Ettevõtte Standard AS tootmisprotsesside digitaliseerimine

Tee, Annika (2020) Ettevõtte Standard AS tootmisprotsesside digitaliseerimine. [thesis] [en] The Digitalization of Standard Ltd Production Processes.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (38kB)

Abstract

Käesoleva lõputööd eesmärk oli ettevõtte Standard AS Marja tehases oleva digitaalse lahenduse sobivuse hindamine läbi protsesside kaardistamise Kose tehasele, sealhulgas juurutamise ja protsesside ümberkavandamise ettepanekud. Autor kaardistas Kose tehase protsessid, hindas Marja tehases kasutusel oleva ERP-süsteemi sobivust Kose tehasele ja tegi ettepanekuid protsesside ümberkavandamiseks. Töö esimeses ehk teoreetilises osas andis autor ülevaate protsessist, selle olemusest ja definitsioonist, ERP-süsteemi olemusest ja kasulikkusest organisatsioonile ning protsessi parenduse ja analüüsi võtetest. Töö teises ehk empiirilises osas keskendus autor tootmisettevõttele Standard AS, tutvustas lõputöös kasutatavaid metoodikaid, andis ülevaate ettevõtte Kose tehase kaardistamisest, selle tulemustest ning kuidas rakendada ERP-süsteemi Kose tehases. Ettevõtte Standard AS kasutab ERP-süsteemi, kahjuks ei kasuta kogu ettevõtte kõik osakonnad seda ühtsel tasemel ja see on suur takistus kogu ettevõtte igapäeva töös. Ettevõtte osakonnad asuvad teineteisest eemal, ettevõttel vaja ühtset digitaalset lahendust, mis aitaks kaasa operatiivsele suhtlusele ja andmete vahetusele. Lõputöö sissejuhatuses tõi autor välja küsimused, lõputööd koostades vastust otsitakse, siinkohal tõi autor uuesti välja küsimused koos vastustega: 1. Millises mahus kasutatakse ERP-süsteemi Kose tehases? Võrreldes ettevõtte kõige suurema tehasega, Marja tehasega, kasutatakse Kose tehases ERP-süsteemi võimalusi minimaalselt. On töötajaid, kes kasutavad igapäevasel ERP-süsteemi, aga kasutavad ainult väga väikest osa. Töötajaid pole piisavalt õpetatud ja suunatud ERP-süsteemi oma igapäeva töös rakendama, samuti ei tea nad ERP-süsteemi kõiki võimalusi ja nad tunnevad hirmu, et ERP-süsteem tekitab neile lisatööd. Kose tehases on just kui aeg seisma jäänud, kus infot kirjutatakse endiselt kaustikutesse. 2. Millises mahus saab ERP-süsteemi viia üks ühele üle Marja tehasest Kose tehasele? Marja tehases kasutusel olevat ERP-süsteemi ei saa päris üks ühele Kose tehasesse üle viia, suures osas saab seda teha. Kose ja Marja tehase toodang on erinev, Marja teeb ainult eritellimusmööblit, Kose teeb nii eritellimus kui ka standard toodangut. Enne ERP-süsteemi juurutamist tuleb kriitilise pilguga hinnata Kose tehase protsesse ja need ümber kavandada Marja tehasega võimalikult sarnaseks, et ERP-süsteemi rakendamine oleks võimalikult lihtne. Kindlasti ei tohi jõuga protsesse sarnaseks teha, sest kummalgi tehasel on oma eripära. Autor tõi lõputöös välja suurimad erinevused, andis omapoolse hinnangu kuidas neid erinevusi lahendada, aga parim lahendus tuleb ettevõttel välja töötada ettevõtte töötajate ja programmi arendaja vahel. 3. Kuidas aitab ERP-süsteem Kose tehases protsesse kiirendada ja tootlikust suurendada? ERP-süsteemi edukas rakendamine loob protsessidele loogilisema kuju, aitab kõrvaldada raiskamist ning annab kiirema ülevaate millises staadiumist tooted on. ERP-süsteemi rakendamise käigus kõrvaldatakse palju liigset tööd, automatiseeritud andmete kogumine suurendab tõhusust, infovahetus muutub kiiremaks ja läbipaistvamaks, jälgitavus ja planeerimine paraneb, mis omakorda kiirendab kogu protsessi ning seeläbi kasvab ka tootlikus. Kose tehase puudub igasugune mõõdikute süsteem, ERP-süsteemi rakendamine toob kaasa ka võimaluse rakendada mõõdikuid, mille abil saab hakata tuvastama kitsaskohti ning läbi selle tootlikust suurendada. 4. Kuidas muutuvad Kose tehase protsessid ERP-süsteemi rakendamise käigus? Kaardistamise käigus selgus, et Kose tehase protsessid ei ole kõige paremini ülesse ehitatud, protsesse tuleb muuta optimaalsemaks, seega vajavad protsessid kindlasti ERP-süsteemi rakendamise käigus ümber kavandada. Suured raiskamised tuleb kõrvaldada ja tööjaotus muuta selgemaks, iga ametikoht peab tegema oma tööülesandeid. Töötajaid tuleb motiveerida murdma postulaate ja kaasata ümberkavandamisse, et see ei jääks ühekordseks vaid, et tulevikus julgeksid töötajad ise vajadusel algatada või teha ümberkavandamisi. Ettevõttes peab toimuma pidev areng. Ettevõtte ühtne digitaliseerimise tase on väga vajalik, et viia ettevõtte Standard AS juhtimine uuele tasemele. Digitaalne tase annab ettevõttel tulevikus võimaluse oma protsesse digitaliseerida. ERP-süsteem loob võimaluse ettevõttel andmeid koguda ja analüüsida ning läbi selle teha paremaid otsuseid, samuti aitab süsteem ka kulusid vähendada, kui ERP-süsteemi rakendamine toimub planeeritult ja läbimõeldult. ERP-süsteemi edukas rakendamine ja ettevõttes ühtne kasutamine kindlustab ettevõttele kindla positsiooni tööstusharus, suurendab konkurentsivõimet ja tagab ettevõttele veel sama pikka tuleviku.

Abstract [en]

The topic of current thesis is “The Digitalization of Standard Ltd Production Processes”. The aim of the study is to map the company’s Kose factory process from the input - production order to the output - dispatch of the goods, to assess how the ERP system used in the company's Marja factory and if it is compatible with the company's Kose factory processes and if necessary, author to make proposals for process redesign. The company Standard Ltd is mainly dealing with the special-order and standard furniture production. Company has in total three factories and two of them are in Marja Street in Tallinn and the third in Kose in Harju County. The company Standard Ltd has currently more than 220 employees and in year 2018 the sales revenue was almost 30 million euros. The author focused on her graduation thesis mainly to Kose factory. The first chapter is theoretical, dealing with process theory, process essence and classification of the process in the organization as well author gives an overview of six different production processes. In the theoretical part, the author introduces ERP-system, implementation and provides an overview of the benefits of ERP-system for the organization based on previous research. In addition, the author introduces in this chapter process mapping, techniques and process redesign. The second chapter focuses on the practical part, introducing Standard Ltd as a company, describes the situation of the company and introduces the ERP-system used in the company. In the practical part, the author gives an overview of the choice of methods and how to apply them. Author has chosen observation, interviews, focus group meetings and for the mapping technique flow chart and to transform the processes the Six Sigma improvement process was used. In addition, in the practical part, the author analyzes the results of mapping, describes the implementation of the ERP-system in the company Standard Ltd Kose factory and gives an overview of the processes that need to be redesigned. The author's conclusions are also given in this chapter. The author considers that the digitization of the company is extremely necessary and must be carried out as soon as possible. In conclusion, Standard Ltd needs a unified digital system to better manage their own processes. The author points out that if all is done in a well-planned and well-organized way, if employees are involved and motivated, it can create a lot of new ideas for the company and in addition, it can simplify the implementation of the ERP-system in the Kose factory. Furthermore, well-organized and successful implementation of the ERP-system gives Kose factory a fresh start and takes Kose factory and company to a whole new level.

Item Type: thesis
Advisor: Harald Kitzmann
Subjects: Economy and Management > Process Modelling
Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Annika Tee
Date Deposited: 04 Jun 2020 11:15
Last Modified: 04 Jun 2020 11:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5166

Actions (login required)

View Item View Item