Apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullervedu Tallinnas

Põder, Kerlin (2020) Apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullervedu Tallinnas. [thesis] [en] 24-hour courier for over-the-counter drugs in Tallinn area.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesolevas töös andis autor ülevaate nii Eesti e-kaubandusest, käsimüügiravimite soetamisest kui ka kullertranspordist. Töö eesmärgiks oli leida kas apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullerteenus Tallinnas oleks teenus, mida inimsed sooviksid kasutada ning millises olukorras nad seda teenust kasutaksid. Samuti oli eesmärgiks selgitada välja kas antud teenus oleks mõistlikum eraldi kullertranspordina või ühe osana hetkel taksoteenust pakkuvate ettevõtete igapäevatöös. Töö raames viis autor läbi küsitluse, millest võttis osa 266 Tallinnas elavat inimest. Autor koostas küsimustiku nii, et selle tulemuste põhjal oleks võimalik leida vastused uurimisküsimustele ning saada aimu ka üldiselt eestlaste käsimüügi ravimite ostuharjumustest. Töö eesmärgi saavutamiseks kasutas autor juhtumi- ja teostatavuse analüüsi, mille objektideks valis Südameapteegi e-apteeki, Apotheka e-apteeki ning Yandex Taxit. Autori jaoks oli oluline sarnaste teenuste pakkujate teenuse hindamine ning vajalike seoste loomine plaanitava ööpäevaringse kullerteenuse loomiseks. Töö käigus saadud andmete põhjal kaardistati töö koostamise hetkel sarnast teenust pakkuvate ettevõtete tegevus ning viidi läbi analüüs sarnase teenuse kasutamise kasutajakogemusega. Lõputöö tulemuseks kujunesid vastused töö alguses püstitatud kesksele uurimisküsimusele ning toetavatele uurimisküsimustele. Töö keskseks uurimisküsimuseks oli: kas apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullerteenus Tallinnas oleks jätkusuutlik teenus? Uurimisküsimused, millele autor oma töös vastuseid otsis, olid järgnevad: 1. Kas apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullervedu Tallinnas oleks üksikvedudena teostatuna jätkusuutlik? • Võttes arvesse küsimustikule vastanud inimeste ööpäevaringselt avatud valveapteekide külastatavuse põhjuseid ning tihedust koos ostukorvi sisu analüüsimisega, jõudis autor järeldusele, et antud teenus ei oleks üksivedudena jätkusuutlik. KOKKUVÕTE 28 2. Kas apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullervedu Tallinnas oleks jätkusuutlikum piirkonniti osaliselt konsolideeritud teenusena? • Kuna esialgse plaani kohaselt, on tegemist pigem harvemini kasutatava teenusega, ei ole võimalik tellimuste osaline konsolideerimine piirkonniti kuna esitatavate transporditellimuste intervalli hõredus on nii suur, et kannatama hakkaks teenuse kvaliteet. Tasulise transporditeenuse pakkumisel peab arvestama n-ö kliendilubadusega ning sellise teenuse puhul on selleks kindlasti tellimuste kiire kohaletoimetamine. Autoripoolsed ettepanekud on järgnevad: teenuse populaarsuse üheks võtmesõnaks on kindlasti kiirus. Kui antud teenus läheb töösse, peab kindlasti arvestama nii kiire tarnega kliendile kui võimalik. Öistel tundidel on väga oluline kiire abi. Kui teenuse pakkumise kiirus on klientidele sobiv, võib hakata teenuse hinnastamisega muudatusi tegema. Käesolev uurimustöö võib kasulikuks osutuda hetkel sarnast teenust pakkuvatele ettevõtetele või taksoteenust pakkuvatele ettevõtetele lisategevusala leidmiseks ning kasutamiseks. Samuti võiks antud töö pakkuda huvi hetkel ööpäevaringselt avatud olevate valveapteekidele, kellel oleks selline teenus kasumlikuks alternatiiviks klientide teenindamisel.

Abstract [en]

In this work the author gave an overview of Estonian e-commerce, the acquisition of over-the-counter medicines and courier transportation. The purpose of the work was to find out whether the 24-hour delivery service of the pharmacy in Tallinn would be a service that people would like to use and in what circumstances they would be using the service. It was also intended to clarify whether this service would be more reasonable in the form of a separate courier transport or as part of the daily work of the companies providing the taxi service. In the course of the work, the author conducted a poll, which participated in 266 people living in Tallinn. The author prepared the questionnaire in such a way that it would be possible to find answers to the questions on the basis of the results and also to get an idea of the purchasing habits of the Estonians medicinal products. For the purpose of this work, the author gave an analysis of the case and feasibility, which chose the sites of the Südameapteek e-pharmacy, Apotheka e-pharmacy and Yandex Taxi. For the author, it was important to assess the service providers of similar services and create the necessary links to create the planned courier service. Based on the data obtained during the work, the activities of the companies providing similar services at the time of work were mapped out and an analysis of the use of similar services by user experience was carried out. The final thesis resulted in answers to the central inquiry and supporting investigative questions at the beginning of the work. The focus of the work was on: Can a sustainable service in Tallinn be a viable delivery service for pharmacy over-the-counter medicines? The questions the author sought to answer in his work were as follows: Is it sustainable to have single delivery 24 hour courier for pharmacy over the counter drugs? • Having regard to the reasons for the visitation of the 24-hour rescue pharmacies and the density with the analysis of the contents of the basket, the author concluded that this service would not be sustainable as a single transport SUMMARY 30 Would a more sustainable to consolidate some 24 hour courier orders for pharmacy over the counter drugs? • Since, according to the original plan, this is a less frequent service, it is not possible to partial consolidation of orders in the region since the sparse of the interval between the transport orders to be submitted is so high that the quality of service would start to suffer. In the case of the provision of paid transport services, it is necessary to take into account the client promise that order will be delivered as soon as possible. The authors proposals are as follows: one of the key words of service popularity is definitely speed. If a given service goes into work, be sure to take into account as fast delivery to the customer as possible. Quick help is very important in night hours. If the speed of service delivery is appropriate for customers, you may start making changes to the service pricing. This research may be useful in finding and using an ancillary activity for companies offering similar services at the moment. The work could also be of interest to rescue pharmacies who are currently open to the 24-hour time, who would be a profitable alternative to servicing customers.

Item Type: thesis
Advisor: Enno Lend
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kerlin Põder
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:24
Last Modified: 08 Jun 2020 06:24
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5092

Actions (login required)

View Item View Item