Rohelise logistika edendamise võimalused GlaxoSmithKline Eesti OÜ näitel

Heinloo, Merit (2020) Rohelise logistika edendamise võimalused GlaxoSmithKline Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve Green Logistics on The Example of GlaxoSmithKline Eesti OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Rohelisest mõtlemisest on saanud uus normaalsus, äritegevusi planeerides mõeldakse ka keskkonnamõjudele ja nende minimeerimisele või täielikule vältimisele. Enam ei tehta seda sellepärast, et nii on kirjas seaduses või et keegi on kehtestanud vastavad reeglid, vaid seda ootavad ka tarbijad. GSK on seadnud nii lühi- kui pikaajalised keskkonnaalased eesmärgid, mis hõlmavad endas ettevõtte tegevuse käigus tekkiva süsinikdioksiidi emissiooni, vee kasutust ja jäätmete teket. Kõikide nende eesmärkide saavutamisele saavad kohalikud ettevõtted suuremal või vähemal määral kaasa aidata. Lõputöö eesmärk oli leida rohelise logistika kasutamise parendamise võimalusi ja püstitati hüpotees −erinevate optimeerimiste, näiteks tarnete kombineerimise, tarnesageduse muutmise, täiskastides tellimise abil on võimalik muuta ettevõtte tegevus keskkonnasõbralikumaks, vähendades läbitud kilomeetreid sama hulga kauba tarnimiseks. Autori hinnangul leidis töös püsitatud hüpotees kinnitust. Erinevate andmete analüüsimisel selgus, et Eesti ja Leedu kombineeritud veod on vähendanud läbitud kilomeetreid ühe kuu jooksul 18% võrra ja sama järelduse saab teha analüüsides tarnesageduse muutuse mõju Lätis, kus tarnete arvu on vähendatud 50% ja sama protsendi võrra vähendatud läbitud kilomeetreid. Samal ajal ei ole tegemist olnud müügimahtude olulise vähenemisega − sama palju kaupa on tarnitud läbides vähem kilomeetreid. Kokkuhoiu saavutamisele on kaasa aidanud ka täiskastides tellimine, mis võimaldab tarnida suuremaid koguseid ühe korraga. Hüpotees on leidnud kinnitust, kuid autor teeb omapoolsed ettepanekud veel paremate tulemuste saavutamiseks. Eesti ja Leedu transpordi efektiivsust on viimati analüüsitud aastal 2014 ja muudatused tehti aastal 2015. Analüüside käigus selgus, et autode iganädalane täituvus on väga madal ja ebaefektiivne. Autor teeb ettepaneku uuteks põhjalikeks analüüsideks ja läbirääkimisteks riikidega ning võimalusel tellimussageduse muutmiseks, et tõsta autode täituvust. Teine ettepanek on uuendada lepingut koostööpartneriga, kellel hetkel on kohustus tagada iga nädal kahekordne poolhaagis olenemata tegelikust vajadusest. Töös selgus, et lisaks regulaaretele tarnetele tellivad riigid ka mitmeid lisatarneid. Autor teeb ettepaneku puhkuste perioodidel tarnegraafiku ühtlustamiseks ja Läti kohaliku lao ad hoc sagedaste tellimuste vältimiseks luua tööeeskiri ja uuendada ettevõtte müügitingimusi, st kehtestada eraldi tellimiste kord kohalikust laost ja lisada märge minimaalse tellimusväärtuse kohta. Täiskastides tellimise % tõstmiseks teeb autor ettepaneku täiendada tööeeskirju, lisades antud kontroll kohustusliku tegevusena klienditeeninduse osakonnale. Lisaks on vajalik regulaarne andmete kontroll ja pidev suhtlus klientidega, et saavutada parim tulemus. Vajadusel tuleb muuta tarnesagedust, et vältida väikeste sagedaste tarnete tegemist.

Abstract [en]

European Union has long-term goal to achive zero greengas emissions by 2050. Companies are under pressure to make efforts to be greener and environmentally friendly but at the same time they have to find solutions that would not increase their operations costs. Thinking green and having that in mind in all the operations (manufacturing, packing, transportation, reverse logistics etc) that company is doing, is becoming as new normality and a standard and also highly expected from the customers. GSK has set several short and long term environmental goals that include impact on carbon footprint, water and waste. One of the objectives is to decrease carbon footprint on transport by 4%. The aim on the thesis is to find opportunities to improve the use of green logistics principles in GSK and to give an answer to the hypothesis that through different optimizations such as co-loading between different markets, changing the delivery frequence, ordering in full boxes and setting minimum order value, the company can become more environmentally friendly as we need to pass through less kilometers to deliver the same volume. Hypothesis was confirmed. Through different analyses it came clear that by co-loading between Estonia and Lithuania it was possible to decrease the passed through kilometers by 18% in one month. In Latvia, the change in delivery frequency decreased passed through kilometers by 50%. Both of these changes appeared not due to the decrease in sold volumes as the volumes remained more or less the same through the years. The decrease in delivered pallet quantity can be linked with the initiative to orders in full boxes. For example in Estonia, up to 80% of stock is ordered in full boxes. Author is making a few suggestions. Firstly it is clear that last time the transportation effectiveness was checked in 2014 and it is time to repeat that. During the analyses it came clear that the use of truck capacity and load fill factor is very low. Even down to 15% and despite the volume that market is ordering, twin deck trailer is sent. Author proposes the renewal of the contract with transportation company to have a proper truck used not too big one sent by default. Another option is to check if markets could change the order frequency to deliver bigger quantities at once. Second suggestion is linked to the additional orders placed, here Author sees possibility to agree on delivery schedule during the holiday season. Also to avoid too many ad hoc orders from local warehouse in Latvia, Author suggests to update working instruction and standard terms and conditions for the customers and set very clear ordering timelines from local warehouse. Lastly Author is making suggestion to improve ordering in full boxes. There is clear need to update the data regularly to have up do date box sizes available. Also it has to be written in working instruction that this is Customer Services responsibility to check if customer is ordering in full box or not and to have close contact with customers if this is not the case.

Item Type: thesis
Advisor: Mari-Liis Kuuse
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Merit Heinloo
Date Deposited: 04 Jun 2020 13:07
Last Modified: 04 Jun 2020 13:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5077

Actions (login required)

View Item View Item