Gaasi- ja diiselveoki tasuvusaja erinevus

Heinsalu, Eleri (2020) Gaasi- ja diiselveoki tasuvusaja erinevus. [thesis] [en] Payback time difference comparing gas and diesel truck.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Microsoft Word (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (18kB)

Abstract

Gaasiveokid ning nendega seostuvad/kaasnevad tegurid ei ole tänasel päeval veel väga laialdaselt levinud ja tuntud. Levitatakse arvamust, et viimased on keskkonnasõbralikumad ja kulusäästlikumad kui on diiselveok, kuid keegi ei ole 100% kindel, kas see ka tegelikult nii on, sest puuduvad konkreetsed analüüsid, kus diiselkütusega ja gaasilise kütusega sõitvat masinat võrreldakse. Sellest tulenevalt koostas töö autor vajalikud kuluanalüüsid, et teada saada veokite tasuvusajad. Viimaste puudumine oli ka probleemiks ja töö kirjutamise ajendiks. Töös anti ülevaade erinevatest gaasilistest kütustest, gaasitaristust Eestis, riigi poolt kehtestatud seadustest ja keskkonnaga seotud teguritest, mis just gaasilisi kütuseid puudutavad. Samuti kirjeldati metoodikat ning läbiviidud küsimustikku transpordiettevõtete seas; välja toodi ka tasuvuse mõõtmiseks kasutatud valemid/meetodid. Taristuga seotud tegurid osutusid analüüsides keerulisemaks, sest vastuseid nendele ei tea täpselt isegi nende välja arendajad. Tanklate rajamine nõuab suuri investeeringuid ning ilmselt on võimalik saada ka toetuseid, kuid siiski osutub põhiliseks näitajaks see, kui paljud transpordiettevõtted julged riskida ja endale gaasiveoki soetada. Taristuga seotud küsimustele aitas antud töös suuresti vastuseid leida Alexela AS. Eesmärgiks oli välja selgitada gaasiveoki tasuvusaeg võrreldes diiselveokiga, mis sai töö käigus ka täidetud. Tulemuste käigus selgus, et CNG gaasiga sõitva masina tasuvus on kiirem kui diiselkütusega sõitval masinal ja LNG veokil ning see näitab ka seda, et sellisel alternatiivil oleks tegelikult Eestis tulevikku, kui vedude maht on piisav. Autori valitud kahe läbisõidu juures (7500 km ja 10 000 km) tasusid antud andmete juures veokid ära 10 000 kilometraaži puhul kuus. Samuti analüüsiti ülalpidamiskulusid ning vajalikest kuluanalüüsidest sai leida ka erinevate veokite kulueeliseid. Kuigi väga tähtsaks teguriks on ka keskkond, siis antud töös keskenduti kulusäästule ning faktorile, et transpordisektoris on üheks suurimaks kuluks just kütus. See kujunes ka üheks suurimaks kuluks analüüsides, kui arvestada muutuvkulusid. Vastused leiti väga paljudele küsimustele nagu näiteks see, kas gaasiveokid on keskkonnasõbralikumad alternatiivid kui diiselveok. Töös saadi teada, et ainus 100% taastuv gaas on biometaan ning seega saab seda pidada ainsaks kliimaneutraalseks lahenduseks. Samuti sai vastused sellele, et gaasi kulu on tõepoolest väiksem kui diiselkütuse kulu võttes arvesse selle, et gaasiaktsiis on hetkel 10% diiselkütuse aktsiisist.

Abstract [en]

Gas trucks and different factors related with them are not very popular yet in today’s transportation. There is an opinion that they are more environmental friendly and cost-effective than diesel trucks but because of the lack of analysis there is no one who is 100% sure of that. Because of the reason of missing specific analysis the auhtor decided to collect the data and information to do payback time analysis. This work gives an overview of different gaseous fuels, infrastructure in Estonia, laws including the topic and environmental issues. In methodology it was introduced what methods were used in the work. Also there was an overview of the survey to the transportation companies and different formulas to measure the payback time. Factors including infrastructure turned out to be hard to analyze because of the lack of answers also from the creators. Building the infrastructure needs huge investments; however there is a possibility to get support from the investors the main reason where the issues stands is buying the gas truck (in Estonia it is a problem and people don’t trust this fuel). Questions about the infrastructure were answered by Alexela Ltd. Purpose of the work was to get answers about the paypack time comparing gas and diesel truck. As it turned out the CNG gas truck paypack time is smaller than diesel’s and this also shows the factor that this alternative could have future in Estonia if the volume of shipments is big enough. In this work the profitability came out with the through 10 000 kilometers per month. There were also cost analysis where you could find other cost advantages in different trucks. Environment is a very important thing but in this work the author focused to the cost advantage and to the factor that the fuel is one of the biggest cost in transportation. It was also one of the biggest cost in different analysis if we consider variable costs. In the process of making this work the author found out answers to questions like is gas trucks more environmental friendly than diesel trucks. The answer is that only biomethane is the renewable gas and also because of the reason very environmental friendly. Also the answer to the gas and diesel fuel consumption is that diesel fuel consumption is very much higher than gas one. Also the gas is cheaper if we take into account that right now the gas excise duty is 10% from the diesel excise duty.

Item Type: thesis
Advisor: Oliver Kallas
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Eleri Heinsalu
Date Deposited: 04 Jun 2020 13:08
Last Modified: 04 Jun 2020 13:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5098

Actions (login required)

View Item View Item