Tornsüsteemi efektiivsuse analüüs ettevõtte Alas-Kuul AS näitel

Maidle, Karl (2020) Tornsüsteemi efektiivsuse analüüs ettevõtte Alas-Kuul AS näitel. [thesis] [en] Lean Lift Efficiency Analyse Based on Alas-Kuul AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Käesolevas lõputöös anti ülevaade ettevõttes Alas-Kuul AS-is kasutusel oleva tornsüsteemi efektiivsusest. Lõputöö koosnes kolmest osast, kus esimeses osas anti ülevaade erinevatest automaatriiulisüsteemidest, toodi välja automaatriiulisüsteemide eelised ning kirjeldati nende tööpõhimõtteid. Lõputöö teises osas tutvustati Alas-Kuul AS-i ettevõtet ja laosüsteeme. Uurimistöös kasutati juhtumiuuringu meetodit, kus uurimisobjektiks oli tööstusseadmete ja komponentide müügiga tegelev ettevõte Alas-Kuul AS, mille olukorra kaardistamisele ning parendamisele autor lõputöös keskendus. Põhjalikum ülevaade anti tornsüsteemi tööpõhimõtetest ning lao protsessidest. Lõputöö kolmandas osas mõõdeti ettevõttes kasutusel oleva automaatriiulisüsteemi efektiivsust võrreldes tavariiulitega ning toodi välja, kui palju on automaatriiulisüsteemis kaste, mis pole aastate jooksul liikunud peale kauba ladustamist tornsüsteemi. Üha suureneva kliendibaasi ja tootevaliku tõttu on automaatriiulisüsteemi paigutatud toodete hulk aasta-aastalt suurenenud. Praegusel hetkel on kesklaos kokku üle 11 000 erineva toote, millest 8000 on paigutatud automaatriiulisüsteemi. Tornsüsteemis on kokku 9672 kasti, millest ligi 8300 kasti ehk 85% on juba ladustamiseks kasutusel. Tornsüsteemis on 2643 kasti, millest pole toode peale automaatriiulisüsteemi ladustamist kastist välja võetud ehk ligi 30% toodetest on automaatriiulisüsteemi seisma jäänud. Mõõtmistulemustest selgus, et kauba väljastamise efektiivsus ühe rea väljastamisel tornsüsteemist on 22 sekundit kiirem ning tornsüsteemi kasutades hoiab kauba väljastamisel aega kokku ühes kuus ligi 30 tundi. Ladustamine tornsüsteemi on ühe rea kohta 13 sekundi võrra kiirem kui tavariiulile ladustamine. Ühes kuus ladustatakse ligi 5000 rida tooteid tornsüsteemi. Tornsüsteemi ladustades säästab aega 18 tundi kuus. Kauba käitlemisel ühes kuus säästab aega tornsüsteemi kasutades 48 tundi. Selleks, et tõsta ettevõttes veelgi rohkem tornsüsteemi efektiivsust, tuleks automaatriiulisüsteemist seisvad kaubad paigutada ümber tavariiulitele. Seejärel saaks paigutada tavariiulitelt liikuvamad tooted automaatriiulisüsteemi, et tõsta kasutusel oleva automaatriiulisüsteemi efektiivsust. Arvestades seda, et toodete kogused suurenevad, osad kaubad jäävad tornsüsteemi seisma ning tellitakse juurde uusi tooteid, võib tekkida olukord, kus automaatriiulisüsteemis pole pinda uue kauba ladustamiseks. Selleks, et vältida tornsüsteemi maksimaalset täituvust, tuleks pikaajaliselt seisma jäänud kaubad paigutada tavariiulitele, seejärel suunata müüki soodushinnaga või müüa tarnijale tagasi ning kui ostjaid seismajäänud kaubale ei leidu, tuleks maha kanda antud tooted laoseisust. Autori arvates sai töö eesmärk täidetud. Uuriti ettevõttes Alas-Kuul AS-is kasutusel oleva tornsüsteemi eeliseid võrreldes tavariiuliga ning pakuti välja lahendused, kuidas oleks võimalik tornsüsteemi tõhusamalt kasutada.

Abstract [en]

Thesis gives a brief overview about efficiency of lean lift systems used at Alas-Kuul AS. The thesis consisted of three parts. The first part gave an overview of the different types of automated storage systems. The pros and cons of automated shelving systems were pointed out and their working principles were described. In the second part of the thesis, the company and warehouse systems of Alas-Kuul AS were introduced. The method used in this thesis was case study. The object of the research was the aforementioned company Alas-Kuul AS, which sells industrial equipment and components. The author focused on mapping and on the suggestions related to improving the situation of the company. A more detailed overview was given of the working principles and processes of the lean lift system. In the third part of the thesis, the efficiency of the automated lean lift storage system used in the company was measured in comparison with the regular warehouses. The author outlined the amount of boxes in the automated shelving system which had not been moved for years after the storage of the goods. Due to the growing customer base and product range, the number of products placed in the automated shelving system has increased year by year. At present, the central warehouse has a total of more than 11,000 different products, of which 8,000 are placed in the automated shelving system. There are a total of 9,672 boxes in the lean lift system, of which almost 8,300 boxes or 85% are already in use for storage. There are 2,643 boxes in the lean lift system, from which the products have not been removed after the storage in the automated shelving system, ie almost 30% of the products have remained in the automated shelving system. The measurement results showed that the delivery efficiency per one line of the lean lift system is 22 seconds faster and using the lean lift system saves almost 30 hours in one month. Storage in a lean lift system is 13 seconds faster per line than storage on an ordinary shelf. In one month, nearly 5,000 lines of products are stored in the lean lift system. Storing in the lean lift system saves 18 hours per month. Handling goods in one month saves 48 hours using the lean lift system. In order to further increase the efficiency of the lean lift system in the company, the goods that have been left on the automated shelving system for a long period should be moved to regular shelves. Then, more mobile products from regular shelves could be placed in the automated shelving system to increase the efficiency of the automatic shelving system in use. Since the quantities of products increase, some goods remain in the lean lift system and when new products are ordered, a situation may arise where there is no space in the automated shelving system for storing new goods. In order to avoid the situation where the lean lift system would be full, the goods that have been on the shelves for long time should be placed on the regular shelves, then sold at a discount or resold to the supplier, and if no buyers can be found for the stagnant goods, these products should be removed from stock.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Karl Maidle
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:07
Last Modified: 08 Jun 2020 06:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5083

Actions (login required)

View Item View Item