Ettevõtte Ampler Bikes OÜ varude juhtimise parendamine

Raba, Sven (2020) Ettevõtte Ampler Bikes OÜ varude juhtimise parendamine. [thesis] [en] Inventory Management Improvements on the example of Ampler Bikes OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (605kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesoleva diplomitöö raames kaardistas autor ettevõtte Ampler Bikes OÜ kitsaskohad varude juhtimises ning pakkus välja omapoolsed varude juhtimise parendused. Andmeid koguti läbi vaatluste, intervjuude, ettevõtte sisedokumentide ja partneri dokumentide analüüside ning andmete analüüsi tulemustena pakkus välja uue varude juhtimise taktika. Autor toetus diplomitöö käigus järgmistele uurimisküsimustele: 1. Kui palju on võimalik ettevõttel säästa (laopinna kasutus, materjalide kogus) läbi süsteemse varude juhtimise? 2. Kuidas tagada pidev optimaalne materjalivaru tehase pealaos tootmisnõudluse täitmiseks? 3. Kuidas parendada materjalide liikumise jälgimist ettevõtte ladude vahel? Autor kaardistas kõik tööprotsessid varude juhtimises nagu laoartiklite saabumine ning arvele võtmine, laoartiklite tellimine, liikumine ettevõtte pealao ja partneri lao vahel ning laoartiklite liikumine tootmishoones. Kaardistamise tulemusena tuli välja, et ettevõtte pealadu on tihtipeale ülekoormatud, tootmismaterjalide liikumise jälgimine ladude vahel on raskendatud ning materjalide tellimine on ebaühtlane. Kitsaskohtade likvideerimiseks lõi autor ettevõttele uue varude juhtimise taktika mida järgida. Uus taktika toetub Just-in-Time ja Kanban süsteemide põhimõtetele, mis vähendaksid laosaldo kogust, parendaksid ruumikasutust ettevõtte pealaos ning aitab jälgida materjalide kasutust ning liikumist. Uue taktika rakendamisel suudab ettevõte säästa ettevõtte partneri ladustamiskuludelt 91,3% võrreldes eelmise taktikaga. Laoartiklitele loodi tellimispunkti ning reservvaru kogused, mis aitavad jälgida nii tootmistarkvaras kui laos laoartiklite kasutamist ning koguseid. Samuti kui oluliselt uue taktika rakendamisel vähenem vajadus ladustada ettevõtte partneri laos materjale siis väheneb ka töömaht materjalide jälgimisel ettevõtte ladude vahel. Kuigi tõenäoliselt enne taktika rakendamist kasutatakse ikkagi mõnda aega ettevõtte partneri ladu siis autor lõi ka parendatud süsteemid materjalide koguste jälgimiseks ettevõtte ladude vahel. Diplomitöö kirjutamisel on jõutud eelnevalt nimetatud kitsaskohtade parendusteni ning sellega võib lugeda ka eesmärgi täidetuks. Pärast uue taktika loomist analüüsitakse ettvõttes varude juhtimise taktikat ning võimalusel rakendatakse seda koheselt ettevõtte tarnestrateegias.

Abstract [en]

During this thesis author indetified bottlenecks in inventory management of the compant and gave proposals for improvements. The information was gathered by surveys, interviews, analysing companys and its partners internal documents and then submitted a plan for new inventory management tactics. During this thesis the author had posed the following research questions: 1. How much can the company save through systematic inventory management? 2. How to provide optimal flow of materials to meet the production demand? 3. How to improve the tracing of materials between companys different warehouses? The author indentified all the work processes in inventory management starting from the arrival of materials to how the materials move in the companys warehouse. Result of identifing the work processes and their bottlenecks brought out that the companys main warehouse is often overloaded, tracking the material movement between warehouses is difficult and reordering of the materials is more chaotic than systemised. To illiminate the bottlenecks in inventory management the author made a new inventory management tactic what to follow. The new tactic relies mostly on priciples of Just-in-Time and Kanban systems to reduce stock, improve space usage in the warehouse and to improve tracking material movement and usage. By impementing the new tactic the company can save up to 91,3% of the cost from outside warehouse usage comparing to the previous tactic. The author also calculated the reordering point and safety stock numbes to track material usage on MRP (material requirements planning) software and in phisical materials. Also by implementing the new tactic the company mostly looses the need for outside warehouse which means saving from warehousing and transportation costs. Because the implementation of the tactic may take some time author also improvent the previos material movement systems to track the movement between warehouses. During this thesis the author has reached the goal to improve the bottlenecks in inventory management of the company. The company tries to implement the new tactics as soon as possible to make changes in its current inventory management tactics.

Item Type: thesis
Advisor: Janek Popell
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Sven Raba
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:27
Last Modified: 08 Jun 2020 06:27
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5108

Actions (login required)

View Item View Item