Eesti 2+1 teelõikude mõju sõidukijuhtide käitumisharjumustele ning liiklusohutusele

Maimann, Kaisa (2020) Eesti 2+1 teelõikude mõju sõidukijuhtide käitumisharjumustele ning liiklusohutusele. [thesis] [en] Impact of 2+1 roads to drivers behavior and road safety in Estonia.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Uurimustöö käigus uuris autor Eesti sõidukijuhtide rahulolu ning üldist liiklusohutuse taset 2+1 teelõikudel. Uurimustöö käigus viis autos läbi küsitluse ning kontrollvaatlused. Läbiviidud uurimuse käigus saadud tulemused on oluliseks sisendiks Maanteeametile Eesti maanteede edasisel arendamise planeerimisel. Eestis võeti 2+1 teelõigud kasutusele Rootsi eeskujul. Naaberriigi statistilised näitajad tõestasid, et selline lahendus tõstab liiklusohutuse taset ning liiklusõnnetuste arv maanteedel väheneb. 2+1 teelõikude kasutuselevõtt võimaldab madalate investeeringutega märkimisväärselt parandada liiklusohutust, ning sellest lähtuvalt hakkasid mitmed teised riigid üle maailma kasutama 2+1 teelõike. Eestis valmisid esimesed 2+1 teelõigud aastal 2017 Tallinn – Pärnu – Ikla maanteel ja Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maanteel. Hetkel on Eestis kasutusel kokku viis 2+1 teelõiku, kuid Maanteeametil on plaanis neid veel juurde rajada. Uurimustöö käigus läbi viidud kiiruse mõõtmise ning vaatluse käigus selgus, et 2+1 teelõikude lahendus võib soosida mitmete erinevate liiklusohtlike olukordade tekkimist. Mootorsõidukite juhid võivad seada sellega ohtu nii enda kui teiste kaasliiklejate vara, elu ja tervise. Lõputöö käigus läbi viidud kiiruse mõõtmisi mõjutas asjaolu, et Eestis kehtis sellel ajal COVID 19 viirusest tingitud eriolukord, millest tulenevalt oli liiklussagedus oluliselt madalam kui tavaliselt. Vaatamata sellele selgus kontrollvaatluse käigus, et ligikaudu 8,3% sõidukijuhtidest ületas lubatud suurimat sõidukiirust vähemalt 10 km/h. Suurim fikseeritud kiirus oli 143 km/h. Eesti sõidukijuhtidele koostatud küsimustikus selgus, et natukene alla poolte vastanutest (49,3%) arvavad, et 2+1 teelõigud mõjutavad nende üldist sõidukiirust ning nad sõidavad kiiremini kui on maanteel lubatud suurim sõidukiirus. Peamiseks põhjuseks piirkiiruse ületamisele on vastajad toonud välja möödasõidualade ebapiisava pikkuse, mis suunab sõidukijuhte möödasõidu ohutumaks sooritamiseks rohkem kiirust ületama, et tagada suurem kiiruste erinevus möödasõidetavaga ja möödasõidu kiirem sooritamine. 71,4% vastanuid arvasid, et Eestis on vaja rohkem 2+2 lahendusega põhimaanteid. Hetkel kasutusel olevad 2+1 teelõigud on hea alternatiiv 1+1 maanteedele, kuid Eesti liiklejad tunneksid ennast veelgi turvalisemalt 2+2 maanteedel liigeldes. Uurimustöö tulemusena koostas autor Maanteeametile ning Politsei- ja Piirivalveametile rea soovitusi, mida võiks kaaluda 2+1 teelõikude planeerimisel. Kõige olulisemaks nende seast peab töö autor taristu täiendamist eelkõige teede laiuse, kergliiklusteede ning täiustatud liikluskorraldusvahendite näol. Samuti on oluline liiklusohutuse alase teabe levitamine liiklejatele, panustamaks proaktiivselt liikluskultuuri parandamisse. Autori hinnangul võiks tulevikus 2+1 teelõikude planeerimise ja kasutamise kohta koostada edasisi analüüse ja vaatluseid.

Abstract [en]

This research is aimed at the 2+1 cross-section road sections in Estonia. The author of this paper studied the behavioral habits of drivers using 2+1 cross-section road by observations and measurements. Additionally the author conducted a survey to find out the opinion of Estonian drivers on the construction, use and safety of 2+1 road sections. The author also gives an overview on how the answers given by the users of 2+1 roads in the survey correlate with the data collected by observations and measurements. The general selection of respondents consisted of all Estonian drivers who regularly drive or have driven at least once on 2+1 road sections in Estonia. The survey was carried out between 13.03.2020 and 06.04.2020 and responces were collected from 511 drivers. More than half of the respondents (49,3%) think that 2+1 road sections affect their overall driving speed and they drive faster than the maximum speed allowed on the road. 71,4% of the respondents thought that Estonia needs more main roads with 2+2 cross-section layout. The 2+1 road sections currently in use are a good alternative to 1+1 roads, but Estonian road users would feel even safer when using roads with 2+2 layout. Thanks to the data collected during the survey, the author found out about the possible effects and habits related to using the 2+1 road sections. In addition, the author collected on-site measurable information about the environment under observation. For this, the author decided to carry out observations on the Tallinn - Pärnu - Ikla highway and on the Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa highway. The aim was to find out the effect of suing 2+1 road sections on the driving speed. In total, the author collected measurements in ten different overtaking sections of 2+1 roads. In total, the author collected the speed of 1 077 B-category vehicles within two days. The results showed that highest number of vehicles were driving 91 to 100 km/h. In total, 2,3% of the drivers exceeded the maximum speed permitted by more than 20 km/h. Approximately 8,3% of the drivers exceeded the maximum speed permitted at least 10 km/h. Author fixed the highest driving speed at 143 km/h, which was a vehicle performing a last minute overtaking maneuver. After the construction of 2+1 road sections, a total of six traffic accidents have occurred on these road sections, in which a total of seven people were injured. Also noteworthy is the fact that three of the accidents took place in wintry conditions, and the remaining three traffic accidents took place during summertime when the road surface was dry. According to the current data, there have been no traffic accidents on 2+1 road sections in Estonia, involving any fatalities. It is noteworthy, that observations were conducted, when there was an emergency situation declared by Estonian government due to the pandemic of COVID-19. This emergency situation had a direct impact on traffic frequency. Road traffic was much thinner than usual, and intercity bus traffic had been cancelled. As a result of the research, the author prepared recommendations for Estonian Road Administration and Estonian Police and Border Guard Board, which could be considered while planning future developments of the 2+1 road sections used in Estonia. The most important of these are the installation of traffic cameras and implementing effective means for dissemination of traffic safety information to road users and general public.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Transport > Traffic Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kaisa Maimann
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:07
Last Modified: 08 Jun 2020 06:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5079

Actions (login required)

View Item View Item