Liiklusõnnetusi põhjustavad tegurid ja nende vältimise võimalused veoettevõtetes

Märtson, Mikk (2020) Liiklusõnnetusi põhjustavad tegurid ja nende vältimise võimalused veoettevõtetes. [thesis] [en] Factors that cause traffic accidents and avoiding possibilities in hauling companies.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (647kB)

Abstract

Veoautodega liiklusõnnetuste põhjus võib oleneda väga mitmest asjaolust. Tekke põhjuseid saab jaotada erinevatesse kategooriatesse olenevalt sellest, kui palju saab inimene õnnetuse vältimiseks ära teha. Ühest küljest ilmastikuolusid sõidukijuht muuta ei saa, kuid teisest küljest on võimalik ennast rohkem motiveerida ja säilitada ratsionaalset mõtlemist. Erinevate liiklusõnnetuste tekete põhjustega saab sõidukijuht ennast kurssi viia ja arutada neid probleeme läbi ülemuste, logistikute või veokorraldajatega. Tehniliste rikete ennetamiseks peab sõiduk läbima regulaarset hooldust ning ülem võib konsulteerida autojuhiga, millised detailid vajavad välja vahetamist. Liiklusõnnetused on veoettevõtete jaoks suureks probleemiks ning kahju ulatudes miljonitesse eurodesse nagu kolmes välja toodud näites viie aasta jooksul, võib see ettevõttele kaasa tuua pankroti. Keskmine varaline kahju liikluskindlustusjuhtumi puhul on üle 3 000 euro, see on peaaegu sama palju kui sõidukijuht ettevõttele ühes kuus maksma läheb. See avaldab mõju ettevõtte kasumile. Lisaks finantsilisele kaotusele ei saa inimelu väärtust rahas mõõta kui peaks midagi juhtuma sõidukijuhtidega või jalakäijatega. Kui sõidukijuht saab viga ja on töölt kõrvaldatud, siis on ta kasutegur ettevõttele on samuti väike. Ilmastikuolude korral saab õnnetuse tekkimise võimalust vähendada kasutades erinevaid võimalusi. Talviste ilmastikuoludega saab kasutada rehvidel jääkette. Palju õnnetusi hoitakse ära sõidukiiruse vähendamisega, kuid tuleb jälgida, et kiiruse liiga madalale toomine takistab sujuvat liiklusvoolu. Ilmastikuolude vastu võitlemiseks sekkunud riik lisades suurematele maanteedele ja linnateedele suuri tabloosid, kus on kirjas vastavalt ilmastikuoludele sõidukiirus või teabed mida peaks jälgima. Sellegipoolest ei ole võimalik täielikult likvideerida ohtu raskete ilmastikuolude korral. Kasulikud on erinevad koolitused. Juht, kes on käinud koolitustel, teab kuidas erinevate olukordadega toime tulla ning kuidas kasutada õigesti oma põhilisi töövahendeid. Tänu koolitustele oskab juht teha efektiivsemat tööd ning ära hoida paljusid võimalike liiklusõnnetusi. Hoida tuleb ka kutselise sõidukijuhi vaimset ja füüsilist tervist. Vastavalt töö- ja puhkeaja seadusele, tuleb ettevõttes teha erinevaid ajagraafikuid ja tabeleid, kus sõidukijuht näeks ennast kui üheks osaks kollektiivist. Läbi rääkida võimalike ravipäevade võtmist, kindlustada vajalike ja mugavate töövahendite olemasolu ning selgitada, kui ohtlik on joobeseisund ja miks seda ei tolereerita. Eriveoste vedamisel on hea kui sama juht veab alati sama kaupa. Seetõttu tehakse efektiivsemat tööd nii laadimistel kui mahalaadimistel ning juht oskab selle koorma korral hinnata oma sõiduki mõõtmeid. Samuti aitab tehniliste rikete vältimisel kaasa see, kui sõidetakse sama haagisega ja sõidukiga. Seda sellepärast, et sõidukijuht teab, milliseid detaile ta pole pikka aega lasknud välja vahetada ning millised detailid ei tööta nii nagu vaja. Sõidukijuht, kes on pidevalt valmis juurde õppima ja kompromisse leidma, on ettevõttele väga suur vara. Vaadates lõputöös liiklusõnnetuste statistikat, võib kokku võtta, et küsimus on selles, millal liiklusõnnetus toimub. Peaaegu iga veoettevõte peab varem või hiljem sellega kokku puutuma ning see tõenäosus on väiksem, kui järgida lõputöös välja toodud lahendusi või vältimise võimalusi.

Abstract [en]

A traffic accident where at least one truck is involved, depends on many different aspects. Accident causes can be divided into many different categories depending on how much human can do to avoid them. On one hand, the drivers can not change the weather, but on the other hand it is possible for them to motivate themselves and keep rational thinking. For drivers it is also possible to educate themselves with the knowledge about different accident causes and discuss it with the supervisors (logisticians, forwarders and department managers). To be ready for the technical issues with the vehicle, it should go through the service regulary and it is reccomended for supervisor to consult with the driver about the details or car parts that need to be changed. Accidents on the road are very problematic for different hauling companies and the loss reaching over millions of euros may cause bankruptcy. The average financial loss for one traffic accident case is over 3 000 euros that is almost equal to the driver’s one month salary. It has major impact for company’s profit. Furthermore it is impossible to measure financially the cost of the human life if something would happen with drivers or pedestrians. When the driver gets injured and is suspended from the work for some time, his efficieny for the company is small. There are many ways to reduce the chance of getting into accidents at the time of bad weather. At the winter time it is possible to use snow chains for truck tires. Many accidents are avoided by reducing the driving speed, however driving too slow would impede traffic. Estonia has added some electronic displays to highways and city roads that notify drivers about weather conditions and current speed limit. Nevertheless it is impossible to avoid all risks that come with different weather conditions. Different trainings for the driver are really useful. Drivers that have been in trainings, know how to react in different situations and to use correctly necessary tools for their work. Thanks to the knowledge it is possible to increase work efficiency and avoid many possible traffic accidents. Important is to keep driver’s mental and physical health. According to working and rest time law, it is necessary to make different timetables and schedules for drivers to see themselves as a part of the staff. For supervisors it is also important to discuss with the drivers taking sick leave and the medical days, to insure them seeing doctor at the right time. Furthermore it is important to insure all necessary tools for driver’s work and explain how dangerous is drinking alcohol at the worktime and why it will not be tolerated. For unwieldy and heavy loads, it is better if the same driver always hauls the same load. It helps to increase the work effiency and the driver would already have an experience with measuring their vehicle size. To avoid technical errors, it is also helpful to drive with the same trailer and vehicle. This way drivers know the details that they did not change for a long time and helps to identify car parts the that are not working as supposed to. The driver that is always ready to increase their knowledge and find compromises, is very useful for the company. Looking at the statistics, the question is when will the traffic accident happen. Almost every company has to deal with traffic accidents sooner or later and the probabilty is smaller when to follow the instructions that are pointed out in current thesis.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Mikk Märtson
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:19
Last Modified: 08 Jun 2020 06:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5114

Actions (login required)

View Item View Item