Laoprotsesside optimeerimine Tradehouse OÜ näitel

Meriluht, Evelia (2020) Laoprotsesside optimeerimine Tradehouse OÜ näitel. [thesis] [en] Optimization of The Warehouse Processes on The Example of Tradehouse Ltd.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (73kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli kaardistada Tradehouse OÜ laoprotsesse ning pakkuda võimalusi kitsaskohtade optimeerimiseks. Autor kogus andmeid vaatluse ja mõõtmise teel ning esitas ettepanekuid kauba vastuvõtmise ning väljapaneku, e-tellimuste, kaupluste varustamise, inventeerimise ja laohaldustarkvara kohta. Autor vaatles ja mõõtis protsesse vastuvõtualal, e-tellimuste osakonnas, komplekteerimisel ja tellimuste väljastamisel ning kogus andmeid kitsaskohtade osas. Teise suunana vaatles autor laohaldustarkvara ning selle efektiivsust protsesside teostamisel. Lõputöö alguses esitas autor uurimisküsimused, millele leiti töö koostamise käigus vastused. Kõige suuremad kitsaskohad tulenevad laotarkvara puudustest. Töötajad peavad seetõttu tegema palju üleliigseid liigutusi, mis raiskavad tööaega, mida oleks võimalik kasutada olulisemate protsesside teostamiseks. Parim lahendus kitsaskohtade kaotamiseks oleks võtta kasutusele uus laotarkvara, mille loomisel on arvesse võetud hetkeolukorra kitsaskohti. E-kaubanduse trend on kasvusuunal, nii ka antud ettevõttes. Eriti hästi on seda näha praeguse Eestis kehtestatud eriolukorra ajal. Kui eelmisel aastal oli märtsis 5463 ja aprillis 4757 tellimust, siis sel aastal oli märtsis 11 642 tellimust ehk tellimuste arv kasvas 113% ning aprillis 20 351 tellimust, võrreldes eelmise aastaga kasvas tellimuste arv 327%. Võib eeldada, et eriolukorra taandumisel ka e-tellimuste numbrid veidi langevad, kuid kui palju, seda ei tea veel keegi. Seega on ülioluline, et laoprotsessid toimiksid tõrgeteta ning võimalikult efektiivselt. Antud ettevõtte näitel saab laoprotsesside parandamine alguse laohaldustarkvara muutmisest ja käsiterminalide kasutuselevõtust komplekteerimisel. Uue laotarkvara kasutuselevõtuga muudetakse automaatseks protsessid, mida hetkel teostatakse manuaalselt ning mille tõttu on palju ajalist raiskamist. Käesoleva lõputöö kirjutamisega on autor jõudnud püstitatud eesmärgini ning uurimuse käigus teostatud analüüsi abil pakub autor välja hulgaliselt parandusettepanekuid laoprotsesside kitsaskohtade optimeerimiseks.

Abstract [en]

During this thesis the author identified bottlenecks that occure in the warehouse and warehouse management system of Tradehouse Ltd and gave some proposals for improvement actions. The author collected data by observation and measurement and submitted suggestions for receiving and displaying goods, e-orders, supplying stores, inventory and warehouse management system. The author observed and measured the processes in the reception area, e-ordering department, order picking, and collected data on bottlenecks. In the second direction, the author looked at warehouse management system and its efficiency in performing processes. At the beginning of this thesis, the author presented research questions, which were answered during the preparation. The biggest bottlenecks are due to the shortcomings of the warehouse management system. Employees therefore have to make many redundant movements, which waste working time that could be used to carry out other processes. The best solution to eliminate bottlenecks would be to introduce new warehousing software that takes into account the bottlenecks of the current situation. The trend of e-commerce is growing. This can be seen particularly well during the current emergency situation in Estonia. If last year there were 5463 orders in March and 4757 orders in April, then this year there were 11 642 orders in March, which means that the number of orders increased by 113% and in April 20 351 orders, compared to the previous year the number of orders increased by 327%. It can be assumed that when the emergency situation recedes, the e-order numbers will also fall slightly, but no one knows yet how much. Therefore, it is crucial that warehousing processes run smoothly and as efficiently as possible. With the example of this company, the improvement of warehouse processes starts with the change of warehouse management system and the introduction of RFID scanners during order picking. The introduction of new warehousing software automates processes that are currently performed manually and result in a lot of time wastage. By writing this thesis, the author has reached the set goal, and with the help of the analysis performed during the research, the author proposes multiple improvement proposals for optimizing the bottlenecks in warehousing processes.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Evelia Meriluht
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:45
Last Modified: 08 Jun 2020 06:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5101

Actions (login required)

View Item View Item