Laohaldussüsteemi efektiivsuse analüüs Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses

Poštaritsa, Robert (2020) Laohaldussüsteemi efektiivsuse analüüs Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses. [thesis] [en] Analysis of the efficiency of the warehouse management system in the logistics center of Nefab Packaging LTD.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesolev lõputöö kirjeldab uuritava ettevõtte logistikakeskuse tööprotsesse enne ja pärast laohaldussüsteemi juurutamist. Uuritav ettevõte kasutas eelnevalt ebakindlat kokkuleppelist laosüsteemi, mis olenes peamiselt laotöötaja mälust ja loogikast. Laosaldode ülevaade toimus vaid Axapta ERP süsteemis, mis ei võimaldanud jälgida laosaldosid reaalajas. Uue laohaldussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine leidis aset 2019. aasta esimeses pooles. 2019. aasta teises pooles kujunes laohaldussüsteem välja lõplikult, vastavalt Nefabi nõuetele ning alustati juhendite koostamisega. Peale töötajatele sihitud vastavat koolitust sai süsteem edukalt kasutusele võetud. Laohaldussüsteemi analüüsimiseks tuli esmalt mõõta ja kaardistada väljavalitud tööprotsesside hetkeolukord ning nendest tulenenud alamtegevused. See järel tuli mõõta ja kaardistada uuenenud tööprotsessid ning omakorda nende alamtegevused. Vastavalt LEAN metoodikale jaotas autor protsesside alamtegevused kolmeks, ehk väärtust lisavad tegevused (rohelised) , vältimatud väärtust mittelisavad tegevused (punased) ja väärtust mittelisavad, protsessi teostamiseks ebavajalikud tegevused (kollased). Tööprotsesside mõõtmise käigus kogus autor andmed protsessi teostamiseks kulunud aja kohta. Ühikuks on võetud erinevate määratletud tööprotsesside täide viimiseks kulunud aeg. Esimese ja teise mõõteperioodi jooksul mõõdetud tulemuste võrdlemisel tuleb ilmsiks, et tööline on võimeline teostama peale WMS süsteemi rakendumist keskmiselt 39,3 tööühikut tunnis rohkem. Tööandja jaoks tähendab see keskmiselt 0,46 eurolist võitu iga määratud tööühiku kohta ja seeläbi tugenedes käesolevas töös kogutud informatsioonile vähenes tööandja kulu kahekordselt. "Kollastele" tegevustele varasemalt kulunud aeg vähenes ~62 protsendi võrra, punastele tegevustele rakendatud ajakulu vähenes ~35 protsendi võrra ja roheliste tegevuste ajakulu vähenes ~30 protsendi võrra. Teenuste osakond on Nefabi logistikakeskuses suhteliselt uus, siis seetõttu arenguruumi veel on. Eelkõige just digitaalsete lahenduste näolParaku on Nefab Packaging OÜ Rootsi emafirma haru ning seetõttu käib kõik läbi nende nõusoleku. Siiski on laohaldussüsteemi edukas rakendamine logistikakeskuses andnud usku 2020. aasta jooksul teha ära veel suuri projekte alustuseks logistikakeskuses ning hiljem ka kogu ettevõttes. Esimene eesmärk oli 2020 aasta lõpuks luua täielikult paberivaba Nefabi logistikakeskus. Juurutatud laohaldussüsteem täielikult toetab Nefabi paberivaba kontseptsiooni, kuna suures mahus vabastab paberimajandusest.

Abstract [en]

This current thesis describes the different work processes, of the researched company logistics center before and after the implementation of the warehouse managment system. The company under investigation had previously been using an uncertain, conventional warehouse system, which depended mainly on the memory and logic of the warehouse worker. The inventory balance was only reviewed in the Axapta ERP system, which did not support real-time monitoring of inventory balance. The development and implementation of the new warehouse managment system took place in the first half of 2019. In the second half of 2019, the warehouse managment system integration was finalized in accordance with Nefab's standards and requirements and the preparation of worker instructions began. After appropriate training for employees, the system was successfully implemented. In order to analyse the warehouse managment system, it was first necessary to measure and map the current situation of the selected work processes and the resulting sub-activities. After that, the renewed work processes and also the sub-activities of the process had to be measured and mapped. According to the LEAN methodology, the autoh divided the sub-activities of the different processes into three, ie value-adding activities (green), unavoidable non-value-adding activities (red) and non-value-adding activities that are not necessary for the work process (yellow). During the measurement of work processes, the author collected data, precisely of the time taken in order to carry out the predetermined processes. The chosen unit was the time taken to complete various defined work processes. A comparison of the results measured during the first and the second measurment periods reveals that after the implementation of the WMS system, the average worker became able to complete an average of 39.3 more work units per hour. For the employer, this meant the average savings of 0.46 euros per assigned work unit, and thus, based on the information gathered in this paper, the employer's costs were halved. The time previously spent on "yellow" activities decreased by ~62 percent, the time spent on "red" activites was reduced by ~35 and furthermore the time spent on green activities was decreased by ~30 percent. The department of services is relatively new in the Nefab logistics center, So there's still room for further improvement, particularly in the area of digital solutions. As Nefab Packaging OÜ is a branch of a bigger Swedish parent company, therefore everything goes through their consent. However, the successful implementation of the warehouse management system in the logistics center has provided much needed confidence to give a boost to several other similar large projects in 2020 starting in the logistics center and later in the entire company. The warehouse management system implemented fully supports Nefab's paperless warehouse concept, as it will free the logistics center from paperwork in a major fashion. The first goal has been set in order to create a completely paperless Nefab logistics center by the end of 2020.

Item Type: thesis
Advisor: Eduard Sevtšenko
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Robert Poštaritsa
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:22
Last Modified: 08 Jun 2020 06:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5122

Actions (login required)

View Item View Item