Haiglakorpuse ehitustööde organiseerimine

Järveläinen, Robert (2020) Haiglakorpuse ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising Construction Work On the Hospital Block.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] Other (retsensioon - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (26kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli lahendada haiglakorpuse ehitustööde organiseerimine. Võttes aluseks haiglakorpuse ehitustööde põhiprojekt kirjeldati lõputöös hoone arhitektuurseid ja konstruktsiivseid lahendusi. Lõputöös koostati kandekonstruktsioonide ehitusperioodile ehitusplatsi üldplaan, milles näidati ära tornkraana koos töötsooniga, ajutiste teede, soojakupargi, armeerimis- ja rakestamisalade ning ladustamisplatside paiknemine. Tehnoloogiakaartides käsitleti vahelae ning kandvate seinte ja postide montaažitööde teostamist. Samuti koostati ehitustööde eelarve, koondkalenderplaan ning leiti ehitustööde teostamiseks vajalik ehitustööliste arv. Töös käsitleti tõstemehhanismi valikut, kirjeldati töövõtumeetodit ning tööohutuse- ja keskkonnakaitse tagamist. Majandusosas koostati ehitustööde eelarve ning hinnati ehitustööde organiseerimise osakaalu kogu eelarvest. Ehitatava hoone organiseerimise kuludeks on 1 218 860 eurot, mis moodustab kogu eelarvest 10%. Koostatud kalendergraafiku alusel on ehitustööde kestvuseks 485 päeva, mis on ca 24 kuud, ehk ehitustööd teostatakse hankelepingus sätestatud täitmisaja jooksul. Tööd algavad peale ehitusloa väljastamist, st 12.09.2019, ning lõppevad peale kasutusloa ja üleandmisakti väljastamist, st 04.08.2021. Maksimaalseks tööliste arvuks on 80 töölist. Tehnoloogiakaartidega lahendatakse 1. korruse vahelae ning 2. korruse kandvate seinte ja postide montaažitööd. Tehnoloogiakaartides käsitleti ehitustööde teostamise tehnoloogia kirjeldust, ehitustööde teostamiseks vajalike tööriistade ja vahendite valikut, tööliste arvu ja brigaadide töö määratlemist, materjalide transporti, montaažitöödega kaasnevaid tööohutusnõudeid ning kvaliteedinõudeid valmistus- ja ehitustolerantside näol. Koostatud tehnoloogiakaardid on muuhulgas abiks kogu hoone maapealse osa kandekonstruktsioonide ehitustööde teostamisel.

Abstract [en]

The objective of this thesis was to organise the construction work of the building to be built. As initial data, the basic project for the construction of the hospital block was used. Architectural and structural solutions for the building to be built were described based on the basic project. In the thesis, a general plan of the construction site reflecting its layout during construction period of the load bearing structures was prepared, indicating the location of the tower crane, temporary roads, site accommodation park, reinforcement and casing areas, and storage sites. The execution of the assembly of the intermediate floor and bearing walls and posts was described via technology maps. The construction work budget and the master timetable were also prepared, and the number of construction workers needed was accordingly found. The choice of lifting equipment, the contracting method, and the method for ensuring safety and environmental protection at work were, too, described. In the economic section, the budget for the construction work was prepared and the share necessary for the organisation of the construction work in the total project budget was evaluated. The cost of organising the building to be built is 1 218 860 EUR which represents 10% of the total budget. On the basis of the timetable prepared, the duration of the construction works is 485 days, which is approximately 24 months -- i.e. the construction work is to be carried out during the execution period laid down in the contracting agreement. The work starts after the issue of the building permit, i.e. 12.09.2019, and ends after the issue of the authorisation for use and the act of delivery, i.e. 04.08.2021. The maximum number of workers is 80. Technology maps were used to design the intermediate floor of the ground floor and the assembly work of the load-bearing walls and posts on the 1st floor. The technology maps provide a description of the technology for performing the construction work, the choice of tools and means required to perform the construction work, the definition of the number of workers and the work performed by the brigades, the transport of materials, the occupational safety requirements associated with the assembly work, and the quality requirements in the form of manufacturing and construction tolerances.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Co-advisor: Tarmo Tera
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Robert Järveläinen
Date Deposited: 04 Jun 2020 08:03
Last Modified: 04 Jun 2020 08:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5162

Actions (login required)

View Item View Item