, nende plusse ja miinuseid, jõudis töö koostaja järeldusele, et Lux Expressi peamisteks konkurentideks on isiklik auto, illegaalsed vedajad ja buss, samuti mingil määral rong, kuid Allegrole ei suuda Lux Express tõsist konkurentsi sõiduaja pikkuse tõttu ise pakkuda. Turuanalüüsi põhjal leidis töö autor, et Helsingi-Peterburi reisijateveo turul tuleb Lux Expressi positsioneerida kui kvaliteetset ja innovatiivset teenust keskmises hinnaklassis. Selleks peab ettevõte antud liini hakkama opereerima Lux Expressi kõige uuemate bussidega, millega on klientidele võimalik pakkuda teenust, mis sisaldab endas mugavaid istmeid, tasuta WiFi-t, personaalseid meediaekraane ja palju muud, mida antud turul hetkel veel ei pakuta. Lux Expressi marsruut oleks Peterburist Helsingisse läbi Vaalimaa piiripunkti moodustades seega sõiduajaks 7,5 tundi. Töö koostaja hindas, et optimaalne oleks turule siseneda kolme väljumisega päevas mõlemalt poolt, et pakkuda klientidele valikuvõimalusi ning tuua turule mahtu juurde. Selliste väljumistega ning samas kvaliteetse teenusega hindas autor, et antud konkurentsisituatsioonis oleks Lux Expressi teenuse tavahinnaks 32 eurot. Müügi- ja turunduskommunikatsioon toimuks peamiselt Lux Expressi oma kanalites, kasutades ära juba olemasolevat kliendibaasi Peterburis ning lisaks tuleb teha ka erinevaid väliskanaleid hõlmavaid tegevusi, et jõuda ka Soome turu klientuurini. Kasutades discrete choice mudelit, võttes arvesse sõiduaja väärtust, piletihinda, ebamugavust piiriületusel, ooteaega ja transpordiliigi kättesaadavust ning transpordi liikide tuntust ja populaarsust hetkeolukorras, hindas töö autor, et Lux Expressi turule sisenemisega muutuvad ka erinevate transpordiliikide turuosad. Diplomand prognoosis, et aastaks 2018. kasvab liiklus Helsingi ja Peterburi vahel 1,5 miljoni reisini ning muutunud turusituatsioonis on bussitranspordil sellest võimalik saada kuni 10%, lennukil 4%, laeval 1%, rongil 35% ja isikliku auto kasutamisel ligikaudu 50%. Liini avamise puhul on ka mitmeid ohte, mille realiseerimisel võib liini kasumlikkus sattuda küsimärgi alla. Peamiseks väliseks ohuks, mis võib liini opereerimise tervikuna ohu alla seada on Vene Föderatsiooni ja lääne riikide suhete järsk halvenemine. Nõudlust võib mõjutada ka Venemaa elanike elatustaseme langus, mistõttu langeb ka reisijate arv Venemaalt Soome. Kokkuvõttes on töö autori hinnangul Lux Expressil hoolimata riskidest ja võttes arvesse positiivset NPV tulemust, mõistlik avada Helsingi – Peterburi bussiliin, kuna tulupotentsiaal on suur ning kuna ühistransport on Soomes suhteliselt ebapopulaarne valik hetkel, on hea ja kvaliteetse toote turule toomisega võimalik seda mõtteviisi muuta ja laiendada kliendibaasi rohkem ka Soome pool, mis omakorda annab liinile potentsiaali juurde.

Abstract [en]

The thesis is called „Lux Express entering the St.Petersburg-Helsinki passenger transport market“ and the main goal of it was to find out if it would be economically reasonable for Lux Express to start operating the St.Petersburg-Helsinki coach route. In order to understand the market and its behaviours one must evaluate the size and trends of it. The author of this thesis analysed the data provided by the Finnish Statistical Office and came to a conclusion that Russians make approximately 762 889 trips between St.Petersburg and Helsinki in a year and Finns make around 409 000 trips. In total there are 1,2 million trips made between St.Petersburg and Helsinki in a year. It is possible to travel by car, plane, ship, train, bus and illegal carriers today between Finland and Russia. The author of this paper analysed different service providers and their pros and cons. The biggest share of the market is taken by the personal car including illegal carriers, which makes up to 55% of the St.Petersburg-Helsinki transport market. The second popular choice is the train, holding 35% of the market. Analysing the different service providers and modes of transport the grauate came to a conclusion that the main competitors are the personal car, illegal carriers and the bus, also Allegro, but Lux Express itself can’t offer much competition to the train service provider. The author and her colleagues made an observation of the main competitors counting the passengers of the carriers in a two week period. The numbers varied greatly according to the day similarly to other carriers. During the high season the load factor is much higher for all carriers. The author found that in a market situation like this Lux Express needs to position itself as a qualitative and innovative service in an average price range. The company has to operate the route with the newest Lux Express buses in order to provide a service that has not yet been seen on the market. The route would go from St.Petersburg to Helsinki via Vaalimaa border stop and the driving time would be 7,5 hours with border crossing included. The author evaluated that it would be reasonable to start the route with 3 departures per day from both sides in order to bring more capacity to the market and to give the customers an opportunity to choose. The graduate estimated that the standard price in this kind of market situation should be 32 euros. The sales and marketing would be mostly made via Lux Express’ own channels using the exsisting contact base form St.Petersburg. Using the multinomial logit model the author evaluated the change of market shares resulting from Lux Express entering to the market. The graduate prognosed that by the year of 2018 the traffic between Helsinki and St.Petersburg would increase to 1,5 million trips per year and due to the changed market situation several coach enterprises could preoccupy up to 10%, plane 4%, ship 1%, train 35% and the personal car about 50% of the market. Therefore Lux Express could also own up to 60& of the coach market. There are several threats which could affect the profitability of the route. The main outside threat that could jeopardize the project in general is the sudden and sharp aggravation of the relationships between Russian Federation and the West. The demand can be affected also by the decrease of the standard of life in Russia which would express in decrease in passenger numbers from Russia to Finland. In conclusion taking into account the before mentioned risks and positive results of NPV calculation, the author evaluates that it is reasonable for Lux Express to start operating on the Helsinki-St.Petersburg route since the profit potential is big and the market for public transport is very modest in Finland currently, therefore there is a big opporutnity to expand the client base also in Finland.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Andresen
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kristiina Mehik
Date Deposited: 20 Jun 2014 07:51
Last Modified: 20 Jun 2014 07:51
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/517

Actions (login required)

View Item View Item