Päästeameti logistilise võimekuse tõhustamine suurõnnetustel 1.jalaväebrigaadi näitel

Tõnisson, Taavi (2020) Päästeameti logistilise võimekuse tõhustamine suurõnnetustel 1.jalaväebrigaadi näitel. [thesis] [en] Improving the logistical capabilities on the Estonian Rescue Board during a major accident based on the 1. Infantry brigade..

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 13 May 2030.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 13 May 2030.

Download (117kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas 1.jalaväebrigaad suudab tõhustada Päästeameti logistilist võimekust suurõnnetustel. Töö autor otsis vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: • millised on Päästeameti ja Kaitseväe peamised ülesanded ning kuidas neid erinevate ametkondade vahel ühendada? • milline on Päästeameti ja 1.jalaväebrigaadi praegune logistiline võimekus? • kuidas 1.jalaväebrigaad saab Päästeameti sündmuste lahendamisel aidata? Suurõnnetuste sagenemise tõenäosus on aastatega kasvanud. Eestit mõjutavad aina sagedamini tugevad tormituuled, veetaseme muutused ja ebaloomulikud sademed, mis põhjustavad ulatuslikke kahjustusi. Transpordisektori kiire arengu tulemusena sagenevad suuremahulised liiklusõnnetused, millega tegelemine nõuab rohkem aega ning lisaressursse tuleb kaasata väljastpoolt Päästeametit. Päästeameti igapäevased ülesanded on seotud ennetustöö, ohutusjärelevalve, demineerimise, hädaolukorraks valmistumise ja päästetööde lahendamistega. Päästeameti tehnika pidev uuendamine on vajalik tehnika töökorras oleku tagamiseks. Vananenud päästetehnika võõrandatakse või antakse vabatahtlikele päästekomandodele. Päästekomandode vahel on jagatud tehnika vastavalt vajaduspõhiselt, näiteks rannikujoone läheduses on vaja paati või skuutrit ja suuremates linnades korvtõstuki olemasolu. 1.jalaväebrigaadi tehnika on vastupidav ning igas olukorras kasutav. Kasutatakse peamiselt vanemaid sõidukeid, millel puuduvad elektroonilised lahendused. Sõltuvalt väeüksuste igapäevaste tegevuste iseloomust on tehnika väga mitmekesine – alustades väiksematest sidelahendustega maasturitest ning lõpetades raskeveotreileritega. Ressurssi mahukatel päästesündmustel ja suurõnnetustel, kus olukorra lahendamiseks tuleb pöörduda koostööpartneri poole, peab arvestama võimalusega kaasata Kaitseväe üksuseid. 1.jalaväebrigaad ja tema eelkäijad on varasemalt tõestanud osalusega päästesündmuste lahendamisel, et brigaadis on olemas eritehnika suuremahuliste operatsioonide toetamiseks ning hea väljaõppe saanud inimesed tööde teostamiseks. Koostööd on tehtud Pärnu üleujutusest ja Padaorust inimeste evakueerimise näol, on aidatud ratastele veomasinaid ja pukseeritud lennuvahendeid ning metsapõlengutel on rajatud teid pääsemaks tulekolleteni. Suuremahulisteks päästeoperatsioonideks võime nimetada olukordi, kus igapäevasest kasutatavast ressurssist Päästeametis lihtsalt ei piisa. 1.jalaväebrigaadi tehnikat saab kasutada Päästeameti logistilise võimekuse suurendamiseks veooperatsioonidel ning eritehnika ja maastikuvõimeliste sõidukite olemasolu, annab kindlustunde, et aidata suudetakse ka rasketes oludes. Päästeameti ja Kaitseväe vahel sõlmitud koostöökokkuleppe eesmärk on teha laiapõhjaliste riigikaitse alast ja siseturvalisuse alast koostööd ning luua ühised alused koostöö arendamiseks. Koostöö toimimise aluseks võib pidada ühist väljaõpet, mis annab mõlema organisatsiooni liikmetele teadmised ja oskused tegutseda kõrgendatud ohuga olukorras. Teadmiste ja oskuste rakendamist saab proovida koostööharjutustel, mis näitavad selgelt, kas väljaõpe oli edukas või mitte. Samuti on oluline kaasata tsiviilsektorist kohalike omavalitsuste esindajaid ja suurettevõtte juhte, et parendada nende teadmisi, kus ja millised vahendid on päästesündmustel kasutada. Oluline on mõista, et Päästeamet ning 1.jalaväebrigaad ja kogu Kaitsevägi ei ole erinevad asutused, kuigi rahuajal ja sõjaajal on neil erinevad ülesanded. 1.jalaväebrigaadi peamiseks ülesandeks rahuajal on väljaõppetsükli jooksul koolitada välja tulevasi reservväelasid, kuid erialase väljaõppe kinnistamine saab toimuda väeosas, Kaitseväe harjutusaladel või täites reaalseid ülesandeid Päästeameti toetuseks. Laiapindne riigikaitsegi tähendab seda, et kõik osapooled annavad igapäevase turvalisuse tagamiseks enda poolse panuse.

Abstract [en]

With the passing years, the likelihood of major accidents happening has increased. Estonia is more often affected by strong winds, changes in the water level and unnatural rainfall, which cause extensive damage to the infrastructure. With increasing traffic on our roads the chance of major accidents occurring is also high, dealing with such situations often requires extra resources which are provided to the Estonian Rescue Board by outside parties. The everyday tasks for the Estonian Rescue Board are involved with anticipating threats, maintaining a secure environment, explosive ordnance disposal, emergency prevention and rescue work. The continuous upgrading of the Rescue Boards vehicles is vital to sustain the effectiveness of the organization. Equipment that has become obsolete is either appropriated or given to the volunteer rescue centres. The equipment for the rescue centres is divided on an as-needed basis, for example centres near the waterfront are given a boat or a jet ski in comparison the centres in cities have a cage lift. The equipment of the 1st infantry brigade is resilient and usable in any situation. Vehicles of older design are mostly used, which have little to none electronics installed. The equipment is diversified cause of the different units within the brigade, starting from small off-roads with command and control elements to heavy duty trailers. During resource-intensive rescue operations and major accidents where the situations requires help from outside of the Rescue Board organization the option to involve the Estonian Defence Force units is always a possibility. The 1st Infantry brigade and its predecessors have already shown their capability to support the Rescue Board in the past, which shows that there are special equipment and well trained individuals within the brigade to support large scale emergency operations. Up until now there has been co-operation between the two organizations during the flooding of Pärnu and snowstorm Monika. In addition help has been provided to recover crashed vehicles and crash-landed planes, in addition roads have been created to fight forest fires. Obviously for large-scale rescue operations the everyday equipment of the Rescue Board is not enough. The equipment of the 1st infantry brigade can be used to improve logistical capabilities and provide specialized equipment for rescue operations. There are cooperative agreements between the rescue board and the defence force regarding comprehensive national defence and internal security which creates a common ground for improved cooperation. The basis of this is similar training which is tested an evaluated during joint exercises. It is also important to involve representatives of the local government and businesses to these exercises in order to improve their knowledge about when and what can be used in a rescue operation. The Estonian Rescue Board and Defence Force are both state authorities although they have different tasks during war and peacetime. 1st infantry brigade main mission during peace time is to train reservists which includes specialized training during which the conscripts can be used to help the Rescue Board. The essence of comprehensive national defence is that all parties commit to providing a safe environment in our nation.

Item Type: thesis
Advisor: Mari-Liis Kuuse
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Taavi Tõnisson
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:11
Last Modified: 08 Jun 2020 06:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5099

Actions (login required)

View Item View Item