Kitsa tarneahela täiustamine ettevõttes FLIR Systems Estonia OÜ kesklao varude juhtimise mudeli abil

Tõemets, Teet (2020) Kitsa tarneahela täiustamine ettevõttes FLIR Systems Estonia OÜ kesklao varude juhtimise mudeli abil. [thesis] [en] Narrow Supply Chain Optimization in the Company FLIR Systems Estonia LLC by Means of Central Warehouse Inventory Management Model.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (652kB)
[thumbnail of Teet_Tõemets_2020_Lõputöö analüüsid.xlsx] Microsoft Excel - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (141kB)

Abstract

Lõputöö kirjutamise vajadus tulenes tarneahela juhtimise olulisuse kasvust maailmas. Tarneahelate ja nende osade efektiivne juhtimine ja täiustamine ning varude juhtimise kaardistamine annab sisendit ettevõttes eelkõige kulusäästule. Ettevõte, millel töö põhineb - FLIR Systems Estonia OÜ on FLIR Systems Inc.’i globaalse tarneahela üks oluline lüli, olles teatud toodete ainutootja üle terve maailma. Töös käsitletud kitsas tarneahel asub FLIR Systems Estonia OÜ ning EMEA regiooni kesklao vahel. Töös kirjeldati seda tarneahelat ning kaardistati varude juhtimise meetodit selles. Töö eesmärgini jõudmiseks analüüsis autor kitsa tarneahela tooteportfelli ja selle varude tasemete tulemusnäitajate ajalugu ning kesklaost tehtud müügi statistikat. Vahend, mis loodi eesmärgi täitmiseks on varude juhtimise mudel, mida rakendades muutub kitsa tarneahela varude juhtimine täpsemaks ning S&OP plaaniga koordineeritumaks. Lisaks tõi autor välja ettepanekud nii kitsa kui FLIRi globaalse tarneahela täiustamiseks. Tulemuseni viinud analüüsi toetas teooria osa, milles autor käsitles tarneahela ja varude juhtimist ja strateegiad, prognoosimist ja nõudlust tarneahelas ning varude liike ja juhtimise süsteeme. Kolmandas peatükis koostatud varude juhtimise mudel 2020. aastaks, kasutades varude tasemete arvutamiseks tellimuspunkti valemit S&OP plaani nõudluse kogustega, andis kohese säästu laoväärtuses 17,9 % ning kiirendas laokäibeväldet 3 korra võrra. Rakendades mudelit samade perioodide tagant muutub kitsa tarneahela varude juhtimine täpsemaks ning sääst ja toodete käibe tootlikuse kiirus veelgi. Mudeli täiustamiseks jäid lahti kaks teemat, mida võiks edasi uurida, reservvaru vajadus ning S&OP plaani ja reaalse nõudluse seosed. Need teemad aitaksid autori loodud mudelit veelgi paremaks teha. Viimasena tõi autor välja neli kitsa tarneahela täiustamise ettepanekut, mida saaks rakendada ka FLIRi globaalse tarneahela osades – sealt tulenev sääst rahas ja ressursi efektiivistamine oleks juba kõrgemal tasemel. Viimaks soovitab autor FLIR Systems Estonia OÜ kitsas tarneahelas juurutada loodud varude juhtimise mudel, uurida edasi kahte teemat, mis autor välja tõi ning teistes FLIRi tarneahelates rakendada autori poolt sobivaks tunnustatud ettepanekuid.

Abstract [en]

The need to write this thesis was due to the growing importance of supply chain management in the world. Effective management and improvement of supply chains and their parts, as well as inventory management mapping, provide input to the company primarily for cost savings. The company on which the work is based - FLIR Systems Estonia OÜ is an important link in the global supply chain of FLIR Systems Inc., being the only manufacturer of certain products worldwide. The narrow supply chain discussed in this work is located between FLIR Systems Estonia OÜ and the central warehouse of the EMEA region. The paper describes this supply chain and maps the inventory management method in it. To achieve the goal of the work, the author analyzed the history of performance indicators of the narrow supply chain product portfolio and its inventory levels, as well as sales statistics from the central warehouse. The tool created to meet this goal is an inventory management model that makes inventory management in a narrow supply chain more accurate and coordinated with the S&OP plan. In addition, the author made suggestions for improving both the narrow and FLIR global supply chain. The resulting analysis was supported by a theory section in which the author addressed supply chain and inventory management and strategies, supply chain forecasting and demand, and inventory types and management systems. The inventory management model for 2020 developed in Chapter 3, using the re-order point formula together with S&OP plan demand quantities to calculate inventory levels, resulted in immediate savings in stock value of 17,9 % and accelerated inventory turnover by 3 times. By implementing the model at the same time intervals, inventory management in a narrow supply chain becomes more accurate, and savings and product turnover productivity rates become even more accurate. To improve the model, two issues remained that could be further explored, the need for safety stock and the relationships between the S&OP plan and real demand. These topics would help to make the model created by the author even better. Finally, the author outlined four proposals for improving the supply chain, which could also be implemented in parts of FLIR's global supply chain - the resulting savings in money and resource efficiency would be at a higher level. Finally, the author recommends to implement the created inventory management model in the narrow supply chain of FLIR Systems Estonia OÜ, to further investigate the two issues raised by the author and to implement the proposals recognized as suitable by the author in other FLIR supply chains.

Item Type: thesis
Advisor: Janek Popell
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Teet Tõemets
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:34
Last Modified: 08 Jun 2020 06:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5089

Actions (login required)

View Item View Item