Vesinik kui alternatiivkütuste tulevik

Tamsalu, Ethela (2020) Vesinik kui alternatiivkütuste tulevik. [thesis] [en] Hydrogen as the Future of Alternative Fuels.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (773kB)

Abstract

Euroopa Liidu saastekvoodid aitavad hoida kontrolli all heitkoguste hulka keskkonnas. Süsinikdioksiid, mis on Eestis peamine kasvuhoonegaas ja ühe osana see tekib fossiilsete kütuste põlemisel, seega puhtama õhu ja jätkusuutlikuma tuleviku nimel on vaja läbi viia muutused transpordisektoris. Üheks viisiks peetakse vesiniku tehnoloogia kasutusele võtmist, sest sõitmisel eraldub puhas õhk ja vesi, välja on arendatud vajaminev tehnoloogia tootmiseks ning tarbimiseks, kuid siiski pole vesinik laialdaselt kasutuses. Antud lõputöö eesmärk oli välja selgitada, millistel tingimustel saaks vesinik tõsiseltvõetavaks ning konkurentsis olevaks kütuseks. Töö probleemi lahendamiseks viis autor läbi intervjuud kütuseekspertidega, koostas rahvaküsitluse, saamaks ülevaate tarbija seisukohast ning tegi vajalikud arvutused intervjuude ja küsitluse toetuseks. Vesinik saab tõsiselt võetavaks alternatiivkütuseks kui on olemas võimalus transportida vesinik Eestisse, sest hetkel puuduvad spetsiaalne torujuhtmestik, mis oleks efektiivseim transpordivõimalus. Kokkuhoidlikum oleks vesiniku tootmine kohapeal, et transpordikulud oleksid väiksemad ning rajatud oleks vesiniku lõppkasutamiseks vajalik infrastruktuur ehk tankimisjaamade kättesaadavus. Sellisel juhul on võimalik teha ka tehnoloogia kättesaadavaks, see tähendab, et inimestel on võimalik kütuseelemendiga autot soetada. Samuti oleks vajalik riigi ja autotootjate poolne eeltöö, et tõsta rahva teadlikkust. Sellisel juhul toimuksid muutused/üleminekud tulevikus efektiivsemalt ja kiirelt. Konkurentsiks teistele kütustele, peab vesinik jõudma kütuseturule vähemalt sama hinnaga nagu seda on teised kütused ja auto maksumus peab langema vähemalt 30%. Autori arvutuste kohaselt saaks vesiniku kulud võrdväärseks bensiini- ja elektriauto kuludega, kui vesiniku hinnaks saab 0,5 €/kg ja kütuseelemendiga auto hinnad algaksid 57 000 eurost. Suurimaks takistuseks vesiniku turule tulemisel on vajalikud rahalised investeeringud, mida on vaja teha, et vesinikku toota ning transportida. Samuti pole tehnoloogia taskukohane tarbijatele. Seega muutuste läbiviimiseks on vaja riigitoetust, sarnaselt elektriautode turule tulemisel. Suuremad muutused on võimalikud valitsuse abil, kelle võimuses on kehtestada uusi seadusi ning teha pööre transpordipoliitikas. Ühe lahendusena nähakse näiteks vesinikbusside või -rongide kasutuselevõtmist, mille uurimine oleks juba järgmise lõputöö teema. Ühistranspordisektor looks vajaliku taristu vesinikule, mis saaks areneda järk-järgult edasi tavatarbijani.

Abstract [en]

The European Union is limiting emission allocations to have a control over exhaust gases in the air. Carbon dioxide is the main greenhouse gas in Estonia and part of it is the result of burning fossil fuels. For sustainable and “greener” future, there must be done some changes in the transport sector. One of the solutions is considered to be hydrogen. Its new technology is different from other fuels, hydrogen fuel emission is zero, only by-products are filtered air and water, but eco-friendly feature is not enough for hydrogen to compete on the market. The purpose of this particular thesis was to figure out on what terms is hydrogen valid alternative and competitive with other fuels. To solve the problem of the thesis, author interviewed fuel experts and made a referendum to get the specialist and people point of view on hydrogen. Author analysed the result and made some calculations, which helped to support the outcome. Hydrogen becomes a valid alternative fuel when there are not enough pipelines to transport hydrogen to Estonia. When production of hydrogen will be possible in Estonia, then it would be even more profitable as the transportation costs will be lower. Furthermore, there must be hydrogen refuelling stations. Government has to invest money to launch new technologies. Also, there is a need to raise the awareness about hydrogen, it can be made through car manufacture or petrol-station companies. When the preparatory work is done, then hydrogen fuel cell cars can come to the market and be available for the customers. To compete with fossil fuels, hydrogen prices should match or be lower than the current fuels. Fuel cell cars price should decrease at least 30% to be affordable or competitive on the market. Calculations made by author shows that the hydrogen price should be 0,5 €/km and fuel cell cars should be starting from 57 000 €. On the first hand, the biggest obstacle for hydrogen is money, it needs huge investments to produce and transport it. On the other hand, the new technology (fuel cell cars) is not affordable for people. For changes, the Parliament has to support the new ideas and invest to produce hydrogen and financially help customers to buy fuel cell cars. One of the solutions seems to be hydrogen busses or trains, to start building the hydrogen infrastructure through public transport with the Government support. It is an idea for the master’s degree thesis.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management > Energy and the Environment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Ethela Tamsalu
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:43
Last Modified: 08 Jun 2020 06:43
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5094

Actions (login required)

View Item View Item