Sõidulehe arvestuse digitaliseerimine kaughaldusteenuse kasutusele võtuga 1.Jalaväebrigaadi näitel

Gendrikson, Maarek (2020) Sõidulehe arvestuse digitaliseerimine kaughaldusteenuse kasutusele võtuga 1.Jalaväebrigaadi näitel. [thesis] [en] Digitization of logsheet with the introduction of the remote administration service on the example of the 1st Infantry Brigade..

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 13 May 2030.

Download (1MB)

Abstract

Eesti Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväe ülesanne rahuajal on õhuruumi ja territoriaalvete kontroll, pideva kaitsevalmiduse tagamine, väljaõpe ja reservväe ettevalmistus, osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel ja tsiviilvõimu abistamine katastroofide tagajärgede likvideerimisel. Kaitseväes kasutatakse sõidukite kütuse ja sõitude arvestuseks sõidulehte. Igal masinal on oma sõiduleht, mida sõiduki kasutaja on kohustatud täitma. Tulenevalt sellest, et kasutajad peavad ise füüsiliselt sõidulehele vajaliku informatsiooni kirja panema, ei ole see tihtilugu piisavalt täpne, paljudel juhtudel ei märgita sõidulehele midagi või eksitakse täitmisel ja selle tulemusel jääb see puudulikuks. Autori poolt väljapakutud süsteem koosneb sõidukitesse paigaldatud GPS seadmetest, SIM-kaardist, vastuvõtjast ja kaughalduse programmist veebikeskkonnas. Süsteemist saadavate andmete põhjal on võimalik analüüsida andmeid autopargi kohta. Töö tulemusena leidis autor, et pakutava süsteemi kasutusele võtmine 1561 masinaga autopark vajaks esmast investeeringut summas 387 135 €. Süsteemi kasutamisel igakuine kuutasu on 7909€ kuus ja aastas kuluks seadmete rendile kokku 94 908 €. Digitaalsete sõidupäevikute olemasolul ei pea autojuhid paberil sõidulehti enam täitama ja sellest tulenevalt hoiavad autojuhid kokku iga sõidulehele tehtava kande pealt 30 sekundit. Lisaks sõidulehe kadumise või hävimise korral ei pea minema dispetšeri juurde uut lehte välja võtma. Rühmavanematel ja dispetšeritel on ajaline kokkuhoid tunduvalt suurem. Rühmavanemad säästavad ühe lehe kontrollimise pealt 3-5 min, olenevalt masinapargist võib see aeg olla 1-2 h. Dispetšeril kulub keskmiselt 3 min ühe lehe sisestamiseks materjaliarvestuse süsteemi, olenevalt lehtede arvust võtab tal see aega mitu päeva. Süsteemi kasutusele võtmisega võib kõige rohkem kokku hoida kütuse kulult. Jälgides kütuse tarbimist ja kontrollides kütuseanduri abil kütuse taset paagis on võimalik tuvastada järske kütuse languseid. Uuringute kohaselt võib kütuse kuludelt säästa 20-25%, mis Kaitseväe koguseid arvestades oleks 363 977 €. Kasutades Omniva poolt väljatoodud tulemusi, kus kütuse kulu vähenes 6% arvestades, et 1.jalaväebrigaaadi kulutatud kogusega, kütusekulu väheneks 85600 l võrra. Lisaks oleks võimalik kasutusele võtta mitmeid lisa funktsioone nagu sõidukite broneerimise süsteem, teavitused ja hoolduspäevik, nende funktsioonide kasutusele võtmisega oleks võimalik igapäevased tegevused muuta efektiivsemaks. Selliste funktsioonidega kaoks ära hetkel kasutuses olevad Exceli tabelid, millega tehakse sõidukite broneerimist või planeeritakse hoolduseid. Kokkuvõtteks leiab autor, et töö eesmärk sai täidetud. Vajalik investeeringute suurus on välja selgitatud teada on ka edasised kuumaksed. Välja on selgitatud ka kui palju on võimalik hoida kokku tööaega. Lisaks võimalik sääst kütuse kuludelt peale uue süsteemi kasutusele võtmist.

Abstract [en]

The aim of the dissertation is to offer a system based on GPS (Global Positioning System) devices instead of the logsheets currently used in the Estonian Defense Forces, which can save time and money, as well as prevent the loss and destruction of paper logsheets, Depending on the purpose of the work, the following questions must be answered: 1) How much does it cost to set up and use the proposed system? 2) How much time can staff save? 3) How much can be saved by using the proposed system? 4) What other functions can be implemented with the proposed system? This dissertation is divided into two chapters. The first chapter provides a theoretical overview of GPS systems and the dangers and opportunities of using the devices. The possibilities offered by the remote management service system are described in more detail. The Defense Forces and their rules are introduced. In the second chapter, the author uses the quantitative research method used to quantify the problem, generating numerical data or data that can be turned into usable statistics. The data obtained are processed and converted into the format needed to draw conclusions. The author uses a comparison for data analysis, which compares the costs of the currently used system with those of the proposed system. The results of the comparisons necessary to achieve the objectives shall be set out. Conclusions and suggestions are presented at the end of the chapter. The system proposed by the author consists of in-vehicle GPS devices, a SIM card, a receiver and a remote management program in a web environment. Based on the data obtained from the system, it is possible to analyze the data on the car fleet. As a result of the work, the author found that the introduction of the offered system with a fleet of 1,561 machines would require an initial investment in the amount of 387,135 €. When using the system, the monthly fee is € 7,909 per month and the total annual cost of renting the equipment is € 94,908. With digital logbooks, drivers no longer have to fill in paper logsheets and, as a result, drivers save 30 seconds on each entry when input logsheets. In addition, in case of loss or destruction of the journey form, it is not necessary to go to the dispatcher to pick up a new sheet. Team leaders and dispatchers have significantly greater time savings. Team leaders save 3-5 minutes on checking one sheet, depending on the fleet, this time can be 1-2 hours. It takes the dispatcher an average of 3 minutes to enter one page into the material accounting system, depending on the number of sheets, it takes several days. By introducing the system, the greatest savings can be made in fuel costs. By monitoring fuel consumption and checking the fuel level in the tank with a fuel sensor, sudden fuel drops can be detected. According to research, 20-25% of fuel costs can be saved, which would be € 363 977. Considering the quantities of the Defense Forces. Using the results presented by Omniva, where the fuel consumption was reduced by 6%, considering that with the amount consumed by the 1st Infantry Brigade, the fuel consumption would be reduced by 85,600 l. In conclusion, the author finds that the aim of the work was achieved. The required amount of investment has been determined to know also the future monthly payments. It has also been determined how much working time can be saved. In addition, possible savings in fuel costs after the introduction of the new system.

Item Type: thesis
Advisor: Mari-Liis Kuuse
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Maarek Gendrikson
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:10
Last Modified: 08 Jun 2020 06:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5130

Actions (login required)

View Item View Item